Language of Description: English
Language of Description: Multiple
Holding Institution: Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica
  1. Okresný úrad v Novej Bani

    • District Office in Nová Baňa

    The fonds contains documents on anti-Jewish persecution in district Nová Baňa, including documents on the Labor camp for Jews in Vyhne (Pracovný tábor pre Židov vo Vyhniach).