Language of Description: German
Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Warszawie - Oddział w Grodzisku Mazowieckim
 1. Sąd Grodzki w Skierniewicach

  • Court of the first instance in Skierniewice

  Akta spraw karnych, dotyczą w przeważającej części spraw o pobicie, uszkodzenie ciała, kradzieży mienia lub pieniędzy, znieważenia urzędnika państwowego, nielegalnej produkcji alkoholu, akta osobowe, repertorium "S"

 2. Akta miasta Żyrardowa

  • Files of the town of Żyrardów

  Sprawy finansowe - budżety, preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe. Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, listy volksdeutschy, księgi biercze daniny, protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego. Wykazy lekarzy, listy osób straconych przez okupanta hitlerowskiego, sprawy społeczno-polityczne, sprawy MO i UB. Plany i projekty, domowe książki meldunkowe.

 3. Sąd Grodzki w Skierniewicach

  • Court of the first instance in Skierniewice

  Akta spraw karnych, akta spraw cywilnych, akta spraw opiekuńczych, akta spraw egzekucyjnych

 4. Sąd Grodzki w Piasecznie

  • Court of the first instance in Piaseczno

  akta spraw cywilnych, akta spraw karnych, akta osobowe.

 5. Sąd Grodzki w Piasecznie

  • Burggericht in Piaseczno
  • Court of the first instance in Piaseczno

  akta spraw cywilnych akta spraw karnych

 6. Urząd Pracy w Skierniewicach

  • Arbeitsamt in Skierniewice
  • Labour Office in Skierniewice

  karty pracy

 7. Więzienie w Grodzisku Mazowieckim

  • Prison in Grodzisk Mazowiecki

  Akta osobowe byłych więżniów z czasów okupacji

 8. Akta miasta Skierniewic

  • Files of the town of Skierniewice

  The collection contains i.a. the materials on forced labour; correspondence with the Rada Żydowska (Judenrat, Jewish Council) regarding the establishment of the ghetto (1940); a list of names of wealthier Jews; postwar documents on issues including property rights cases;

 9. Sąd Grodzki w Wołominie

  • Court of the first instance in Wołomin
 10. Sąd Grodzki w Wołominie

  • Court of the first instance in Wołomin
 11. Sąd Grodzki w Żyrardowie

  • Court of the first instance in Żyrardów
 12. Sąd Grodzki w Żyrardowie

  • Court of the first instance in Żyrardów
 13. Sąd Grodzki w Grodzisku Mazowieckim

  • Court of the first instance in Grodzisk Mazowiecki
 14. Sąd Grodzki w Grodzisku Mazowieckim

  • Court of the first instance in Grodzisk Mazowiecki
 15. Sąd Grodzki w Radzyminie

  • Court of the first instance in Radzymin
 16. Sąd Grodzki w Legionowie

  • Court of the first instance in Legionowo

  Akta spraw cywilnych, akta o uznanie za zmarłego, akta osobowe

 17. Ubezpieczalnia Społeczna w Żyrardowie

  • The social insurance institution in Żyrardów
 18. Akta miasta Rawy Mazowieckiej

  • Files of the town of Rawa Mazowiecka

  The collection contains i.a. lists of commercial and artisan enterprises including the addresses and names of their proprietors; postwar documents on the synagogues and the cemetery.

 19. Akta miasta Piaseczna

  • Files of the town of Piaseczno

  The collection contains i.a. German circulars and orders; files on social welfare; correspondence in connection with the establishment of the ghetto in Piaseczno; lists of real estate owned by Jews; population records; goods confiscated from Jewish shops.

 20. Akta miasta Sochaczewa

  • Files of the town of Sochaczew

  The collection contains i.a. documents of Sochaczew city governor’s office, including lists of shops owned by Jews; ordinances from the period of the occupation concerning or affecting Jews, including some concerning the establishment of a Jewish quarter in January 1941; correspondence of the Judenrat concerning forced labour and food ration cards; lists of Jews by labour details.