Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Romanian
 1. Camera de comerţ şi industrie din ja judeţului Soroca

  • Soroca District Chamber of Commerce and Industry
  • Сорокская уездная палата торговли и промышленности
  • Sorokskaya uyezdnaya palata torgovli i promyshlennosti

  Listele comercianților din județul Soroca în 1923, 1927, 1934. Protocoalele înregistrărilor și certificatele ce interzic cetățenilor să se ocupe cu diverse activități comerciale. Solicitările comercianților să le fie înregistrate propriile întreprinderi comerciale. Listele membrilor Camerii de Comerț și Industrie din Soroca, care aveau drepturi electorale pentru alegerile administrative din Cameră în 1938. Listele proprietarilor de întreprinderi industriale din județul Soroca, 1939.

 2. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Registrele notelor obținute de către elevii Gimnaziului privat Mogen David. Registrele de evidență a salariilor primite de către învățători pentru anul de studiu 1924-1925.

 3. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Materiale privind activitatea gimnaziului din Vadul Rașcov. Carnetele de notele ale elevilor din clasele a I-IV-a pentru anul de studiu 1931-1932. Registrele salariilor ridicate de către învățători și alți lucrători ai gimnaziului pentru perioada ianuarie-iunie 1933. Informații statistice privind realizarea bugetului pentru anul de studiu 1935-1936.

 4. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Listele şi datele biografice ale elevilor admiși la Gimnaziul privat de evrei I.G.Vaisman între 1916 -1918 și 1920-1921. Registrele notelor obținute de către elevii gimnaziului. Subiectele pentru examenele de absolvire din 1921-1922. Cererile absolvenților școlii pentru a primi documentele de absolvire a gimnaziului. Programele de studiu pentru disciplinele fizica, mecanica și limba latină. Certificatele elevilor de absolvire a gimnaziului în 1918-1922.

 5. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Registrele notelor elevilor din clasele a I-IV-a pentru anii de studiu 1930-1931, 1936-1940. Registrele notelor elevilor din clasele a I-VII-a pentru anii de studiu 1930-1935. Registrele notelor elevilor din clasele a I-VIII-a pentru anii de studiu 1923-1924, 1926-1927, 1935-1936. Registrul notelor elevilor obținute la examenul de absolvire. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic şi ale Comisiei de examinare a absolvenților.

 6. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Solicitările elevilor Școlii Comerciale din Cahul pentru a beneficia de învățămînt gratuit. Solicitările părinților adresate directorului școlii cu rugămintea ca copii lor să fie acceptați la școală și să li se elibereze certificate de învățămînt.

 7. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Certificatele absolvenților Școlii Comerciale din Briceni, 1930-1932. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic al școlii. Corespondența cu Inspectoratul Regional Şcolar Chișinău cu privire la admiterea, transferul, vacanța de vară și concedierea personalului didactic. Documente referitoare la inspecția bugetului școlii.

 8. Comisia de asistență republicană a RSS Moldovenească pentru a sprijini activitatea comisiei de urgență de stat pentru investigarea crimelor comise de invadatorii germano-fasciști

  • Republican Board of the Moldovan SSR to promote the activity of the emergency state commission for the Investigation of crimes committed by German-Fascist invaders
  • Реcпубликанская Комиссия Молдавской ССР по содействию в работе чрезвычайной государственной Комисии по установлению и расследованию злодеяний неметско-фашистских захватчиков
  • Respublikanskaya Komissiya Moldovskoi SSR po sodeistviju v rabote chrezycainoi gosudarstvennoj Komisii po ustanovleniju i rassledovaniju zlodeyanij nemetski-fashistskih zahbatchikov

  Materiale despre prejudecățile și crimele comise de către germani și români pe teritoriul Basarabiei. Raportul Comisiei despre investigarea crimelor și prejudecăților comise împotriva populației județului Bălți în timpul administrării române.

 9. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Materiale privind activitatea gimnaziului mixt din Cahul. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Părintesc, care au avut loc în anul de studiu 1921-1922. Corespondența cu Directoratul Instrucțiunii Publice Chișinău privind gestionarea bugetului gimnaziului și alte subiecte economice. Solicitările părinților ca copii lor să beneficieze de învățămînt gratuit. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic și ale Comitetul Școlar. Directivele Biroului Central și Biroului de județ a organizații "Straja Țării" în ceea ce privește pregătirea fizică și morală a elevilor și organizare...

 10. Archives de l’Association des Juifs en Belgique (Front de l’Indépendance).

  Ce fonds comprend de la correspondance de l’AJB, différentes listes notamment des employés de l’AJB, d’ouvriers pour l’Organisation Todt, de personnes convoquées à Malines, de colis. On notera également de la correspondance, des documents des services Enseignement, Intervention, Aide Spéciale Malines, Philanthropie et Émigration, etc.

 11. Archives de l’Association des Juifs en Belgique (Institut Martin Buber).

  Ce fonds comprend les archives de l’AJB. On y trouvera des pièces relatives aux ordonnances allemandes, des listes du personnel, une importante correspondance, notamment avec la Sipo-SD, avec l’OFK, de la correspondance du rabbin Ullmann, des documents comptables, des pièces émanant du comité directeur, des pièces liées à la “question juive”, des documents relatifs à l’enseignement, des fiches de salaires des enseignants, des pièces relatives aux salaires, à l’oeuvre de secours, des dons, aux problèmes de cotisation au sein de l’AJB, aux décès, des pièces relatives aux communautés israélite...

 12. Cabinetul civil-militar pentru administrarea Basarabiei, Bucovinei și Transnistriei

  • Administrative office of Bessarabia, Bukovina and "Transnistra"
  • Кабинет по администрации Бессарабии, Буковины и „Транснистрии”
  • Kabinet po administratsii Bessarabii, Bukoviny i „Transnistrii”

  Ordine și Dispoziții emise de conducerea României, Cartierul General al Armatei Române, generalului Gheorghe Alexeianu despre preluare controlului în Basarabia, Bucovina și Transnistria, evacuarea unităților militare, naționalizarea populației, inspectarea ghetoururilor, situația prizonierilor de război. Memorandumul despre problema evreiască din Basarabia. Regulamente ce prevăd organizarea ghetourilor. Materiale despre confiscarea proprietăţilor evreilor. Documente şi rapoarte despre inspecţiile făcute în Basarabia şi Bucovina în 1941. Date statistice despre încălcări şi acte criminale com...

 13. Poliţia Tighina. Questura

  • Police Headquarters Tighina. Questura
  • Бессарабский областной инспекторат полиции. Квестура Полиции города Тигина
  • Bessarabskii oblastnoi inspectorat politsii. Kvestura Politsii goroda Tighina

  Fondul conține materiale despre plasarea evreilor în ghetouri; reguli și regulamente de tratare a evreilor; date statistice despre evreii din județul Tighina; documente cu privire la populația evreiască din toată provincia, dosare personale ale persoanelor suspectate de loialitate față de statul sovietic.

 14. Inspectoratul Regional de Siguranță din Basarabia

  • Arhiva Naţională a Republicii Moldova
  • 680.1
  • English, Romanian
  • 1918-1929
  • Inventarul 1 - 1443 dosare, Inventarul 2 - dosarele 1444-2953, Inventarul 3 - dosarele 2959-4014, Inventarul 4 - dosarele 4015-5179.

  Conține materiale despre evreii din Chișinău, date despre căsătoriile mixte, listele evreilor ce nu s-au convertit și a celor ce s-au convertit la altă religie, copia Ordinului semnat de Cartierul General al Armatei Române cu privire la evreii din brigăzile de muncă, informații cu privire la activitatea grupului condus de Filderman, recensămîntul evreilor, dosare personale ale funcționarilor instituțiilor polițienești din Basarabia, ale infomatorilor și ale evreilor învinuiție de activitate și spionaj pentru URSS. Materiale de supraveghere a activităților desfășurate de către partidul polit...

 15. Bezirks- bzw. Landratsamt Bergzabern

  Staatsrechtliche Gegenstände: Grenzen. Landkreis- und Gemeindeverwaltung: Gemeindegrenzänderungen, Bürgermeister und Gemeinderat, Gemeindebedienstete, Gemeindearchive. Rechtspflege; judenfeindliche Maßnahmen. Brandversicherung. Ausländer- und Vereinspolizei, Meldewesen, Bevölkerungsstatistik. Orden und Ehrenzeichen. Militär, Krieg und Kriegsfolgen, Besatzungsangelegenheiten, Freimachung und Wiederaufbau in der "Roten Zone", Kirchen- und Schulwesen. Natur- und Landschaftsschutz. Fürsorge. Gesundheitswesen. Bau- und Wohnungswesen. Straßen- und Brückenbau. Wasserbau und Wasserrecht. Landwirtsc...

 16. Regierung der Pfalz, Kammer des Innern und der Finanzen

  Staatsrechtliche Gegenstände: Königliches Haus, Landesgrenzen, Auseinandersetzungen mit Nachbarstaaten, Wahlen. Verwaltung und Organisation: Regierung, Regierungsgebäude, Landrat der Pfalz, Aktenextraditionen, Archivwesen, Beamte, Personalsachen, Ernährungsreferat, Statistik.- Bezirksämter, Distriktsgemeinden und -räte, Kommunalverbände.- Städte und Gemeinden (Gemarkungsgrenzen, Gemeindewesen [auch Rechtsstreitigkeiten], Gründung von Ludwigshafen). Justizverwaltung: Gerichte (auch Gebäude), Gefängnisse (auch Gebäude), Notariate. Polizei und öffentliche Sicherheit: Paßwesen, Vereine, öffentl...

 17. Verwaltungsgerichte Neustadt und Mainz

  Verwaltungsakten, Prozeßregister, Prozeßakten

 18. Staatsarchiv/Landesarchiv Speyer

  Verwaltung der Dienststelle. Aufgabenwahrnehmung: Aktenübernahme und Erschließung, Benutzung, Archivpflege, Archivtechnik, Wissenschaftsorganisation und Öffentlichkeitsarbeit. Benutzerakten.

 19. Regierung der Pfalz, Präsidium, Personalakten

  Personalakten von Regierungsbediensteten der Kammern des Innern, der Finanzen und der Forsten, auch nachgeordneter Behörden, vereinzelt auch von Pfarrern, Schulinspektoren, Lehrern, Juristen und Ärzten.