Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 40
Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Кіровоградської області
 1. Новогеоргіївська міська управа; м. Новогеоргіївськ Новогеоргіївського району Кіровоградської області.

  Накази, розпорядження міської управи про вербування молоді до Німеччини, про проведення перепису і паспортизації населення та з питань роботи установ освіти. Списки військовополонених Червоної армії, що перебували на території райуправи. Списки німецьких підданих (фольксдойче). Відомості нарахування заробітної плати робітникам і службовцям міської управи. Заяви розкуркулених і репресованих осіб на виділення землі. Листування з адміністративних та господарських питань.

 2. Кіровоградський гебітскомісаріат; м. Кіровоград.

  Циркуляри, розпорядження райхскомісару України, генерального комісару Миколаївського округу про введення нового аграрного порядку, про створення сільськогосподарських товариств, про вивезення худоби і сільськогосподарських продуктів до Німеччини, про збільшення робочого часу для працюючих. Списки робітників і службовців установ, підприємств міста. Заяви громадян на видачу нічних перепусток. Списки євреїв Великовисківського району, матеріали по їх репресіям. Анкети і списки німецьких підданих (фольксдойче). Листування з генеральним комісаром Миколаївського округу з адміністративних та господ...

 3. Кіровоградська міська управа; м. Кіровоград.

  Розпорядження німецької військової комендатури № 679 про утворення і організацію роботи Кіровоградської міської управи. Накази німецького цивільного коменданта м. Кіровограда. Постанови і накази міськуправи з адміністративно-господарських питань та накази по особовому складу міськуправи. Протоколи засідань міської управи. Відомості про кількість населення і безробітних громадян м. Кіровограда станом на 14.09.1941 року. Довідник сіл Миколаївської, Херсонської і Кіровоградської областей з даними про загальну кількість їх населення та про кількість населення німецької національності, що у них ...

 4. Торговицька сільська управа; с. Торговиці Підвисоцького району Кіровоградської області.

  Постанови, накази, розпорядження Кіровоградського гебітскомісару, Підвисоцької райуправи, польової комендатури з адміністративних та господарських питань, про порядок реєстрації дітей і обліку військовополонених Червоної армії, які проживають на території сільуправи, про боротьбу з партизанським рухом, про оподаткування та обов'язкове страхування населення, про здачу сільськогосподарської продукції. Книга запису актів про народження. Відомості про хід сільськогосподарських робіт та про наявність і стан тваринництва по громадським дворам сільуправи. Документи перепису населення. Довідки і пе...

 5. Житловий відділ Кіровоградської міської управи; м. Кіровоград Кіровоградської області

  Фінансові документи. Списки службовців і двірників управлінь будинками. Списки мешканців по управлінням будинками та євреїв, закріплених за житловим відділом для прибирання вулиць міста. Угоди на здачу в оренду домоволодінь. Заяви громадян на отримання житла. Листування з адміністративних питань.

 6. Комендатура української служби порядку; м. Кіровоград.

  Постанови, накази, розпорядження райхскомісару України, Кіровоградського міського комісару про регулювання заробітної плати та цін на продукти, про влаштування безпритульних дітей у дитячий будинок і у будинок інвалідів. Списки особового складу комендатури. Заяви, автобіографії, анкети, характеристики громадян, які бажають працювати в комендатурі. Листування Райхскомісаром України з адміністративних питань.

 7. Новоархангельська районна управа; с. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області.

  Постанови, розпорядження райуправи з питань оборони. Списки військовополонених Червоної армії, що перебували на території райуправи. Списки членів громадського двору с. Жеванівка

 8. Хмелівська районна управа; с. Хмельове Хмелівського району Кіровоградської області

  Накази, розпорядження, відозви райсхміністра, гебітскомісара, райуправи з адміністративних і господарських питань

 9. Кіровоградська обласна земельна управа; м. Кіровоград.

  Накази і розпорядження генерального комісара Миколаївського округу та Кіровоградської облземуправи з основної діяльності. Відомості про наявність в області різного виду худоби, баланси по її відкорму по районам і громадським дворам області. Акти перевірки якості зерна. Списки та документи (анкети, автобіографії, посвідчення) працівників управи. Листування з МТС з питань постачання палива і мастил.

 10. Кіровоградський міський комісар; м. Кіровоград Кіровоградської області

  Розпорядження Кіровоградської міської управи з організаційних і господарських питань. Списки службовців міського комісаріату. Заяви громадян про надання їм нічних перепусток

 11. Комендатура шутцманшафта м. Кіровограда; м. Кіровоград

  Накази і розпорядження по комендатурі шутцманшафта. Звіти і рапорти охоронних поліцейських загонів про проведену роботу. Довідки про видачу хліба арештованим. Відомості про розшук і арешт кримінальних та політичних злочинців, комсомольців та членів комуністичної партії. Відомості про виконання населенням трудової повинності. Заяви громадян про прийняття їх на службу до комендатури. Списки громадян вивезених до Німеччини.

 12. Онуфріївська районна українська допоміжна поліція охорони порядку; с. Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області

  Накази, розпорядження райхскомісара України, обласного комісара і районної поліції з адміністративних питань. Слідчі матеріали. Фінансові документи. Списки та автобіографії працівників районної поліції

 13. Олександрійський гебітскомісаріат; м. Олександрія Кіровоградської області.

  Розпорядження гебітскомісаріата з господарських питань. Списки осіб, вивезених на роботу до Німеччини, німецьких підданих (фольксдойче) та робітників і службовців установ, підприємств м. Олександрії.

 14. Олександрійська міська управа; м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області.

  Накази, розпорядження міської управи з адміністративних питань. Акти перевірки санітарного стану будинків. Списки робітників і службовців підприємств і установ міста.

 15. Кіровоградське обласне і міське архівне управління; м. Кіровоград.

  Накази архівного управління з кадрових питань. Плани роботи управління. Опис документальних матеріалів. Відомості про наявність книг і газет, що зберігаються в архіві. Описи облікових карток комуністів. Списки особових справ членів партії міста Кіровограда, партизанів. Акти про передачу партійних документів органам СД. Бухгалтерські документи. Штатні розклади. Табелі обліку робочого часу. Правила внутрішнього розпорядку архівного управління. Листування з міською управою з фінансових і кадрових питань.

 16. Устинівська районна управа; с. Устинівка Устинівського району Кіровоградської області.

  Постанови, накази, розпорядження райуправи про вербування молоді до Німеччини, про організацію служби молоді, про проведення перепису і паспортизації населення, про поставки продуктів харчування для німецької армії, про оподаткування населення та проведення сільськогосподарських робіт на селі. Заяви розкуркулених та репресованих осіб на виділення землі. Особові посвідчення жителів району. Документи з особового складу. Листування з Кіровоградською міською управою з питань роботи установ освіти та діяльності церкви.

 17. Олександрійська районна управа; м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області.

  Постанови райуправи з питань оподаткування населення. Списки службовців сільуправ та працівників Олександрійського маслозаводу

 18. Маловисківська районна управа; м-ко Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області.

  Розпорядження райуправи по м'ясопостачанню. Списки військовополонених Червоної армії на одержання продуктів. План проведення ремонтно-будівельних робіт дорожнього відділу управи

 19. Бобринецький гебітскомісаріат; м. Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області.

  Розпорядження генерального комісара м. Миколаїва про направлення представників від місцевих засобів інформації на перший з'їзд тваринників для висвітлення його роботи. Довідки-перепустки на виїзд громадян за межі області

 20. Онуфріївська районна управа; с. Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області.

  Розпорядження райуправи з питань оподаткування, про вербування молоді до Німеччини. Списки вчителів, службовців сільуправ, поліцаїв райземкомендатури Онуфріївського району. Списки жителів с. Омельник, безпритульних дітей, інвалідів, громадян допризовного віку с. Онуфріївка. Листування з господарських питань.