Language of Description: German
Language of Description: Croatian
Language of Description: Romanian
 1. KZ Dachau

  • Concentration camp Dachau
  • Konzentrationslager Dachau
  • KZ-Gedenkstätte Dachau
  • 01
  • German
  • 1933-2019
  • 35 Regalmeter, verschiedene Medien, u.A. Papier, digital, Fotos, Pläne.

  Materialien aus der Zeit des Bestehens des Konzentrationslagers Dachau. Darin Materialien und Angaben zu Peronen (ehemalige Häftlinge, SS-Personal, Häftlinge im SS-Straflager Dachau, weitere Personen), Orten (Stammlager Dachau, Außenlager und -kommandos), Verwaltung, Häftlingsgesellschaft, Lageralltag, Täter etc.

 2. Memories of Occupation in Greece

  The Archive "Memories of the Occupation in Greece" contains 93 testimonies of witnesses of the German occupation of Greece during WW2. The interviews are biographical interviews with witnesses of various experiences such as: Resistance fighters, victims of the massacres, survivors of bombings, Jews in Hiding, Shoah survivors, as well as people who were arrested during raids in Athens and other places and deported to Germany. The archive preserves these testimonies for the future and makes them available for education and research. Register to view the interviews in the archive. The archive ...

 3. Deutsche Bundesbank

  Schwerpunkte der Überlieferung liegen in folgenden Bereichen: Internationale Beziehungen: Internationale Währungsfragen, Internationaler Währungsfonds, Länderbeobachtung, Länderkonsultationen; Innerdeutscher Wirtschafts- und Zahlungsverkehr; Tätigkeit des Direktoriums der Deutschen Bundesbank

 4. Abwicklungsstellen für Reichs- und Staatsvermögen bei den Oberfinanzdirektionen

  Aufgrund der unterschiedlichen Rechtslage in den einzelnen Besatzungszonen war eine Vielzahl von Stellen mit der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung des ehemaligen Reichsvermögens befasst. Der Bestand umfasst neben Akten aus der eigentlichen Abwicklung auch Geschäftsunterlagen liquidierter oder zu liquidierender Organisationen der gewerblichen Wirtschaft (Reichsstellen, Prüfungsstellen, Reichsvereinigungen, Reichsgruppen und Reichswirtschaftskammer) und sonstiger Stellen (Haupttreuhandstelle Ost, Reichskommissar für die Behandlung feindlichen Vermögens). Im wesentlichen enthält der Bestand...

 5. Treuhandverwaltung für Kulturgut bei der Oberfinanzdirektion München

  Abgabe der OFD München; auf Mikrofiches umkopiertes Nitrofilm-Material zu verschiedenen, ursprünglich von der TVK betreuten Kunst- und Kulturgutsammlungen, die inzwischen zum überwiegenden Teil restituiert sind. Abgebildet sind lediglich die Kunstgegenstände selbst.

 6. Treuhandverwaltung von Kulturgut bei der Oberfinanzdirektion München

  Die in den CCPs entstandenen Dokumentationen, Fotosammlungen und Karteien verfügen nicht über eine einheitliche Ordnung. Drei z.T. in ihren Strukturen gestörte und unvollständige Überlieferungskomplexe liegen vor: 1. Eine vom CCP München angelegte Unterlagensammlung zum Erwerb, Verbleib und zur kriegsbedingten Verlagerung der Kunst- und Kulturgüter aus der Tätigkeit von Behörden, NS-Dienststellen und eines beauftragten Personenkreises aus dem Zeitraum 1937-1945. Belegt sind darin, z.T. durch Kataloge, die -Sammlung Göring-(1933-1945, 30), der -Sonderauftrag Linz-(1938-1945, 84), die -Sammlu...

 7. Директорат внутренних дел Бессарабии

  • Directorate of Internal Affairs of Bessarabia

  Eliberarea autorizației pe numele lui Ioffe Mendel pentru a deschide un cinematograf în Mărculești. Corespondența cu prefecturile de poliție cu privire la persoanele deportate pentru propaganda anti-română. Rapoartele informaționale ale prefecturilor județele Orhei, Soroca și Cetatea Albă cu privire la evenimentele ce au avut loc în anul 1918. Materiale despre învățătorii din județul Soroca. Informații privind funcționarii prefecturilor și subprefecturilor din Basarabia. Corespondența cu prefecturile privind eliberarea pașapoartelor străine locuitorilor județului. Cererile evreilor de a li ...

 8. Legiunile de jandarmi, secţiile şi posturile judeţene Tighina

  • Tighina Gendarmes Legions, County Sections and Posts
  • Жандармский легион, секции и посты Тигинского уезда
  • Zhandarmskiy legion, sektsii i posty Tiginskogo uyezda

  Dosare personale ale evreilor ce erau învinuiți de jaf și cauzare a leziunilor corpurale sătenilor. Rapoarte informative despre evenimentele și situația din satele județului Tighina. Dosar de urmărire a circumstanțelor de sinucidere a lui Maer Iacob. Protocoalele posturilor de jandarmi despre jafurile comise de unitățile militare germane în satul Gangur. Dosarele personale ale lui Trahtenberg Abram, Blishtmein Neiv și Spivak Berku învinuiți că au fost membri ai organizației comuniste din Căușeni. Manifestul Comitetului Regional Basarabia al Partidului Comunist și al Comitetului de ținut adr...

 9. Legiunile de jandarmi, secţiile şi posturile judeţene Soroca

  • Soroca Gendarmes Legions, County Sections and Posts
  • Жандармский легион, секций и посты Сорокского уезда
  • Zhandarmskij legion, sectsij i posty Sorokskogo uezda

  Materiale despre starea morală şi politică a locuitorilor judeţului Soroca, materiale despre urmărire penală a mişcărilor comuniste de pe teritoriul satului Ataca. Circularele Legiunii Soroca din 1939-1940. Ordine despre luarea măsurilor necesare pentru prevenirea propagandiei antiromâneşti, listele persoanelor ce aparţineau diferitelor organizaţii şi partide, listele evreilor care se aflau sub supravegherea jandarmeriei în 1937-1938, listele evreilor care au trecut ilegal graniţa României în 1927. Dosare personale ale evreilor ce li se încriminau furturi (Roitburta Şmili) şi omoruri. Rapor...

 10. Legiunile de jandarmi, secţiile şi posturile judeţene Orhei

  • Orhei Gendarmes Legions, County Sections and Posts
  • Жандармский легион и посты Оргеевского уезда
  • Zhandarmskij leghion i posty Orgeevskogo uezda

  Informaţii despre activitatea partidelor şi organizaţiilor sioniste pe teritoriul judeţului Orhei în 1939-1940. Corespondenţa cu prefectura oraşului Orhei despre problemele administrative şi gospodăreşti. Circularele Legiunii de jandarmi Orhei despre urmărirea penală a cetăţenilor străini. Eliberarea permiselor de şedere locuitorilor satului Olişcani în zona de frontieră. Dosare personale ale evreilor învinuiţi de furt.

 11. Legiunile de jandarmi, secţiile şi posturile judeţene Bălţi

  • Bălţi Gendarmes Legions, County Sections and Posts
  • Жандармская секция и посты Бельцкого уезда
  • Zhandarmskaya sektsiya i posty Bel'tskogo uezda

  Materiale despre percheziţiile domiciliare la evreii suspectaţi de activitate comunistă, martie 1940. Rapoartele percheziţiei domiciliare la Libman Lei, Roizman Bercu. Dosarele personale ale locuitorilor mestechikei Făleşti, Aciana Ivana, Moliver Moişa, Pincevscovo Israel - învinuiţi de abuz de încredere; Gheliman Ioilia, Golovenciuc Moisei, Zisa Semion, Noe Muduc Ivan, Radinscovo Şmilia, Şinder Azril şi Srulia că a cauzat altor persoane leziuni corporale; Kauta Constantin învinuit că a ofensat un reprezentant al puterii; Cherţaman Moişa acuzat de fraude şi că a falsificat documentele de se...

 12. Judeţul Hotin – prefercturile judeţene, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunelor subordinate lor din stînga Nistrului

  • Hotin district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Pretury i primarii Khotinskogo uyezda
  • Претуры и примарии Хотинского уезда

  Listele proprietarilor întreprinderilor comerciale, industriale și agricole; membrii Consiliului comunal. Informații statistice despre gospodării, manufacturi și comercianții; situația economică a satului Briceni; corespondența cu Pretura plasei Bcriceni privind resursele umane și listele funcționarilor instituțiilor din sat. Înregistrările certificatelor eliberate locuitorilor satului Bîrlădeni privind situația proprietățiilor, cetățeniei române și altele probleme. Informații statistice colectate cu scopul de a mobiliza întreprinderile industriale, rezervele produselor alimentare care treb...

 13. Judeţul Soroca: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate

  • Soroca district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Сорокская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Sorokskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Corespondența cu Directoratul Afacerilor Interne din Basarabia în ceea ce privește separarea administrativă a județului Soroca. Informații privind numărul populației din satele județului Soroca. Reclamațiile sătenilor din Ataca că au fost bătuți de jandarmi. Instrucțiunea Ministerului Afacerilor Interne din România în ceea ce privește lupta cu speculanţii. Lista avocaților din Basarabia. Corespondența cu preturele și primăriile județului în ceea ce privește activitatea caselor de rugăciuni, biserici, sinagogi și problemele cultelor religioase. Listele vizitatorilor sinagogilor din Soroca. D...

 14. Judeţul Orhei: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate

  • Orhei district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Оргеевская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Orgeyevskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Rapoarte ale Poliției Călăraşi privind incidentele şi activităţile ce s-au desfăşurat în Călărași. Manifestele politice ale Partidului Naţional Agrar, condus de Octavian Goga, care avea ca obiective să lupte împotriva "jidovismului [jidani] și comunismului, care aici în Basarabia este cel mai mare pericol", "expulzarea jidanilor din comunitățile rurale, armată, și funcțiile publice" etc . Informații statistice privind numărul și componența populației și situația economică a satelor din Rezina. Corespondența cu Pretura plasei Bravicea privind identificarea cetățeniei sătenilor, informații pr...

 15. Judeţul Cahul: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate

  • Cahul district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Кагульская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Kagul'skaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Cazul de vînzare publică a dreptului de a comercializa băuturi alcoolice în satul Taraclia, 1930-1931. Listele locuitorilor satului Tătăreşti, care în 1924 şi-au reconfirmat cetăţenia română; locuitorilor satului Argora care au primit cetățenia română în 1924. Dosarele personale ale funcţionarilor publici – Veiner Evghenii, Gerner Vasile, Gerţenştein Clara, Şvarţ Ita.

 16. Judeţul Cahul: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate

  • Cahul district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Кагульская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Kagul'skaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Listele persoanelor care au solicitat cetățenia română; gospodăriilor din satul Văleni; locuitorilor satelor Gănăşenii Noi şi Cociulia ; persoanelor care au emigrat în URSS. Cazul de vînzare publică a dreptului de a comercializa băuturi alcoolice în satul Cazaclia. Documente legate de impozitarea negustorilor din satul Cazaclia. Informații privind recolta anului 1923-1924. Cererile locuitoirilor satului Leova să li se reconfirme cetăţenia română.

 17. Judeţul Cahul: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate

  • Cahul district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Кагульская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Kagul'skaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Cererile localnicilor din Leova pentru reconfirmarea cetățeniei româneşti. Diferite documente de identificare şi fotografii ale evreilor care au depus cererile de reconfirmare a cetăţenii româneşti. Lista locuitorilor satului Iargora care au primit cetățenia română în 1924. Dosarele personale ale funcţionarilor publici Clara Herţenştein şi Şvarţ Ita

 18. Consiliul agricol judeţean, judeţul Chişinău

  • Chişinău District Agricultural Council
  • Кишиневский уездный сельскохозяйственный совет
  • Kishinevskiy uyezdnyy sel'skokhozyaystvennyy sovet

  Materiale privind privatizarea terenurilor anterior închiriate de către țăranii din Călăraș. Materiale cu privire la eliberarea certificatelor pentru populaţia din Calaraş şi Hînceşti pentru dreptul de utilizare a terenurilor ca urmare a chirie pe termen lung. Dosarul personal al şefului secţii agricole Chişinău, Gelfand Israel

 19. Lăpuşna District Chamber of Commerce and Industry

  • Camera de comerţ şi industrie a judeţului Lăpuşna
  • Лапушнянская уездная палата торговли и промышленности
  • Lapushnianskaya uezdnaya palata torgovli i promyshlennosti

  Dosarele personale ale membrilor Camerii de Comerț și Industrie din Lăpușna. Listele comercianților și proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Basarabia, 1923-1927. Listele proprietarilor carierelor de piatră și cărămidă și fabrici de sticlă, 1925. Solicitările comercianților pentru a primi împrumuturi mici. Listele firmelor private evreiești, înregistrate la Camera de Comerț. Copii ale certificatelor emise de către proprietarii de întreprinderi comerciale și industriale, care confirmă înregistrarea acestora la Camera de Comerț. Recensămîntul proprietarilor de întrepri...

 20. Inspectoratul regional al jandarmeriei, Chişinău

  • Bessarabian Regional Inspectorate of Gendarmes
  • Бессарабский областной инспекториат жандармерий
  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat zhandarmerii

  Raporturi informaţionale ale Inspectoratului Regional de Jandarmi Basarabia despre detectarea persoanelor de origine evreiască, despre starea morală şi atitudinea lor, plasarea evreilor în lagărele de concetrare şi Ghetouri. Corespondenţa Inspectoratului Regional de Jandarmi Basarabia cu Jandarmaria română şi rapoarte informaţionale despre persoanele suspectate de activitate în favoare URSS-ului şi Ungariei și activitate antiromânească.