Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Одеської області
 1. Претура Біляївського району, с. Білявка Біляївського р-ну Одеської області.

  Накази та постанови губернаторства, префектури та Претури. Відомості на виплату заробітної платні робітникам та службовцям установ, Претури та жандармерії. Списки та особові справи службовців Претури і жандармерії.

 2. 2-поліцейський участок Префектури міста Одеси.

  Бюлетені про політичний настрій населення. Списки осіб, які приїхали з Бессарабії та Румунії, особові справи військовополонених, списки зрадників та провокаторів.

 3. Претура Піщанського району, с. Піщани Піщанського р-ну Одеської області.

  Рахунки та фактури на отримання товарів та сільськогосподарського знаряддя

 4. Балтська фабрика по виробництву валянок Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії, м. Балта Балтського р-ну Одеської області

  Накази, постанови військового командування, губернаторства. Акти прийому та здачі сировини. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. Списки робочих, службовців фабрики і тих, що здали сировину. Листування з військовим командуванням окупантів про постачання окупаційної армії валянками. Списки євреїв.

 5. Претура Чорнянського району, с. Чорне Чорнянського р-ну Одеської області.

  Постанови губернаторства Трансністрії та префектури про розселення жителів і по мобілізації на примусові роботи єврейського населення. Постанови та накази Претури, протоколи зборів трудобщин. Відомості про опір жителів окупантам. Листування з префектурою та жандармерією про зібрання продуктів, сировини, сільськогосподарських машин для армії окупантів та для вивозу до Румунії. Доноси зрадників на радянських громадян, рапорти жандармів. Відомості на видачу заробітної платні робочим та службовцям установ. Списки службовців Претури.

 6. 9-й поліцейський участок Префектури поліції міста Одеси

  Протоколи ведення слідству; списки осіб, які перебувають під слідством. Списки особового складу участку. Накази та постанови префектури Одеської поліції.

 7. Претура с. Роздільна Роздільнянського району, с. Роздільна Роздільнянського р-ну Одеської області.

  Накази та постанови префектури. Бюджети Претури та установ району. Відомості та списки осіб, які супроводжували ешелони з худобою до Румунії. Відомості по пограбуванню населення та трудових общин. Відомості на видачу заробітної платні службовцям Претури, жандармам та поліцейським

 8. Префектура Березовського повіту, с. Березівка Березовського р-ну Одеської області.

  Протоколи засідань префектури. Відомості про діяльність претур і установ району, шкільних інспекторів про стан і роботу шкіл. Схеми адміністративного розподілу повітів і районів Трансністрії. Статистичні відомості про хід польових робіт, реквізиції та пограбування окупантами населення. Списки та особові справи робітників Претури.

 9. Префектура Балтського повіту, м. Балта Балтського р-ну Одеської області

  Постанови, накази, інструкції військового румунського командування, губернаторства Трансністрії, протоколи адміністративних конференцій про діяльність установ. Відомості про вилучення у населення худоби та сільськогосподарських продуктів для військових частин та для вивозу до Румунії, про пограбування та насильство з боку окупантів. Листування з жандармерією про дії партизан. Списки та відомості на видачу заробітної платні.

 10. Префектура Овідіопольського повіту губернаторства Трансністрії, м. Овідіополь Овідіопольского р-ну Одеської області, м. Одеса

  Накази, постанови губернаторства та інструкції по проведенню плебісциту. Листування з повітовою жандармерією про поселення в Трансністрії осіб, репресованих радянськими органами. Списки та відомості на видачу платні робітникам префектури та претур.

 11. Одеська обласна комісія сприяння у роботі надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню лиходійства німецько-фашистськими загарбниками та їх спільниками і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, підприємствам та установам.

  Доповіді, акти протоколів та відомості про збитки, спричинені румуно-німецькими окупантами підприємствам, колгоспам та установам області. Опитувальні листи та реєстри повернутих на батьківщину громадян із Германії. Альбом художніх замальовок зруйнувань у період 1941-1944 рр.

 12. Претура Веслинівського району, с. Веслиновка Березовського р-ну Одеської області

  Копії наказів, постанов Губернаторства, префектури. Списки осіб, приймавши участь у вивезенні тракторів до Румунії.

 13. Претура Гросулівського району, с. Гросулове Велико-Михайлівського р-ну Одеської області

  Накази, постанови, розпорядження Губернаторства, префектури. Листування з жандармерією про осіб, закатованих у таборі. Протоколи допитів. Відомості на виконання налогів селянами. Відомості на виплату заробітної платні.

 14. 8-й поліцейський участок Префектури поліції міста Одеси.

  Облікові листки на військовополонених, заяви громадян на прописку

 15. Перший поліцейський участок Префектури поліції міста Одеси

  Листування з префектурою поліції, Одеським військово-польовим судом про санкції на арешт, повістки на явку до поліції. Списки співробітників 1-го участку поліції.

 16. Претура Березовського району, м. Березівка Березовського р-ну Одеської області.

  Постанови, накази префектури, Претури. Схема організації секції Претури. Списки службовців Претури. Рапорт Примарії с. Раухівка на протизаконні огидні вчинки жандармів. Відомості на видачу заробітної платні. Відомості про продукти, реквізовані окупантами та відправлені до Румунії.

 17. Дирекція індустрії Губернаторства Трансністрії, м. Одеса

  Накази, постанови, розпорядження Губернаторства. Доповідні записки директорів підприємств про організацію вивозу до Румунії обладнання, сировини, готової продукції. Дислокація установ та підприємств у період окупації. Особові справи співробітників установ та підприємств. Відомості ревізії шкір та хутру у Трансністрії. Відомості на виплату заробітної платні.

 18. Дирекція юстиції Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Накази Губернаторства та військового командування. Протоколи допитів, прохання та списки засуджених. Списки префектів та співробітників дирекції.

 19. Дирекція культури Губернаторства Трансністрії, м. Одеса

  Постанови, циркуляри, накази Губернаторства, Дирекції. Листування з учбовими закладами та підвідомчими установами про видавництво газет, журналів та програмах вищих учбових закладів, шкіл. Особові справи службовців. Відомості на виплату заробітної платні

 20. Інспекторат в`язниць Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Накази та розпорядження Губернаторства. Списки політичних та карних злочинців, місцевих співробітників інспекторату