Language of Description: German
Language of Description: Polish
Holding Institution: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku

  • dokumentacja dotycząca zbrodni niemieckich na Pomorzu w latach 1939-1945, ankiety osób aresztowanych, represjonowanych w obozach, materiały dotyczące wywożenia ludności na roboty przymusowe do III Rzeszy, wysiedleń ludności polskiej z powiatu kościerskiego, prześladowań i eksterminacji inteligencji polskiej z województwa gdańskiego - fotografie dotyczące kampanii wrześniowej w Polsce i okupacji niemieckiej, film „Feldzug in Polen”, mapy, szklane negatywy, sprawozdania, meldunki niemieckich urzędów, spisy, protokoły przesłuchań, akta personalne funkcjonariuszy niemieckich - materiały ewide...
 2. Zakład Karny w Sztumie

  • akta osobowe więźniów - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy) - materiały ewidencyjne (skorowidze)
 3. Zakład Karny w Starogardzie Gdańskim

  • akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy) - akta administracyjne (rozkazy personalne, zarządzenia, sprawozdania z pracy komendanta warty więzienia w Starogardzie Gdańskim, protokoły odpraw służbowych; sprawozdania pionu ochrony więzienia, protokoły przeprowadzonej kontroli więzienia, podziały zmian służ by, raporty i sprawozdania statystyczne)
 4. Zakład Karny w Elblągu

  • akta osób osadzonych - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy)
 5. Zakład Karny w Braniewie

  • akta osobowe więźniów - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy)
 6. Więzienie w Malborku

  • akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy) - materiały ewidencyjne (skorowidze)
 7. Areszt Śledczy w Wejherowie

  • akta osób internowanych - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy) - akta administracyjne (dokumentacja wybrakowania akt osadzonych z lat 1944-1956)
 8. Areszt Śledczy w Gdańsku

  • akta osób osadzonych - materiały ewidencyjne (skorowidze)
 9. Prokuratura 16 Dywizji Pancernej w Elblągu (JW nr 2234)*

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim - akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta administracyjne (rozkazy wewnętrzne, zarządzenia, dzienniki ewidencji pism, opisy spraw, dzienniki rozkazów, sprawy personalne, meldunki, plany pracy, analizy, sprawozdania, wykazy osób aresztowanych, wykazy listów gończych, rejestry poczty tajnej, materiały z kontroli) - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 10. Prokuratura 4 Brygady Ochrony Pogranicza*

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim - akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 11. Specjalny Sąd Karny w Gdańsku

  • materiały ewidencyjne (kserokopia repertorium z lat 1945-1946)
 12. Sąd Rejonowy w Wejherowie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych
 13. Sąd Rejonowy w Tczewie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - materiały ewidencyjne (repertorium)
 14. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych
 15. Sąd Rejonowy w Sopocie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych
 16. Sąd Rejonowy w Kwidzynie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego
 17. Sąd Rejonowy w Kościerzynie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego
 18. Sąd Rejonowy w Gdyni

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych
 19. Sąd Rejonowy w Gdańsku

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - materiały ewidencyjne (repertorium)
 20. Sąd Rejonowy w Elblągu

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych