Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Lithuanian
Holding Institution: Lietuvos Ypatingasis Archyvas
 1. LSSR-MGB-KGB centro skyriai (pabiros).

  Dalis operatyvių apyrašo bylų yra susijusios su Holokaustu.

 2. Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetas (KGB).

  Baudžiamosios bylos (tarp kurių yra apie 1034 bylų asmenims, įtariamiems ir kaltinamiems kolaboravimu su naciais, dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie žydų žudynių ir kt.).

 3. Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto (KGB) operatyvinės įskaitos bylos

  • Lietuvos Ypatingasis Archyvas
  • F. K-30. Ap. 1
  • English, Lithuanian
  • 1926-1991
  • Apyraše yra 1882 opreatyvinės bylos. "SSRS OGPU-GUGB-NKVD-MGB-KGB ir LSSR NKVD-KGB kontržvalgybinių padalinių vestos operatyvinės įskaitos bylos (tarpukariu Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros veikėjams, katalikų dvasininkams, 1941 m. sukilimo dalyviams, pokario metų partizanams, antisovietinių organizacijų vadovams, disidentams, bėgliams iš SSRS ir kitiems valstybiniams nusikaltėliais laikytiems asmenims)". Parengta pagal LYA.

  Apyraše yra operatyvinių bylų susjusių su Holokaustu.