Displaying items 3,681 to 3,693 of 3,693
Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Ukrainian
 1. Колекція. Листи громадян, які служили в німецько-фашистських військових частинах

  Спр. 1. Письма граждан, жителей Черкасс, которые проходили службу в немецких воинских и полицейских частях. 1943. 52 л.

 2. Харсиківська сільська управа (сільуправа), с. Харсики Чорнухинського р-ну Полтавської обл.

  Розпорядження Чорнухинської районної управи та накази голови управи про перепис населення, сплату податків, заходи пожежної безпеки. Списки працівників сільуправи та поліцаїв. Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост: Справа 1. Накази та розпорядження голови Чорнухинської районної управи; списки поліцаїв та працівників управи. 1941-1942. Окремі документи, що стосуються Голокосту: Справа 1. Арк. 4. Приказ от комендатуры к бургомистрам района от 1 ноября 1941 г. сообщить о всех евреях, которые не живут постоянно в...

 3. Редакція газети "Українське Полісся", м. Чернігів Чернігівської області

  Примірники газети "Українське Полісся". Звіт редакції про випуск газети. Друковані і рукописні статті і матеріали до газет. Бухгалтерські документи. Документи з особового складу. Назви вибраних справ: Опис 1. Спр. 1-18 – выпуски газеты «Українське Полісся» и материалы к ней. По 40 л. в деле в среднем. Спр. 19. Отчет о выпуске газет редакцией за период с 1 ноября по 31 декабря 1943. – 1 л. Спр. 21. Информационный бюллетень ортскомендатуры за дек. 1941 г. – 3 л. Спр. 23. Отчеты по денежным расходам на хозяйственные нужды. – 8 л. Спр. 24. Счета и расписки в получении денег за исполненную работ...

 4. Якимівська районна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним підприємствам, с. Якимівка Якимівського району Запорізької області

  • Iakimovka District Commission for assistance to Extraordinary State Commission on Establishment and Investigation of the Crimes committed by the German-Fascist Invaders and their Accomplices, village of Iakimivka
  • Акимовская районная комиссия по оказанию содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР

  Опис 1. Спр. 1. Акты о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков по Акимовскому району. Период временной оккупации. 1944. 76 арк. Опис 2. Справа 1. Акты кровавых злодеяний немецко-фашистских захватчиков по Акимовскому району за период временной оккупации 1942-1943 гг. 1943.

 5. Осипенківська районна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним підприємствам, м. Осипенко Запорізької області

  • Osypenko District Commission for assistance to Extraordinary State Commission on Establishment and Investigation of the Crimes committed by the German-Fascist Invaders and their Accomplices, town of Osypenko
  • Осипенковская районная комиссия по оказанию содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР

  Справи фонду містять: - Акти про вбивства громадян єврейської національності в м. Осипенко (нині м. Бердянськ) та Осипенківській сільраді, - списки розстріляних громадян м. Осипенко із зазначенням національності, віку, дати і обставин загибелі за 1941-1943 рр.

 6. Добрянська міська управа, с. Добрянка Добрянського району Чернігівської області

  Накази, розпорядження райуправи про організацію німецько-українських курсів, боротьбу з висипним тифом та ін. Відомості про перепис населення, видавання паспортів, купівлю і продаж майна. Заяви громадян про надання роботи, матеріальної допомоги. Список німецьких солдат. Назви окремих справ з фонду: Спр. 3. Распоряжение Черниговского райотдела здравоохранения и обязательное постановление Добрянской райуправы о мероприятиях по борьбе с сыпным тифом. Список расставления немецких солдат. Распоряжения райуправы об организации немецко-украинских курсов. Материалы переписи населения. Спр. 6. Прика...

 7. Вінницький міський касаційний суд при Вінницькому окружному комісарі (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця

  Оп. 1, спр. 18, 24, 28, 43, 45, 90, 91, 102, 139 та ін.- типові, однорідні комплекси документів, що являють собою кримінальні та цивільні справи, розглянуті касаційним судами при окружному комісаріаті. Це, зокрема, скарги євреїв: на відчуження будинків, пограбування майна тощо. В позовах висвітлюються обставини, за яких чинилася шкода. Група цивільних справ свідчить про штрафування євреїв, які вчасно не звільнили помешкання й не переселилися до визначених окупаційною владою районів, не внесли своєї частки коштів у накладену останньою контрибуцію. Є група цивільних справ майнового характеру:...

 8. Іллінецька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Іллінці

  • Illintsi district administration
  • Illinetska raionna uprava

  Inventory 1, file 1, pp. 49-51. Announcements regarding living of Jewish population of the town: resettlement into the ghetto, curfew, visiting marketplaces, etc.

 9. Черкаська біржа праці, м. Черкаси

  Назви вибраних справ: Спр. 1. Списки служащих и рабочих органов оккупационных властей, учреждений и организаций, действовавших в период немецкой оккупации в Черкассах. Списки выпускников Черкасской фельдшерской школы. Апрель-ноябрь 1942. 74 л. Спр. 2. Списки служащих и рабочих органов оккупационных властей, учреждений и организаций, действовавших в период немецкой оккупации в Черкассах. Май 1942 – март 1943. 79 л. Спр. 3. То же. Апрель-август 1943. 47 л. Спр. 4. Переписка с Черкасской украинской охранной полицией о приеме и увольнении полицейских, донесения полиции и сельских старост о выде...

 10. Архівна колекція документів з історії краю (Вінницька область)

  У низці справ колекції містяться документи про переслідування та масове знищення єврейського населення під час німецько-румунської окупації, фотокопії документів про підготовку до переселення євреїв у гетто, оголошення німецької і румунської окупаційної влади про податки і контрибуції, що накладалися на єврейське населення міст Вінниці, Жмеринки, Гайсина, Могилева-Подільського, фотографія ексгумації могили розстріляного єврейського населення м. Хмільника та ін. [оп. 1, спр. 141, арк. 1, 12, 19, 32]. Зберігаються копії хронологічних довідок про нацистську окупацію населених пунктів Вінницько...

 11. Колекція. Історичні довідки про найважливіші події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у м. Черкаси та Черкаському районі, м. Черкаси Київської області

  Історичні довідки про найважливіші події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у селах Черкаського району (1944) та у м. Черкаси (1947). Відомості, довідки, інформації, спогади про підпільно-патріотичну діяльність черкащан в період тимчасової окупації м.Черкаси і Черкаського району, хронологічні довідки про окупацію та звільнення сіл Черкаського району, історичні довідки про евакуацію та відновлення підприємств м. Черкаси (1943–1945). Інформація про боротьбу черкащан проти німецько-фашистських загарбників (1944). Анкети, спогади, довідки про звірства гітлерівців, про вербування та вивезен...

 12. Управління Служби безпеки України в Черкаській області м. Черкаси Черкаської області

  Опис 1. Справ: 10916; 1918–1995 рр. Позасудові та припинені кримінальні справи. Опис 2. Справ: 30642; 1941–1945 рр. Фільтраційні справи.

 13. Фільтраційні, архівно-слідчі і спостережні справи, трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного управління СБУ

  Документи фонду складаються з кількох типів справ. 1. Фільтраційні справи (51531 справа). Фільтраційна справа є комплексом документів, що становить особову справу депортованого з Німеччини: протоколи допитів, опитувальні листи, анкети, листування з приводу отримання інформації про життя та діяльність депортованого. Серед вивезених на примусові роботи до Німеччини були і євреї – підлітки, юнаки і дівчата, які за допомогою підробних документів, під іншими прізвищами врятувалися від акцій знищення єврейського населення і потрапили на територію Рейху. Виявлено 38 фільтраційних справ євреїв, вив...