Archival Descriptions

Displaying items 61 to 80 of 2,914
Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Romanian
 1. Inspectoratului Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Chișinău

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Chișinău
  • Полиция города Кишинева (Кишинэу)
  • Politsiya goroda Kishineva

  Copii ale Ordinelor semnate de armată și de autorități civile în ceea ce privește tratamentul evreilor; materiale despre brigăzile de muncă evreiești din Chișinău; raportul evreilor uciși de GESTAPO; ghetoul din Chișinău – executarea evreilor învinuiți de colaborare cu bolșevicii; raportul Secție Siguranței privind atrocitățile comise pe 8 octombrie 1941 cînd un convoi de cca 2.000 de evrei au fost evacuați, rapoarte privind condițiile de trai și starea de spirit a evreilor în ghetou.

 2. Inspectoratului Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Orhei

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Orhei
  • Полиция города Оргеева
  • Politsiya goroda Orgeeva

  Ordine și circulare emise de Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratului Regional de Poliție din Basarabia cu privire la plasarea evreilor în lagăre şi ghetouri. Ordine care reglementează raporturile de interacţiune cu evreii. Corespondența dintre Poliția orașului Orhei cu Ministerul Afacerilor Interne al României, Inspectoratului Regional de Poliție din Basarabia, Chestura de Poliție orașului Chișinău, Prefectura orașului Orhei despre date statistice şi listele evreilor din judeţul Orhei, Basarabia. Copii ale documentelor referitoare la populaţia evreiască din Basarabia.

 3. Cartierul General al armatei române

  • Inspectorate General of Gendarmery
  • Ставка Верховного командования румынских войск г. Бухареста
  • Stavka Verhovnogo komandovaniya rumynskih vojsk g. Buharesta

  Instrucții ale Cartierului General al Armate Române privind evacuarea evreilor din Basarabia în ghetourile din Transnistria și organizarea frupelor polițienești pe lîngă unitățile militare; Ordine emise de generalul Cartierului cu privire la plasarea evreilor în ghetouri

 4. Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police of Soroca City

  • Poliția oraşului Soroca
  • Бессарабский областной инспекторат полиции. Полиция города Сорока
  • Bessarabskoi oblastnoi inspektorat politsii. Politsia goroda Soroca

  Informații despre evreii din județul Soroca – listele evreilor ce au activat în diferite organizații bolșevice, despre problemele căsătoriilor mixte și convertirea evreilor, situația evreilor din vestul Nistrului ce lucrează în brigăzi de muncitori în Basarabia, copii ale Ordinelor semnate de Armată și autorități civile cu privire la tratamentul evreilor; lista evreilor care au emigrat în Palestina sau în alte țări, din diferite regiuni din România.

 5. Poliţia Bălţi. Questura

  • Police Headquarters Bălţi. Questura
  • Бессарабский областной инспекторат полиции. Квестура полиции города Бельцы
  • Bessarabskoi oblastnoi inspektorat politsii. Kvestura politsii goroda Beltsy

  Conține materiale despe licitația organizată pentru vinderea proprietățiilor confiscate de la evrei; despre înmormîntarea evreilor din lagăre; listele evreilor din lagărul din Răuțel, listele evreilor din lagărul din Bălți ce au fost transferați în lagărul din Mărgulești, județul Soroca; documente administrative și directive; documente prin care s-a decis cine va trăi în casele evreilor deportați; listele evreilor din unitățile de muncă forțată; materiale despre pregătirea recensămîntului evreilor; descrierea detaliată a originelor, numărului și ocupațiilor culturale, politice și religioase...

 6. Judeţul Lăpușna – prefercturile judeţene, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunelor subordinate lor

  • Lăpușna district prefecture and its subordinated preturas and primarias
  • Лапушнянская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Lapushnyanskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Corespondența cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu prefecturile judeţului privind regimul pașapoartelor și controlul cetăţenilor străini; transferul proprietăților confiscate de la localnici către prefecturi, deschiderea restaurantelor, tavernelor; problema dobîndirii cetățeniei române pentru basarabeni. Concedierea lucrătorilor care nu au promovat examenul la limba română între 1921-1925. Listele caselor de rugăciuni şi membrii sectelor din judeţ, 1923-1926. Materiale privind acordarea localnicilor judeţului dreptului să iasă din ţară; examinarea funcționarilor din judeţ cu scopul de rom...

 7. Directoratul învăţămîntului şi cultelor din Basarabia şi instituţiile subordonate lui

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults
  • Бессарабский директориат просвещения и культов
  • Bessarabskiy direktoriat prosveshcheniya i kul'tov

  Listele învățătorilor și elevilor care au rămas pe teritoriul Basarabiei în 1940-1941. Listele învățătorilor care au lucrat în 1940-1941.

 8. Directoratul învăţămîntului şi cultelor din Basarabia şi instituţiile subordonate lui

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults
  • Бессарабский директориат просвещения и культов
  • Bessarabskiy direktoriat prosveshcheniya i kul'tov

  Corespondența administraţii Gimnaziului de băieţi „Ion Voievod” din Cahul cu administraţia Gimnaziului privat „Tarbut” din Leova în ceea ce privește permisiunea elevilor să susţină examenele de absolvire. Solicitările elevilor de la Gimnaziul „Tarbut” din Leova să li se permită să susţină examenele de absolvire.

 9. Directoratul învăţămîntului şi cultelor din Basarabia şi instituţiile subordonate lui

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults
  • Бессарабский директориат просвещения и культов
  • Bessarabskiy direktoriat prosveshcheniya i kul'tov

  Registrul notelor elevilor de la Şcoala evreiască privată de fete din Bălţi, obţinute la examenul din 1934, care a avut loc la gimnaziul de băieţi „Ion Creangă” din Bălţi. Registrul notelor elevilor de la Gimnaziul privat din Floreşti, obţinute la examenul din 1936.

 10. Primăria oraşului Soroca

  • Soroca City Hall
  • Сорокская городская примэрия
  • Sorokskaya gorodskaya primeriya

  Registrul de evidență al proprietarilor de bunuri imobiliare. Procesule-verbale al ședinței Consiliului Comunal din 1926-1928. Lista locuitorilor orașului Soroca și a suburbiilor. Lista funcționarilor publici care lucrează la primărie și alte instituții de stat. Lista personalului Școlii profesioanle de fete nr.2 din Soroca care a activat în perioada ocupației sovietice. Bugetele orașului Soroca pentru anii 1931, 1935-1936, 1939-1940. Listele producătorilor asiguraţi la Biroul central de asigurări sociale. Registrele salariile plătite lucrătorilor de la magazinul de încălţăminte "Frații Bar...

 11. Camera de comerţ şi industrie a judeţului Lăpuşna

  • Lăpușna District Chamber of Commerce and Industry]
  • Лапушинская уездная палата торговли и промышленности
  • Lapushnianskaya uezdnaya palata torgovli i promyshlennosti

  Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Basarabia, care au avut dreptul de a alege membrii Camerii de Comerț în 1918. Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Chișinău și Orhei în 1938. Informații despre persoanele care se ocupau cu comerțul în Basarabia, perioada interbelică.

 12. Camera de comerţ şi industrie a judeţului Lăpuşna

  • Lăpuşna District Chamber of Commerce and Industry
  • Лапушнянская уездная палата торговли и промышленности
  • Lapushnianskaya uezdnaya palata torgovli i promyshlennosti

  Dosare personale ale evreilor proprietari de întreprinderi comerciale și industriale în Basarabia.

 13. Camera de comerţ şi industrie din ja judeţului Soroca

  • Soroca District Chamber of Commerce and Industry
  • Сорокская уездная палата торговли и промышленности
  • Sorokskaya uyezdnaya palata torgovli i promyshlennosti

  Listele comercianților din județul Soroca în 1923, 1927, 1934. Protocoalele înregistrărilor și certificatele ce interzic cetățenilor să se ocupe cu diverse activități comerciale. Solicitările comercianților să le fie înregistrate propriile întreprinderi comerciale. Listele membrilor Camerii de Comerț și Industrie din Soroca, care aveau drepturi electorale pentru alegerile administrative din Cameră în 1938. Listele proprietarilor de întreprinderi industriale din județul Soroca, 1939.

 14. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Registrele notelor obținute de către elevii Gimnaziului privat Mogen David. Registrele de evidență a salariilor primite de către învățători pentru anul de studiu 1924-1925.

 15. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Materiale privind activitatea gimnaziului din Vadul Rașcov. Carnetele de notele ale elevilor din clasele a I-IV-a pentru anul de studiu 1931-1932. Registrele salariilor ridicate de către învățători și alți lucrători ai gimnaziului pentru perioada ianuarie-iunie 1933. Informații statistice privind realizarea bugetului pentru anul de studiu 1935-1936.

 16. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Listele şi datele biografice ale elevilor admiși la Gimnaziul privat de evrei I.G.Vaisman între 1916 -1918 și 1920-1921. Registrele notelor obținute de către elevii gimnaziului. Subiectele pentru examenele de absolvire din 1921-1922. Cererile absolvenților școlii pentru a primi documentele de absolvire a gimnaziului. Programele de studiu pentru disciplinele fizica, mecanica și limba latină. Certificatele elevilor de absolvire a gimnaziului în 1918-1922.

 17. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Registrele notelor elevilor din clasele a I-IV-a pentru anii de studiu 1930-1931, 1936-1940. Registrele notelor elevilor din clasele a I-VII-a pentru anii de studiu 1930-1935. Registrele notelor elevilor din clasele a I-VIII-a pentru anii de studiu 1923-1924, 1926-1927, 1935-1936. Registrul notelor elevilor obținute la examenul de absolvire. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic şi ale Comisiei de examinare a absolvenților.

 18. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Solicitările elevilor Școlii Comerciale din Cahul pentru a beneficia de învățămînt gratuit. Solicitările părinților adresate directorului școlii cu rugămintea ca copii lor să fie acceptați la școală și să li se elibereze certificate de învățămînt.

 19. Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

  • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
  • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
  • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya

  Certificatele absolvenților Școlii Comerciale din Briceni, 1930-1932. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic al școlii. Corespondența cu Inspectoratul Regional Şcolar Chișinău cu privire la admiterea, transferul, vacanța de vară și concedierea personalului didactic. Documente referitoare la inspecția bugetului școlii.

 20. Comisia de asistență republicană a RSS Moldovenească pentru a sprijini activitatea comisiei de urgență de stat pentru investigarea crimelor comise de invadatorii germano-fasciști

  • Republican Board of the Moldovan SSR to promote the activity of the emergency state commission for the Investigation of crimes committed by German-Fascist invaders
  • Реcпубликанская Комиссия Молдавской ССР по содействию в работе чрезвычайной государственной Комисии по установлению и расследованию злодеяний неметско-фашистских захватчиков
  • Respublikanskaya Komissiya Moldovskoi SSR po sodeistviju v rabote chrezycainoi gosudarstvennoj Komisii po ustanovleniju i rassledovaniju zlodeyanij nemetski-fashistskih zahbatchikov

  Materiale despre prejudecățile și crimele comise de către germani și români pe teritoriul Basarabiei. Raportul Comisiei despre investigarea crimelor și prejudecăților comise împotriva populației județului Bălți în timpul administrării române.