Archival Descriptions

One item found
Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису
  1. Архів та зібрання рукописів Кабінету єврейської культури Академії Наук УРСР

    Наявні: зібрання рукописів; документи та матеріали фольклорного відділу: зібрання єврейських народних пісень, розповідей, прислів’їв та приказок, афоризмів, анекдотів, жартів; єврейський радянський антирелігійний фольклор; вирізки з періодичних видань з публікаціями про єврейську народну творчість, та архів: протоколи виробничих нарад; списки співробітників Кабінету; матеріали про роботу відділу зі збирання матеріалів про Велику Вітчизняну війну (1947); матеріали до збірника «Еврейское народное творчество дней Великой Отечественной войны» (1948–1949); спогади про життя єврейського населення...