Language of Description: German
Language of Description: Polish
Country: Ukraine
  1. Sheptytskyi Andrei (1865-1944)

    Dokumenty osobiste (1899-1945). Bulle papieża Leona XIII w sprawie mianowania A. Szeptyckiego biskupem stanisławowskim i metropolitą halickim (1899 r.). Informacja o życiu i działalności Szeptyckiego. Listy i orędzia pasterskie, memoriały, rękopisy prac teologicznych, artykułów, kazań, notesy i konspekty. Materiały odnośnie do sytuacji Kościoła greckokatolickiego w Galicji oraz jego działalności w innych krajach. Akta finansowe. Korespondencja z rządem austriackim, prezydentem Polski, Stolicą Apostolską; korespondencja dotycząca współpracy z organizacjami religijnymi i świeckimi, towarzystw...