Language of Description: German
Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Poznaniu - Oddział w Gnieźnie
 1. Urząd Pracy w Gnieźnie

  • Arbeitsamt Gnesen
  • Labour Office in Gniezno

  Zespół zachował się w stanie szczątkowym. Stanowi go sprawozdanie z sytuacji gospodarczej Gniezna w styczniu 1940 r. przygotowane przez Stierlinga dla władz Kraju Warty.

 2. Urząd Budowlany Rzeszy w Gnieźnie

  • Reichsbauamt Gnesen
  • State Construction Office in Gniezno
 3. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

  • Landratsamt Gnesen
  • Gniezno County Governor's Office

  Zespół obejmuje dwie jednostki sprawozdań budżetowych.

 4. Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Gnieźnie

  • Staatsanwaltschaft beim Landgericht Gnesen
  • Public Prosecutor at the Regional Court in Gniezno
 5. Sąd Powiatowy w Gnieźnie

  • Landgericht Gnesen
  • Regional Court in Gniezno