Displaying items 4,921 to 4,940 of 4,947
Language of Description: German
Language of Description: Polish
 1. Zbiór fotografii, dokumentów i relacji

 2. Akta policji niemieckiej - zbiór szczątków zespołów

  1. Gestapo w Ciechanowie (1941) (7 j.a.; 0,06 m.b.) 2. Gestapo w Iławie (1939-1945) (1 j.a.; 0,01 m.b.) 3. Gestapo w Rypinie (1940-1944) (3 j.a.; 0,06 m.b.) 4. Żandarmeria w Golubiu (1940) (1 j.a.; 0,01 m.b.) 5. Komendantura Schutzpolizei w Chełmnie (1940-1941) (1 j.a.; 0,01 m.b.) 6. Komendantura Policji Bezpieczeństwa Biuro w Grudziądzu (1941-1944) (1 j.a.; 0,01 m.b.) 7. NSDAP Ortsgruppe Dt. Eylau (1 j.a.; 0,01 m.b.)
 3. Towarzystwo Nieruchomości Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie Filia dla pow. sępoleńskiego z siedzibą w Więcborku

  • Grundstückgesellschaft f. d. Reischgau Danzig Westpreussen Nebenstelle für den Kreis Zempelburg-Vandsburg

  Zajęcia nieruchomości w Więcborku, Runowie, Sypniewie i Wituni

 4. Akta policji niemieckiej z terenu województwa bydgoskiego-zbiór szczątków zespołów

  I. Komendant Policji Bezpieczeństwa w Bydgoszczy: wezwania, protokoły przesłuchań, ewidencja aresztowanych i więźniów obozów centrali przesiedleńczej i koncentracyjnych II. Placówka Gestapo w Bydgoszczy: organizacja, rozkazy i zawiadomienia, zajęcia mieszkań Polaków III. Placówka Kripo w Bydgoszczy: meldunki, zatrzymania Polaków pod zarzutem przestępstw pospolitych, ewidencja zatrzymanych IV. Prezydent policji w Bydgoszczy: wizy dla Niemców i innych obcokrajowców-zezwolenia V. Żandarmeria powiatowa w Chojnicach: obsada posterunków, wyposażenie, wyszkolenie, werbunek, sprawozdania z nastrojó...

 5. Komisarz Powiatu Grodzieńskiego

  • Der Kreiskommissar des Kreises Grodno

  Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego 1942-1944, sygn. 1-2.

 6. Komisarz Powiatu Białostockiego

  • Der Kreiskommissar des Landkreises Bialystok

  Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego 1943-1944, sygn. 1.

 7. Urząd Komisarza miasta Kutna jako miejscowa władza policyjna

  • Der Amtskommisar der Stadt Kutno als Ortspolizeibehorde

  Zespół zawiera: sprawy niemieckiej przynależności państwowej, poświadczenia obywatelstwa niemieckiego, sprawy opieki i ochrony niemieckich przesiedleńców, listy typowanych do wysiedlenia Polaków, dziennik korespondencyjny.

 8. Getto w Kutnie. Zbiór kopii fotografii z 1940 roku.

  Skanowane fotografie przedstawiajace ewakuację ludnosci żydowskiej do getta w Kutnie 1940 r. oraz pobyt na jego terenie

 9. Materiały Konspiracyjne.Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa w Tomaszowie Mazowieckim

  Rozkazy, instrukcje, ewidencja członków, meldunki, plany i szkice, raporty wywiadowcze, fotografie członków ruchu oporu.

 10. Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Piotrkowie

  Akta osobowe, dochodzeniowe w sprawach karnych

 11. Armia Krajowa - Inspektorat Piotrków

  Meldunki sytuacyjne, raporty, rozkazy

 12. Zbiór planów i map

  Plany, mapy, operaty geodezyjne.

 13. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Kierownictwa Powiatowe - zbiór szczątków zespołów

  1. Kreisleitung NSDAP Cosel [Koźle] 1941-1943 1 - 0,02 2. Kreisleitung NSDAP Falkenberg [Niemodlin] 1941-1943 1 - 0,01 3. Kreisleitung NSDAP Gross Strehlitz [Strzelce Opolskie] 1939-1943 4 - 0,06 4. Kreisleitung NSDAP Kreuzburg [Kluczbork] 1941-1943 1 - 0,01 5. Kreisleitung NSDAP Leobschütz [Głubczyce] 1941-1943 1 - 0,02 6. Kreisleitung NSDAP Neustadt O/S [Prudnik] 1941-1943 2 - 0,10 7. Kreisleitung NSDAP Neisse [Nysa] 1941-1943 1 - 0,03 8. Kreisleitung NSDAP Oppeln [Opole] 1941-1943 1 - 0,05 9. Kreisleitung NSDAP Rosenberg [Olesno] 1941-1943 1 - 0,02
 14. Urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe III Rzeszy w Rejencji Łódzkiej - zbiór szczątków zespołów

  Państwowy Urząd Budowy Dróg w Łodzi: budownictwo drogowe na terenie rejencji łódzkiej, komunikacja w okresie II wojny światowej, plany i mapy, normatywy, przepisy techniczne, instrukcje i zarządzenia. Organizacja Todt Grupa Operacyjna II Nadzór Budowlany w Łodzi: administracja prac fortyfikacyjnych przeprowadzonych latem 1944 r. w związku ze zbliżaniem się frontu wschodniego. Obrona Przeciwlotnicza Przemysłu Urząd Obwodowy w Łodzi: obrona zakładów przemysłowych w Łodzi i rejencji, plany schronów. Państwowy Urząd Gospodarki Wodnej w Łodzi: akta personalne pracowników Urzędu.

 15. Niemiecki Zarząd Aptek Kraju Warty Podokręg Łódź

  • Deutsche Apothekenschäft Bezirk Wartheland Unterbezirk Lodz

  Przejęcie aptek i drogerii przez powierników niemieckich - organizacja, personel, zarządzenia, okólniki korespondencja. Organizacja i wyposażenie aptek -statystyka, rozmieszczenie aptek, dane personalne właścicieli, nazwa aptek, ewidencja aptek polskich, żydowskich i niemieckich, zaopatrzenie, ankiety personalne aptekarzy, korespondencja w sprawach zaopatrzenia aptek z Przełożonym Starszeństwa Żydów.

 16. Izba Skarbowa w Łodzi

  Akta normatywne zawierające dane spraw organizacyjnych i zakresu działalności administracji skarbowej, sprawozdania i analizy z działalności izb i urzędów skarbowych, zestawienia i sprawozdania z wpływów podatkowych, cenniki artykułów spożywczych i wykazy cen wolnorynkowych z terenu poszczególnych powiatów, protokóły ze Zjazdów zawierające czekowe załączniki-referaty na temat organizowania się i działalności aparatu finansowego oraz na temat sytuacji gospodarczej, stanu przemysłu sektora uspołecznionego i prywatnego, wpływów podatkowych, analiza pracowników skarbowości z okresu okupacji, do...

 17. Fabryka Wyrobów Wełnianych Ryszard Raschig Łódź

  Bilanse, księgi inwentarzowe, dzienniki buchalteryjne, korespondencja handlowa oraz w sprawach finansowych i gospodarczych, przydziały surowca, zamówienia dla wojska.

 18. Powiatowe i miejskie Oddziały Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju z terenu woj. łódzkiego. Zbiór szczątków zespołów

  Protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności i finansowe, korespondencja w sprawach organizacyjnych, plany pracy i bilanse następujących oddziałów w: Koluszkach - 1946 - 1953, sygn. 1; Kutnie 1946 - 1953, sygn. 2 - 3; Łasku 1948 - 1952, sygn. 4 - 6; Łęczycy [1945] 1946 - 1953, sygn. 7 - 8; Łowiczu 1949 - 1952, sygn. 9; Pabianicach 1949 - 1952, sygn. 10; Piotrkowie Trybunalskim 1950 - 1952, sygn. 11 - 13; Przedborzu 1948 - 1949, sygn. 14; Radomsku 1947 - 1953, sygn. 15 - 17; Sieradzu 1950 - 1951, sygn. 18; Tomaszowie Mazowieckim 1948 - 1952, sygn. 19 - 20, Wieluniu 1948 - 1953, sygn. 21 ...