Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 73
Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Одеської області
 1. Головна регістратура Губернаторства Трансністрії, м Одеса.

  Накази Губернаторства, постанови, циркуляри, інструкції дирекції Примарії, м. Одеса.; штатні розклади відомств губернаторства. Листування про повернення до Трансністрії російських емігрантів, про військовополонених, про роботу підприємств, про конфлікт між німцями та румунами. Інформаційні повідомлення про роботу румунської жандармерії у Трансністрії; про звільнення військовополонених. Прохання на дозвіл виїзду до Румунії; про помилування засуджених військово-польовим судом; про надання роботи у поліції. Звіти про роботу дирекцій, поліції та жандармерії.

 2. Претура Чорнянського району, с. Чорне Чорнянського р-ну Одеської області.

  Постанови губернаторства Трансністрії та префектури про розселення жителів і по мобілізації на примусові роботи єврейського населення. Постанови та накази Претури, протоколи зборів трудобщин. Відомості про опір жителів окупантам. Листування з префектурою та жандармерією про зібрання продуктів, сировини, сільськогосподарських машин для армії окупантів та для вивозу до Румунії. Доноси зрадників на радянських громадян, рапорти жандармів. Відомості на видачу заробітної платні робочим та службовцям установ. Списки службовців Претури.

 3. Претура Веслинівського району, с. Веслиновка Березовського р-ну Одеської області

  Копії наказів, постанов Губернаторства, префектури. Списки осіб, приймавши участь у вивезенні тракторів до Румунії.

 4. Претура Фрунзівського району, с. Фрунзівка Фрунзівського р-ну Одеської області.

  Накази, постанови і циркуляри губернаторства, дирекції агрикультури, префектури. Розпорядження Претури. Відомості про хід польових робіт; акти загибелі худоби та посівів Річні фінансові звіти примарій. Акти списування продуктів і худоби, конфіскованих окупантами. Статистичні відомості про стан сільського господарства на 1941-1944. Списки членів трудобщин. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям підприємств та установ, розплідників

 5. Одеська обласна комісія сприяння у роботі надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню лиходійства німецько-фашистськими загарбниками та їх спільниками і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, підприємствам та установам.

  Доповіді, акти протоколів та відомості про збитки, спричинені румуно-німецькими окупантами підприємствам, колгоспам та установам області. Опитувальні листи та реєстри повернутих на батьківщину громадян із Германії. Альбом художніх замальовок зруйнувань у період 1941-1944 рр.

 6. Претура Овідіопольського району, м. Овідіополь Овідіопольського р-ну Одеської області.

  Накази, постанови Губернаторства Трансністрії, префектури повіту та претур. Відомості про вивіз продуктів до Румунії, стан району. Прохання осіб, розкуркулених та репресованих радянською владою, про повернення їм домів, майна та звільнення з таборів для військовополонених. Відомості на видачу заробітної платні, списки службовців претур, префектур, німецьких офіцерів.

 7. Префектура Балтського повіту, м. Балта Балтського р-ну Одеської області

  Постанови, накази, інструкції військового румунського командування, губернаторства Трансністрії, протоколи адміністративних конференцій про діяльність установ. Відомості про вилучення у населення худоби та сільськогосподарських продуктів для військових частин та для вивозу до Румунії, про пограбування та насильство з боку окупантів. Листування з жандармерією про дії партизан. Списки та відомості на видачу заробітної платні.

 8. Румунський науково-дослідницький інститут Дирекції культури Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Накази Губернаторства, постанови Дирекції культури, циркуляри. Звіт про роботу, протоколи засідань дирекції інституту. Списки робітників інституту, репатріантів.

 9. Фольксдойче Миттельштеле "СС Зондеркоманд РБК ХХУ" м. Одеси.

  Відомості зборів членських внесків, списки німців, плани господарств німецьких колоній, матеріали для друкування у німецьких газетах, листування з редакцією газети "Дер дойче ін трансністріі".

 10. Префектура Березовського повіту, с. Березівка Березовського р-ну Одеської області.

  Протоколи засідань префектури. Відомості про діяльність претур і установ району, шкільних інспекторів про стан і роботу шкіл. Схеми адміністративного розподілу повітів і районів Трансністрії. Статистичні відомості про хід польових робіт, реквізиції та пограбування окупантами населення. Списки та особові справи робітників Претури.

 11. Префектура Ананьївського повіту, м. Ананіїв Ананьївського р-ну Одеської області.

  Постанови, накази, інструкції губернаторства та дирекції, протоколи адміністративних конференцій. Листування з дирекцією індустрії та Претурами про реквізиції сировини та сільськогосподарських продуктів у населення для відправлення до Румунії. Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам претур та повітової поліції.

 12. Претура Благоївського району, с. Благоєве Комінтернівського р-ну Одеської області.

  Постанови, накази, циркуляри Губернаторства Трансністрії. Копії наказів дирекції індустрії про постачання уповноважених Румунських фірм для відправки до Румунії вилучених у населення цвітних металів, обладнання. Прохання розкуркулених про повернення їм дворищ, майна. Відомості на видачу заробітної платні

 13. Дирекція індустрії Губернаторства Трансністрії, м. Одеса

  Накази, постанови, розпорядження Губернаторства. Доповідні записки директорів підприємств про організацію вивозу до Румунії обладнання, сировини, готової продукції. Дислокація установ та підприємств у період окупації. Особові справи співробітників установ та підприємств. Відомості ревізії шкір та хутру у Трансністрії. Відомості на виплату заробітної платні.

 14. Претура Любашівського району, с. Любашівка Любашівського р-ну Одеської області

  Постанови, накази, циркуляри, інструкції Губернаторства Трансністрії, префектури. Протоколи загальних зборів членів трудових громад, наради старост. Відомості реквізиції худоби, вивозу зерна, шкір, хутру. Списки військовополонених з рядів радянської армії. Відомості на видачу заробітної платні.

 15. Балтська фабрика по виробництву валянок Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії, м. Балта Балтського р-ну Одеської області

  Накази, постанови військового командування, губернаторства. Акти прийому та здачі сировини. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. Списки робочих, службовців фабрики і тих, що здали сировину. Листування з військовим командуванням окупантів про постачання окупаційної армії валянками. Списки євреїв.

 16. Дирекція експлуатації промисловості Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Накази, постанови Губернаторства, циркуляри міської управи, звіти про діяльність Дирекції. Доповідні записки про роботу заводів, фабрик та акти обстеження підприємств. Листування про оренду приміщень під магазини, майстерні. Відомості на виплату заробітної платні робочим та службовцям заводів, фабрик

 17. Адміністративна дирекція Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Постанови префектур, претур та примарій районів по особовому складу, списки чиновників. Копії наказів Губернаторства Трансністрії. Посвідчення на в'їзд та виїзд з Трансністрії. Листування з поліцією та установами по адміністративним, фінансовим питанням; вивозу продуктів до Румунії.

 18. Префектура Овідіопольського повіту губернаторства Трансністрії, м. Овідіополь Овідіопольского р-ну Одеської області, м. Одеса

  Накази, постанови губернаторства та інструкції по проведенню плебісциту. Листування з повітовою жандармерією про поселення в Трансністрії осіб, репресованих радянськими органами. Списки та відомості на видачу платні робітникам префектури та претур.

 19. Претура Ширяєвського району, с. Ширяєве Ширяєвського р-ну Одеської області.

  Постанови, накази Претури. Листування з префектурою про постачання худоби та продуктів військовим частинам окупантів. Доноси на комуністів та радянських активістів, протоколи допитів. Списки жандармів, поліцейських. Прохання вступити на службу у поліцію.

 20. Претура с. Роздільна Роздільнянського району, с. Роздільна Роздільнянського р-ну Одеської області.

  Накази та постанови префектури. Бюджети Претури та установ району. Відомості та списки осіб, які супроводжували ешелони з худобою до Румунії. Відомості по пограбуванню населення та трудових общин. Відомості на видачу заробітної платні службовцям Претури, жандармам та поліцейським