Language of Description: German
Language of Description: Dutch
 1. Memories of Occupation in Greece

  Through contemporary witness reports, the Nazi crimes in Greece are presented comprehensively and from diverse perspectives. Contemporary witnesses from a variety of backgrounds have been interviewed for the project “Memories of the Occupation of Greece,” allowing a variety of experiences to be documented from different angles. Reports come, for example, from Jews who were in hiding, Shoah survivors, people who were arrested during raids in Athens or other places and deported to Germany, members of the resistance, and the survivors of massacres. Although the primary research interest of the...

 2. Landratsamt Prüm

  Allgemeine Verwaltung; öffentliche Sicherheit und Ordnung; Schulen; Kultur; soziale Angelegenheit; Gesundheitswesen; Bau- und Wohnungswesen; öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung; wirtschaftliche Unternehmen; Finanzen und Steuern; Enthält auch Dokumente zur Zwangsarbeit

 3. Kreisausschuß Neuwied

  Bäder; Bauwesen (Brücken, Wasserbau, Wege, Gebäude); Besatzung; Denkmäler, Altertümer, Kunst und Wissenschaft; Energieversorgung (Überlandzentrale, Talsperren, Stauanlagen); Finanzwesen (Anleihen, Notgeld, Steuern); Gemeindeverwaltung (Beamte und Behörden, Eingemeindungen und Vereinigung von Gemeinden, Gebühren- und Steuerordnungen in den Bürgermeistereien, Güter und Besitz, Märkerschaften, Nutzungen der Gemeinde, Ortsstatuten, Vermögen der Gemeinde, Gemeindewaldungen); Gerichtssachen (Ortsgerichte, Gewerbegericht, Prozesse); Gesundheitswesen (Ärzte, Hebammen, Begräbnis, Friedhöfe); Handwer...

 4. Landratsamt und Kreisverwaltung Neuwied

  Allgemeine Verwaltung: Kreisverwaltung; Bürgermeistereien und Gemeinden; Fürstlich wiedische Verwaltung Polizei: Allgemein; Aufsicht auf Presse, Schankwirtschaften und Sitten; Feuerpolizei; Gefängnisse; Meldewesen, Pässe und Fremdenpolizei, Ein- und Auswanderung; Sicherheitspolizei; Vereine, geistliche Orden und Kongregationen; Schiffahrt Schulen: Allgemein; Alphabetisch nach Bürgermeistereien und Gemeinden; Verwaltungsschule Kirchen und Religionen: Allgemein; Geistliche, Sekten und Orden; Juden; Einzelne Kirchengemeinden alphabetisch nach Orten Soziales: Sterbe-, Kranken- und Unterstützung...

 5. Landratsamt Mayen

  Verfassung, Behördenaufbau, Organe (politische Säuberung, Besatzungsverwaltung, Raumplanung, Organe des Kreises); Wahlen (Bundestag, Saarabstimmung, Landtag, Kommunalwahlen); Verwaltung des Kreises und der Gemeinden (Grenzen, Geschäftsführung, Personal); Rechtspflege; öffentliche Sicherheit und Ordnung (Polizei, Brandschutz); Schulen (Personalangelegenheiten, Realschulen, Berufs- und Berufsfachschulen, Schulbau); Kultur (Heimatpflege, Kirchen, Luftbildaktion); soziale Angelegenheiten (Flüchtlinge, Kriegsopfer, Jugendpflege, Wohnraumbeschaffung); Gesundheitspflege, Sport; Handel und Gewerbe;...

 6. Landratsamt Kreuznach und ehemaliges Landratsamt Meisenheim

  zurück Landeshoheit (Gesetze und Verordnungen, Landesbesitznahme, Huldigung, Grenzregulierung, Landesverfassung und Verwaltung, Landesbehörden, Ein- und Auswanderung, Verhältnis mit dem Ausland, Standeserhöhung, Ordensauszeichnung, Belohnung, Statistik, Verwaltungs- und Zeitungsberichte); Polizei (Landespolizei, Gendameriewesen (Landjäger), öffentliche Sicherheit und Ordnung, Paß- und Fremdenpolizei, Sicherheit der Person und des Eigentums, Gefängniswesen und Arbeitsanstalten, Lebensmittel, Märkte, Preise, Damm-, Wege-, Ufer-, Brücken-, Wasserpolizei, Baupolizei, Gesindepolizei, Maße und Ge...

 7. Landratsamt Cochem

  Allgemeine Verwaltung, Verfassung und Organe (Kriegsfolge- und Besatzungsangelegenheiten, politische Säuberung, Organe des Landkreises, Organe der Ämter und Gemeinden); Wahlen (Landtags- und Kreistagswahlen, Gemeindewahlen); Verwaltung des Kreises und der Gemeinden (Geschäftsführung, Statistik, Kreis- und Gemeindegrenzen, Verwaltungsreform, Personal, Mitgliedschaft des Kreises in Vereinen und Verbänden); Rechtspflege, Prozesse; öffentliche Sicherheit und Ordnung (Polizeiverwaltung, Ausländerpolizei, Umweltschutz); Schulwesen; Kultur (Heimatpflege, Kreisgeschichte, Kirchensachen); Soziale An...

 8. Kreisausschuß Koblenz

  Katastropheneinsatzplan

 9. Landratsamt Koblenz

  Verfassung, Behördenaufbau, Organe (Verwaltungsreform, Orden und Ehrenzeichen, Beamtenrecht, Besatzungsverwaltung und politische Säuberung, Wahlen und Bevölkerungsstatistik, Organe des Kreises, der Ämter und Gemeinden); Verwaltung des Kreises und der Gemeinden (Verwaltungsbericht und -gebühren, Staatsaufsicht, Grenzen, Organisation, Geschäftsführung und Verwaltung der Kreisverwaltung, Aufgaben und Sonderaufgaben der Gemeinde, Personal); Rechtspflege; öffentliche Sicherheit und Ordnung (Polizei; Preisbehörde, Brand- und Katastrophenschutz); Verkehr und Straßenbau; Schule und Kultur; Soziale ...

 10. Archives contemporaines.

  In dit archiefbestand vinden we onder de rubriek “mesures d’exception appliquées aux Juifs” een aantal dossiers inzake de anti-Joodse verordeningen van de bezetter en de behandeling van Joodse leden van de Academie tijdens de Tweede Wereldoorlog (meer specifiek de periode 1940-1941). Nr. ARB 1831 bevat briefwisseling van de secretaris inzake de eerste Jodenverordeningen (oktober 1940). Nr. ARB 1832 handelt specifiek over het geval van M. Huisman; we noteren o.a. briefwisseling met het Militair Bestuur en de secretaris van de Academie. Nrs. ARB 1833, ARB 1834 en ARB 1835 hebben betrekking op...

 11. Video- en dvd-collectie.

  In deze collectie vinden we zowel losse documentaires, documentaire reeksen, speelfilms als allerhande video-opnames van vb. journaals en andere televisieprogramma’s. Ze hebben grotendeels betrekking op de gebeurtenissen in de periode 1933-1945, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog. Relevant voor deze gids zijn de opnames die handelen over de situatie van de Joden voor de oorlog, de Jodenvervolging (deportatie, concentratiekampen), naoorlogse documentaires en getuigenissen van overlevenden, allerlei herdenkingsplechtigheden enzoverder. We noteren bij uitstek de documentaire reeksen De La...

 12. Fonds 1940-1945.

  Doos 1 (zonder titel) bevat een map “Notes biographiques FF. – liste des FF. Décédés” met daarin lijsten van tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden logebroeders. Ze bevatten beknopte biografische notities, en zijn verdeeld in categorieën waaronder een categorie “gedeporteerde Jood”. In de doos noteren we eveneens enkele originelen van de antisemitische en antimaçonnieke publicaties Le Rampart (organe officiel de l’Épuration, Ligue anti-maçonnique belge) en haar Nederlandstalige tegenhanger “Volkswacht – Actie ter vrijwaring van ons volksch en nationaal erfgoed. Verweer tegen Jodendom, Vri...

 13. Individuele vreemdelingendossiers.

  De Dienst Bevolking bewaart in haar archief de individuele vreemdelingendossiers van de stad Gent. Het gaat om zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ dossiers, afhankelijk van de manier waarop ze geklasseerd en verpakt zijn. In het verleden werd reeds een selectie uitgevoerd op de dossiers; ze bevatten dan ook hoofdzakelijk algemene inlichtingsformulieren. Soms vinden we nog andere documenten en zelfs pasfoto’s terug. We merken op dat naast de individuele dossiers in dozen er nog losse inlichtingsformulieren van vreemdelingen in een 15-tal dozen (ca. 2 s.m.) worden bewaard in de ruimte waar hoofdzakelij...

 14. Stadt Eupen. Neuzeit.

  • Staatsarchiv Eupen
  • BE / SAE / 531-3-72b
  • Dutch
  • 1815-1997
  • 1647 nrs. (200,8 s.m.).

  In dit bestand vinden we een aantal voor deze gids interessante archiefbestanddelen terug. We noteren de dossiers die onder andere betrekking hebben op het herbenoemen, tijdens de periode 1940-1944, van straten en pleinen zoals de Judenstrae (zie de nrs. 328 en 330), en het dossier dat o.a. betrekking heeft op de verwijdering van de school (op verzoek van de Kreisleiter van de NSDAP) van de “halfjoden” [H.J.] en [T.J.] (nr. 314/126). Daarnaast vermelden we nog enkele stukken afkomstig van de dienst burgerlijke stand. Het gaat om dossiers met briefwisseling en verordeningen, betreffende de ...

 15. Textielcentrale te Kortrijk.

  Dit kleine archiefbestand (dat wellicht ooit behoorde tot het archief van de Textielcentrale bewaard in het ARA-AGR) is van kapitaal belang voor het reconstrueren van de ‘Joodse aanwezigheid’ in de Belgische textielindustrie. Het bevat immers kleine in enveloppen verpakte dossiers (geordend op familienaam, of op naam van de onderneming) van ‘Joodse firma’s’ wiens stock werd opgekocht. De dossiers bevatten steevast een verzendingsnota met als bijlagen een vrij gedetailleerd overzicht van de stocks, een ‘verslag’ over de aard van de goederen en boekhoudkundige stukken (vb. rekeningen). In som...

 16. PK Gent 2002 A.

  Dit bestand bevat een aanzienlijke reeks zgn. “politiek geladen” onderzoeksdossiers waarvan enkele relevant zijn voor deze gids. Zo bevat het dossier getiteld “Joden” (nr. 227; jaren 1945-1949) o.a. briefwisseling met informatie over Belgische Joodse organisaties (met kopies uit een adressenboekje), circulaires (o.a. over de doorreis van de Engelse Minister van Buitenlandse Zaken, waarbij de GPP gevraagd wordt inlichtingen in te winnen “in de extremische middens van Israëliten” [sic] in het geval ze aanslagen zouden beramen), een lijst van Gentse Joden die door de bezetter werden vervolgd, ...

 17. BNB-sector Ronse.

  Dit bestand bevat een aantal relevante stukken en dossiers. Zie vb. de brief inzake suggesties voor het opsporen van textielfabrikanten die stof hebben geproduceerd voor o.a. de ‘Jodensterren’ (nr. 71), de (reproductie van een) brief betreffende de Shoah in België en Polen (nr. 76), persknipsels over de herdenkingen van de bevrijding van de concentratie- en vernietigingskampen (nrs. 83 – 85) en ten slotte een dossier inzake de herdenking van de 50ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de kampen, te Ronse op 6 en 7 mei 1995 (nr. 96). Onder nr. 3 vinden w...

 18. RWG Sint-Andries 1999.

  Dit bestand bevat, onder de nrs. 1509 - 1513, opsluitingsdossiers van vrouwelijke gevangenen die ter beschikking van de Duitse overheid werden gesteld, in de periode 1941-1944. Het gaat onder meer om een aantal Joodse vrouwen verdacht van ‘Rassenschande’. Verder noteren we o.a. het steekkaartensysteem onder de nummers 1455-1456 evenals de opsluitingsdossiers onder nrs. 1457-1474. Het gaat om geïnterneerden van het ‘interneringscentrum voor vreemde ongewenste vrouwen’ uit de periode 1940-1946, waaronder heel wat vrouwen van Joodse afkomst die in maart 1940 naar Frankrijk werden overgebracht....

 19. Archief van het secretariaat.

  Dit bestand bevat het oudste archiefmateriaal gevormd door de school. Het is van grote waarde voor o.a. genealogisch en sociologisch onderzoek. Naast algemene stukken (periode 1928-1961, vooral 1928-1942) zoals nota’s, briefwisseling, brochures, stukken inzake de personeelsadministratie … maar ook een schoolkrant noteren we vooral belangrijke algemene reeksen. Het gaat om aanwezigheidslijsten van het personeel (ca. 1934-1982), aanwezigheidslijsten van leerlingen (1941-1964), registers met tellingen van leerlingen (1936-1960), individuele steekkaarten van leerlingen van de verschillende afde...

 20. Fonds Max Buset.

  In dit bestand noteren we onder nr. 90 naast exemplaren van het bulletin Jewish Labour News ook andere periodieken van Joodse organisaties (1947-1948). Nr. 165 bevat briefwisseling inzake de betrekkingen tussen de BSP en Palestina, alsook exemplaren van Jewish Labour News. Onder nr. 168 vinden we nota’s van Isabelle Blume over Palestina. De nrs. 187, 188 en 189 behoren tot de reeks “dossiers étrangers” die handelen over Palestina/Israël, resp. voor de periode 1946-1947, 1947-1948 en 1949-1952. Nr. 191 bevat algemene briefwisseling (1946-1952) inzake oorlogsslachtoffers en diverse organisati...