Archival Descriptions

Displaying items 101 to 120 of 3,693
Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Ukrainian
 1. Шпиківська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Шпиків

  Постанови, накази, обіжники, розпорядження Губернаторства Трансністрії, обласної, Шпиківської районної та Тульчинської повітової управ; кошторис райуправи на 1941 р.; річні та піврічні звіти управи; квартальні фінансові звіти районної та сільських управ; квартальні звіти господарств; місячні звіти установ та організацій про стан руху медикаментів, випуск продукції; статистичні відомості про кількість процюючих на підприємствах, землі, худоби по району; акти реквізиції майна, перевірки якості на заготівельних пунктах зернових культур, перевірки фінансових операцій, стану кас, обліку урожаю; ...

 2. Крижопільська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Крижопіль

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії; розпорядження повітової та районної управ; бюджети господарств; штатні розписи; протоколи засідань райуправи, старост шкіл, працівників МТС; річні звіти шкіл району; акти інвентаризації майна сільуправ, перевірки роботи торівельних закладів, реквізицій у населення худоби, стану посівів зернових культур; відомості відвідування учнями шкіл; відомості господарств про наявність зернових, худоби, с/г інвентаря; накладні; видаткові ордери; прибутково-видаткові книги претури; списки працівників установ та організацій, платників податків, ос...

 3. Ямпільська повітова управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ямпіль.

  Постанови, накази, розпорядження, інструкції Румунського Головного військового штабу, Головного Управління цивільного губернаторства Трансністрії, повітової управи, жандармського інспектора; конвенція, укладена між румунською та німецькою арміями про адміністрування 'Трансністрії'; рішення префектури про призначення на посади чиновників установ, викладацький склад шкіл повіту; протоколи повітових адміністративних конференцій; фінансові звіти районів повіту; звіт про організацію та роботу повітового сільськогосподарського відділу; відомості про роботу медичних установ повіту, про стан та дія...

 4. Тростянецька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Ладижин Тростянецького району

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії; розпорядження повітової та районної управи; протоколи нарад старост, загальних зборів членів господарств; проект бюджету; штатні розписи сільуправ; акти ревізій та обстеження роботи сільуправ, інших установ та організацій; акти ревізій зерна; відомості про ремонт та стан доріг району; списки працівників установ та організацій, платників податків, старост, осіб у яких було реквізовано майно; особові справи осіб, які отримали патент на торгівлю, відкриття приватних майстерень; листування з повітовою управою про встановлення окупаційног...

 5. Чернівецька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Чернівці

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії; розпорядження райуправи; проект бюджета райуправи; кошториси; акти про привласнення майна евакуйованих громадян, реквізицій, ревізії та інвентаризації магазинів, сільських споживчих товариств, про видачу продуктів жандармам, на отримання общинами в кредит насіннєвої картоплі; відомості про склад та рух населення району, наявність с/г інвентаря, збір податків, на видачу різдвяних нагород та зарплатні працівникам установ та організацій; особові рахунки; посвідчення про відрядження; накладні; квитанції; ордери; списки працівників устано...

 6. Іллінецька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Іллінці

  • Illintsi district administration
  • Illinetska raionna uprava

  Inventory 1, file 1, pp. 49-51. Announcements regarding living of Jewish population of the town: resettlement into the ghetto, curfew, visiting marketplaces, etc.

 7. Теплицька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Теплик

  Постанови та розпорядження райуправи; Вінницького обласного шкільного відділу; протоколи екзаменаційних комісій; звіти про роботу медико-санітарних пунктів; відомості про хід посіву зернових культур; довідки про соціальний стан населення; списки платників податків; листування з питань виплати зарплатні; відомості на видачу зарплатні працівникам сільуправ, учителям району

 8. Вінницька міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця.

  Розпорядження, постанови, накази Рейхскомісара України; накази Житомирського генерал-комісара; обіжники, постанови, накази, протоколи нарад управи; фінансові плани райконтор зв'язку; кошториси; звіти управи та її віддідлів; статути підприємств, їх плани, кошториси та звіти; положення, інструкції та пам'ятки з питань торгівлі; акти обстеження підприємств, оцінювання рухомого і нерухомого майна; креслення будівель цехів заводів та схеми їх водопостачання; документи про обрання старост сільських общин, про паспортизацію та ре-єстрацію працездатного населення; копії посвідчень та довідок Вінниц...

 9. Fonds de la commission française des archives juives

  Les documents déposés par la CFAJ sont d'origines diverses. Outre les documents provenant de la communauté de Batna, le fonds se compose essentiellement d'imprimés provenant du consistoire central (doubles) et de dons de divers particuliers (brochures, n° isolés de périodiques et ouvrages divers). Le classement du fonds a nécessité la reprise de l'ensemble de ces éléments en distinguant ouvrages, périodiques, brochures, prospectus et documents divers (invitations, programmes... . Les premiers ont été classés par ordre alphabétique d'auteur (ou de titre pour les anonymes), les 2 par ordre de...

 10. Intérieur ; Direction générale de la Police nationale ; Direction du personnel et de la formation de la police ; Sous-Direction des personnels ; Bureau personnel en civil de la sûreté nationale (1952-1967) ; Bureau personnel en civil de la Police nationale (1968-1969) - Bureau personnel en civil (1970-1975) - Bureau commissaires, personnels en civil (1976-)

  Ces papiers proviennent de la Direction Générale de la Sûreté nationale (qui portait le nom de Direction de la Sûreté générale avant 1934 et le nom de Direction Générale de la Police nationale après 1941). Ses attributions comportaient notamment la gestion des personnels de police d'Etat. Ces papiers proviennent, d'une part, de la sous-commission d'épuration de la Sûreté nationale (rattachée au cabinet du directeur général), d'autre part du 2e bureau de la sous-direction des personnels (Direction de l'Administration et des affaires générales), héritier du 1er bureau de la Direction de la Sû...

 11. Ministère des PTT. Epuration administrative EPURATION : DOSSIERS DE PERSONNEL.

  En ce qui concerne l'épuration, il faut bien faire la part entre deux éléments distincts : les faits et les textes. En effet, la libération de la France ne s'étant pas faite en même temps sur tout le territoire, des comités d'épuration mis sur pieds à des dates diverses et dans des circonstances différentes ont, dans le désordre, procédé à des évictions, dressé des listes, entamé des procédures. Ce n'est que par la suite que leurs initiatives ont été, plus ou moins bien "régularisées" en fonction des directives qu'apportaient ordonnances et circulaires peu à peu mises en place. C'est cette ...

 12. Intérieur ; Direction générale de la police nationale ; Direction centrale de la police judiciaire ; Sous-direction de la police technique et scientifique, Service central de documentation et de diffusion ; Fichier central

  Le présent répertoire rassemble sous les cotes 19880206 art. 1 à 52 des dossiers versés à la mission des Archives nationales le 19 février 1988 par le Fichier central de la police nationale (Direction générale de la Police nationale / Direction centrale de la police judiciaire / Sous-direction de la police technique et scientifiques / Service central de documentation criminelle). Les dossiers du fichier central sont composés de deux grandes séries : des dossiers individuels et des dossiers par affaires. C'est de ces derniers que se compose le présent versement. Les dossiers d'affaires ont é...

 13. Services communs à la santé et au travail ; Direction personnel, budget, Comptabilité (1945) - Direction administration générale, personnel, budget (1946-1990)

  Art 1 : Epuration administrative du ministère de la Santé Publique, du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale et de la Fondation pour l’étude des problèmes humains : Procès-verbaux de séance des commissions d’épuration et dossiers individuels (lettres g à Z), 1941-1953.

 14. Ministère des Travaux publics et des Transports. Épuration administrative.

  Art 1-2 (P 1448-1449) : Epuration administrative, dossiers individuels, listes, 1940-1948

 15. Cour de justice du département de la Seine, registres d'arrêts

  La cour de justice du département de la Seine, instaurée par les ordonnances du 26 juin 1944 relative à la répression des faits de collaboration et du 28 novembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à la répression des faits de collaboration, a tenu ses premières audiences le 17 octobre 1944. A partir de cette date et jusqu'au 31 janvier 1951, ses arrêts sont consignés sous la forme de documents manuscrits, tapuscrits ou préimprimés dans cinquante-six registres d'arrêts (à noter que le registre concernant les audiences tenues durant tout le mois de mai 1948 est man...

 16. Fonds Denise et Alain Vernay

  • Archives Nationales de France
  • 72AJ/2946-72AJ/2957
  • French
  • 1,30 ml (12 articles). Le fonds comporte aussi une série de cassettes audio d'entretiens dont l'inventaire reste à faire (2018)
 17. Documents concernant des prisonniers politiques étrangers internés en Espagne pendant la seconde guerre mondiale, et provenant de l'ambassade de France à Madrid (microfilms)

  Art 1-19 : Microfilms de sécurité : Documents concernant des prisonniers politiques étrangers internés en Espagne pendant la seconde guerre mondiale, et provenant de l'ambassade de France à Madrid, 1943-1944. Art 1-5, 7-19 : Étrangers internés : listes nominatives, sauf-conduits, correspondance, statistiques, fichiers (1943-1944). Art. 6 : Correspondance avec les délégués de la Croix-Rouge (s.d.).

 18. Santé ; Direction de la population et des migrations ; Sous-direction des naturalisations

  A l'occasion d'une mission de contrôle effectuée dans le premier semestre 1999 à Rezé par la Mission Ministère sociaux, la sous-direction des naturalisations a proposé la remise aux Archives nationales du fichier des personnes déchues de leur nationalité française par le gouvernement de Vichy en raison soit de leurs activités de résistants, soit de leur appartenance raciale ou religieuse. En effet, le régime l'Etat français a mis en œuvre un système législatif, au demeurant illégal, visant à retirer la nationalité française à des personnes ayant obtenu antérieurement leur naturalisation, et...

 19. Radiodiffusion. Question juive, épuration administrative pour faits de collaboration, "commission de la guillotine "

  La Radiodiffusion Nationale possédait, depuis la dernière guerre, un fonds d'archives relatif au artistes musiciens des orchestres de la Radiodiffusion française pendant et après la deuxième guerre mondiale. Ce fonds, qui s'est révélé être d'un grand intérêt historique, a été collecté par le Service d'Archives Ecrites de Radio France en janvier 1990 auprès de l'Administration des Formations Permanentes, service appartenant à la Direction des Programmes, Formations Permanentes et Services Musicaux. Après avoir été classées et inventoriées, ces archives ont été transférées aux Archives Nation...

 20. Académie de Paris. Archives rectorales relatives à la guerre de 1939-1945

  Les archives inventoriées par le présent instrument de recherche sous le titre "Guerre de 1939-1945" ne comprennent pas la totalité des archives rectorales produites pendant la période considérée. De manière plus restrictive, ont été rassemblés en un fonds articulé à la fois thématiquement et chronologiquement les dossiers résultant de l'exercice par les instances rectorales d'attributions particulières, à raison de la spécificité de la période. Autrement dit, on trouvera ici répertoriées les archives relatives aux faits de guerre, à l'Occupation, à la Résistance et à la Libération, mais no...