Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 47
Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Хмельницької області
 1. Кам'янець-Подільський гебітскомісаріат, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець -Подільського округу.

  Розпорядження про врегулювання заробітної плати, листування з гебітскомісаром, міською управою та іншими установами з різних питань, акти опису майна євреїв та його реалізація, бухгалтерські документи, протокол засідання Українського комітету та тимчасове посвідчення на надання допомоги, книга розрахунків, книга обліку основних засобів

 2. Шепетівський гебітскомісаріат, м. Шепетівка, Шепетівського округу.

  Збірник постанов та розпоряджень рейхскомісара України, розпорядження генерал-комісара Поділля та Волині, накази та розпорядження гебітскомісаріату, обласних управлінь по Шепетівській окружній управі, Шепетівської окружної управи. Листування управлінь гебітскомісаріату з господарських та інших питань, списки громадян німецької національності та анкети на них, списки військовополонених, списки шуцманів, списки робітників та службовців установ та підприємств Шепетівського округу, особові справи працівників окружної управи і співробітників Українського Головного Бюро, особові справи вчителів Ш...

 3. Кам'янець-Подільська обласна комісія сприяння Надзвичайній Державній комісії по встановленню та і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і завданих ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР, м. Проскурів, Кам'янець-Подільської області.

  Постанови РНК СРСР, інструкції по обліку збитків нанесених німецько-фашистськими загарбниками та їх приспішниками, вказівки Надзвичайної та республіканської комісій про складання звітності про роботу обласної комісії, зведені дані про облік збитків по області та регіонам, акти про злодіяння німецько-фашистських загарбників по містах, районах, селах області, списки громадян відправлених на примусові роботи до Німеччини

 4. Кам'янець-Подільська міська управа, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу.

  Об'яви, відозви, листівки та накази генерал-комісара Волині та Поділля, гебітскомісаріату, польового коменданта, міської управи, листування з гебітскомісаріатом і генерал -комісаром Волині та Поділля з різних питань, листування з іншими установами, організаціями та посадовими особами з фінансових, господарських та адміністративних питань, штати управи, реєстрація громадян, евакуйованих в Кам'янець-Подільський, картки перепису населення, списки робітників та службовців установ і підприємств міста на отримання хлібних карток, земельних ділянок, список виплат на утримання сімей, члени яких виб...

 5. Шепетівська окружна управа, м. Шепетівка, Шепетівського округу.

  Накази та розпорядження окружної управи з господарських та адміністративних питань, накази та розпорядження з різних питань, листування, списки працівників Шепетівської окружної управи, заяви, автобіографії та анкети для призначення на роботу, списки підприємств та установ, їх співробітників по районах Шепетівського округу, акти обліку інвентаря та матеріалів складу Шепетівської фельдшерської школи, опис майна сільгоспвідділу окруправи, матеріали про видачу пенсій та надання допомоги, відомості про видачу зарплати

 6. Проскурівська окружна управа, м. Проскурів. Проскурівського округу

  Підсумки перепису населення міста Проскурова та районів округи на 1941рік, цивільні та кримінальні справи скоєних злочинів та правопорушень, майнові суперечки.

 7. Чорноострівська районна управа, с. Чорний Острів, Чорноострівського району, Проскурівського округу

  Акти, відомості та рахунки про видачу молочних продуктів з молокозаводу для фольксдойче.

 8. Проскурівський гебітскомісаріат, м. Проскурів, Проскурівського округу

  Листування з генерал-комісаром Волині та Поділля з різних питань, розпорядження про виплату грошових сум різним особам, видаткові виправдовуючи документи, матеріали на фольксдойче.

 9. Солобковецька районна управа, м. Солобківці, Солобковецького району, Ярмолинецького округу

  Списки мешканців села Підлісного Мукарова, які мололи зерно на млині та інші документи з цього питання

 10. Українська допоміжна охоронна поліція, м. Старокостянтинів, Старокостянтинівського округу

  Списки громадян сіл Старокостянтинівського району, які під час війни повернулися з Червоної Армії на окуповану територію.

 11. Славутська районна управа, м. Славута, Шепетівського округу.

  Розпорядження гебітскомісара, інструкції та розпорядження Славутської райуправи та інших установ, розпорядження, вказівки та листування Шепетівського гебітскомісаріату, вищого керівника поліції Русланд-Зюд і України з питань затемнення населених пунктів, листування райуправи з гебітскомісаріатом та сільськими управами з різних питань, акти перепису населення, подвірні книги сіл району, акти інвентаризації майна шкіл, установ, підприємств району, бухгалтерські документи, відомості та звіти про виконання поставок сільгосппродукції, лісозаготівель по району, відомості про сплату та недоплату п...

 12. Старокостянтинівська районна управа, м-ко Старокостянтинів, Старокостянтинівського округу

  Розпорядження районної управи старостам сіл про забезпечення явки громадян до округового комісара, розпорядження управи праці про надання грошової допомоги родинам члени яких виїхали на роботу до Німеччини, листування з старостами сіл з господарських питань, списки робочих та службовців установ та підприємств Старокостянтинівського району, перепис населення с. Пашківці Старокостянтинівського району протоколи про створення сімей.

 13. Грицівська районна управа, м-ко Гриців, Старокостянтинівського округу.

  Списки громадян Грицівського району звільнених від поїзди до Німеччини

 14. Городоцька районна управа, м-ко Городок, Городоцького району, Ярмолинецького округу

  Довідки про звільнення військовополонених, місце роботи громадян, анкети медичного огляду, свідоцтва про закінчення навчальних закладів, матрикули, трудові книжки

 15. Ізяславська поліція, м. Ізяслав, Ізяславського району, Ізяславського округу

  Списки співробітників поліції; звіти столової, акти на забій худоби, витрата продуктів харчування, калькуляція

 16. Організація українських націоналістів (ОУН), м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу.

  Резолюції ' Великих зборів' ОУН з питань програми і влаштування організації, постанови її конференції, журнал ' Протокол', інформаційні матеріали