Language of Description: German
Language of Description: Polish
Holding Institution: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
  1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku

    • akta śledztw dotyczących zbrodni niemieckich i komunistycznych - akta administracyjne (dzienniki prezydialne, pomoce kancelaryjne, sprawozdania, plany pracy, protokoły narad, materiały o charakterze naukowym) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze, kartoteki osobowe m.in. wytworzone na podstawie akt USC dotyczące strat osobowych podczas II wojny światowej, kartoteka spraw karnych odnosząca się do współpracy z okupantem)