Language of Description: German
Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Warszawie - Oddział w Pułtusku
  1. Sąd Grodzki w Ostrowi Mazowieckiej

    • Court of the first instance in Ostrów Mazowiecka

    Akta spraw cywilnych o stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłego, repertoria i skorowidze (1946-1950), akta osobowe pracownika.