Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Romanian
 1. Centrala Evreilor din România

  • Jewish Central Office in Romania
  • Управление по делам евреев Румынии
  • Upravleniye po delam yevreyev Rumynii

  Declarații ale persoanelor de origine evreiască privind înregistrarea lor în conformitate cu legea din 1941; înregistrările și cardurile de la 69 persoane private.

 2. Poliţia centrelor de plasǎ – Comrat

  • Regional police inspectorate in Bessarabia. Comrat police commissariat
  • Бессарабский областной инспекториат полиции. Комратский комиссариат полиции
  • Bessarabskiy oblastnoy inspektoriat politsii. Komratskiy komissariat politsii

  Corespondenţa cu Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia și Poliţia Tighina privind activitățile de urmărire penală a persoanelor acuzate de activități comuniste și legionare. Corespondența despre activitățile sectelor religioase. Fișiere personale ale persoanelor repatriate din URSS. Corespondența despre urmărirea persoanelor suspecte. Corespondenţa cu Poliţia Tighina despre starea morală și politică a populației. Corespondența privind verificarea activităților ofițerilor de poliție și a repatriatilor germani. Registrul persoanelor urmărite de poliție. Corespondenţa cu Inspectoratulu...

 3. Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasǎ. Fǎleşti

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Fǎleşti Police Station
  • Бессарабский областной инспекториат полиции. Фалештский комиссариат полиции
  • Bessarabskiy oblastnoy inspektoriat politsii. Faleshtskiy komissariat politsii

  Materiale despre persoanele suspectate în acţiuni comuniste şi neloiale statului român, informaţii despre activitatea sectelor religioase din oraşul Făleşti, persoanele suspectate în mişcări legionare, persoanele rămase în Basarabia în timpul ocupaţiei sovietice, organizaţiile ilegale ce activau pe teritoriul Făleștelui. Lupta organelor de forţă cu mişcările ilegale, listele persoanelor din Făleşti reţinute după organizarea incursiunelor. Corespondenţa cu Poliţia oraşului Bălţi despre impunerea evreilor la munci forţate, problema evreiească, informaţii despre eliberarea permiselor de trecer...

 4. Полиция местечка Криуляны Оргеевского уезда

  • Politsiya mestechka Kriulyany Orgeevskogo uezda

  Ordine și instrucţii adresate poliţiei pentru verificarea paşapoartelor persoanelor suspecte şi marcarea acestora cu semne condiţionale. Ordinul de întoarcere a evreilor din ghetouri, interzicerea comerţului şi exportului orezului, grâului şi manufacturilor. Ordine de reţinere a persoanelor suspecte în spionaj. Listele persoanelor care au intrat şi ieşit din Transnistria pe podul „Adolf Hitler”. Ordin despre luarea măsurilor potrivite pentru a preveni evadarea evreilor din ghetouri. Materiale despre persoanele care erau suspectate şi învinuite de încălcarea legilor.

 5. Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasă. Rezina

  • Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasă. Rezina
  • Резинский комиссариат полиции
  • Rezinskij komissariat politsii

  Corespondenţa cu Inspectoratul de Regiune Basarabia despre educaţia naţională a poliţiei. Informaţii despre lucrurile confiscate de la evreii suspecţi. Corespondenţa cu primăria oraşului Rezina despre închiderea restaurantelor în 1942. Lista persoanelor care au primit permis de şedere în zona de război. Adeverinţa ce confirmă că Gonciar Ilie şi Nicolae sunt de naţionalitate română.

 6. Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasă. Rezina

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Rezina Police Station
  • Резинский комиссариат полиции
  • Rezinskij komissariat politsii

  Note informative ale agenţilor de poliţie despre evreii care au fost evacuaţi în Uniunea Sovietică şi a celor suspectaţi de activitate comunistă. Dosare personale ale evreilor învinuiţi de loialitate faţă de statul sovietic, rămaşi în Basarabia în perioada ocupaţiei sovietice. Ordinele Inspectoratului de Poliţie Regional Basarabia despre urmărirea persoanelor străine, listele persoanelor cu cetăţenie străină din Rezina. Copiile ordinelor Inspectoratului de Poliţie Regional Basarabia despre deciziile luate pentru a rezolva problema evreiască. Raport informaţional despre atitudinea morală şi ...

 7. Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Orhei

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Orhei
  • Полиция города Оргеева
  • Politsiya goroda Orgeeva

  Fondul conține corespundența Poliției orașului Orhei cu Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală a Poliției, Inspectoratul de Poliție din Chișinău, primăria orașului Orhei și cu Comisariatele despre activitatea poliţiei, despre listele de evrei cu vîrsta între 19-50 ani şi ale meşteşugarilor evrei şi ne-evrei. Listele evreilor din diferite judeţe ale României, care nu s-au prezentat în unităţile de muncă forţată. De asemenea, conține documente despre evacuarea populației, mobilizarea armatei, procese de judecată, eliberarea permiselor de trecere, acordarea pensiilor, rapoarte despre...

 8. Primăria oraşului Bălţi

  • Bălţi Town Hall
  • Бельцкая городская примария
  • Bel'tskaya gorodskaya primariya

  Materiale privind construcția fabricei de ulei vegetal deținută de frații Tsepeman. Permisiunea acordată oamenilor de afaceri Sendl și Ghersh pentru construirea unei case. Planul casei

 9. Primăria oraşului Bălţi

  • Bălți Town Hall
  • Бельцкая городская примария
  • Bel'tskaya gorodskaya primariya

  Procesele-verbale ale Consiliului Provizoriu al Primăriei. Listele fabricilor, muncitorilor și proprietarilor de tipografii din Bălți. Adresarea municipalității către populația orașului pentru a contribui la ieșirea din criza din 1929. Statutul comunității evreiești din Bălți. Dosarul personal al arhitectului Etti-Rosa Stfer și al funcționarului public Tishler Moishe. Listele agenților financiari, proprietarilor de brutării și terenurilor agricole cu viță-de-vie din Bălți.

 10. Primăria oraşului Bălţi

  • Bălți Town Hall
  • Бельцкая городская примария
  • Bel'tskaya gorodskaya primariya

  Listele militarilor din Bălți, recrutați în anii 1919, 1920, 1921 și 1934. Precesele-verbale ale Consiliului Municipal din 1936. Materiale privind arendarea chioscului din Bălți de către Kleiman Boruh

 11. Primăria oraşului Bălţi

  • Bălţi Town Hall
  • Бельцкая городская примария
  • Bel'tskaya gorodskaya primariya

  Lista rezidenților din Bălți, care au refuzat să depună documentele pentru a obţine cetățenia română între 1924-1937. Listele locuitorilor din Bălți și membrii familiilor acestora care deţineau cetățenia română în 1924. Corespondența cu Poliția municipală în ceea ce privește aspectele financiare. Corespondența cu Chestură de poliţie din Bălți în ceea ce privește locuitorii orașului.

 12. Județul Bălți: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate

  • Balti district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Бельцкая уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Bel'tskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Dosare privind eliberarea certificatelor de ședere a cetățenilor străini în Bălți. Corespondența cu subprefecturile privind activitatea școlilor și a bisericilor. Listele școlilor deschise pe teritoriul județul Bălți, în 1920-1921. Listele rezidenților satelor: Fălești, Limbeni, Logofeni, Albineț, Catranîc, Năvîrneț, Obreja Veche, Obreja Nouă. Certificate eliberate evreilor ce le permit să iasă din țară, începînd cu anul 1932 pînă în 1940. Dosare ce relatează lupta Prefecturii împotriva speculațiilor cu produse alimentare și alte produse de primă necesitate, 1940. Lista rezidenților județul...

 13. Judeţul Tighina – prefercturile judetene, subprefecturile plaselor (preturilor) si comunelor subordinate

  • Tighina district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Тигинская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Tiginskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Documente care permit cetăţenilor evrei din judeţul Tighina să iasă din ţară între 1920-1923. Listele şi statutul membrilor societăţii de consum din 1921. Statutul societăţii filantropice evreieşti din Căuşeni "Damen ferain". Listele producătorilor specialiști, care ar putea asigura nevoile populației în caz de război. Materiale referitoare la alegerea membrilor Camerii de Comerţ şi Industrie din Tighina în 1938. Informația cu privire la afilierea locuitorilor judeţului la diferite religii și secte religioase între 1938-1939. Corespondența cu instituțiile de cult din judeţ în ceea ce priveș...

 14. Administrația financiară raională Lăpuşna

  • Lăpuşna district financial administration
  • Лапушнянская уездная финансовая администрация
  • Lapushnyanskaya uyezdnaya finansovaya administratsiya

  Materiale privind impozitarea evreilor, care aveau deschisă o mică afacere în Chișinău (fabrici de alcool, restaurante, cabinete medicale private, magazine, ferme de animale). Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale în județul Lăpușna. Informații despre acordarea ajutorului social copiilor orfani. Listele proprietarilor de locuințe în Chișinău, 1927. Certificate de acordare a dreptului de a vinde alcool în diferite județe ale Basarabiei. Listele proprietariilor de fabrici de alcool din Basarabia. Materiale privind controlul activității cooperativelor de credite ale...

 15. Direcția de Statistică a Basarabiei

  • Statistical Department of Bessarabia
  • Статистическое управление Бессарабии
  • Statisticheskoye upravleniye Bessarabii

  Registrul de evidență al populației satelor Năvîrneț și Petrești, județul Bălți

 16. Direcția de Statistică a Basarabiei

  • Statistical Department of Bessarabia
  • Статистическое управление Бессарабии
  • Statisticheskoye upravleniye Bessarabii

  Raporturi informaționale privind mișcările populației Basarabie în anul 1924

 17. Primăria Chișinău

  • Chișinău City Hall
  • Кишиневская городская примэрия
  • Kishinevskaya gorodskaya primeriya

  Listele alegătorilor din Chişinău; locuitorilor din Chișinău care au primit cetățenia română în 1927, magazinelor din Chișinău care au vîndut petrol lampant în 1920-1921, cu indicarea cantității vîndute; chioșcurilor comunale și buticurilor închiriate de către comercianți, străzilor și gospodăriilor din Chișinău. Materiale cu privire la activitatea Consiliului Municipal pentru 1935-1937. Dosare de investigarea a comercianţilor evrei învinuiţi de speculaţie. Materiale privind inventarierea și evaluarea bunurilor imobiliare din spitale, instituții caritabile, curative și altele din sistemul M...

 18. Comunitatea evreiască din or. Soroca

  • Soroca Jewish Community
  • Еврейская община города Сороки
  • Yevreyskaya obshchina goroda Soroki

  Registrul sinagogilor întreținute de croitorii din Soroca. Lista evreilor, care au primit cetățenia română. Dosarul celor 32 tineri din Zgurița, care au inițiat organizarea școlii de vară Organizația sionistă din Soroca. Procesele-verbale ale ședințelor consiliului comunității, unde sa discutat despre situația școlilor, acordarea suportului financiar, cheltuielile pentru funcționarea consiliului, aspectele politice (verificarea listelor electorale pentru a se asigura că sunt incluși toți cetățenii evrei). Registrele buletinelor electorale pentru consiliul comunității. Corespondența cu prefe...

 19. Comisia de asistență republicană a RSS Moldovenească pentru a sprijini activitatea comisiei de urgență de stat pentru investigarea crimelor comise de invadatorii germano-fasciști

  • Republican Board of the Moldovan SSR to promote the activity of the emergency state commission for the Investigation of crimes committed by German-Fascist invaders
  • Республиканская Комиссия Молдавской ССР по содействию в работе чрезвычайной государственной Комисии по установлению и расследованию злодеяний неметско-фашистских захватчиков
  • Respublikanskaya Komissiya Moldovskoi SSR po sodeistviju v rabote chrezycainoi gosudarstvennoj Komisii po ustanovleniju i rassledovaniju zlodeyanij nemetski-fashistskih zahbatchikov

  Fondul conține date statistice despre persoanele ucise în urma crimelor de război comise de români şi germani; listele germanilor și colaboratorilor acuzați de crimele comise în Chișinău; rapoartele Comisie de Investigare a Crimelor de Război din Chișinău; declarațiile martorilor crimelor de război; rapoarte informative despre prejudiciile aduse evreilor basarabeni de către administraţia română.

 20. Inspectoratului Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Cahul

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Cahul
  • Полиция города Кагул
  • Politsiya goroda Kagul

  Fondul conține documente de reflectă activitatea Poliției orașului Cahul în anii 1933-1944, listele evreilor din închisori la data de 22 iulie 1941, corespondența cu Inspectoratul Regional de Poliției din Chișinău despre statutul juridic al evreilor; listele evreilor ce au emigrat în Palestina și a celor ce s-au convertit la creștenism.