Archival Descriptions

Displaying items 1 to 11 of 11
Holding Institution: Stadsarchief Breda
 1. Archief der gemeente Ginneken en Bavel, 1925-1941

  • Stadsarchief Breda
  • ARC0708/TOEG0708.2
  • Dutch
  • 1925-1941
  • 19,74 meter; 1501 inventarisnummers

  In 1942 is Ginneken en Bavel opgegaan in de gemeenten Breda en Nieuw-Ginneken. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 2. Gemeente Breda 1945 - 1959

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente.

 3. Gemeentebestuur van Teteringen, 1930-1979

  • Stadsarchief Breda
  • ARC0591.2
  • Dutch
  • 1930-1979
  • 26,72 meter; 1172 inventarisnummers

  De Tweede Wereldoorlog was voor de gemeente Teteringen een "donkere" tijd. Op 10 mei 1940 waren er al bombardementen van Duitse zijde in de omgeving van de Driesprong en op de Oosterhoutseweg nabij het Missiehuis. Er vielen verscheidene doden, met name inwoners van Oosterhout en onder vluchtelingen uit Raamsdonk alsmede onder jeugdige arbeiders van de Herofabriek. Het openbaar leven werd sterk beperkt. Er kwam distributie voor voedsel en van andere schaarse goederen. Het persoonsbewijs werd ingevoerd en arbeiders werden (verplicht) tewerkgesteld in Duitsland. Radiotoestellen moesten worden ...

 4. Archief van de Machinefabriek Breda, 1855-1987

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 5. Archief van het Gemeentebestuur van Princenhage 1810-1941

  In 1942 is de gemeente Princenhage opgegaan in Breda en Beek. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 4.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 6. Archief Dienst Openbare Werken Breda 1940-1949

  • Stadsarchief Breda
  • ARCH0213.3
  • Dutch
  • 1940-1949
  • 12 meter; 2287 inventarisnummers

  Toen in 1940 de oorlog met Duitsland uitbrak werd een aantal activiteiten van de dienst sterk verminderd terwijl sommige activiteiten zelfs helemaal stil kwamen te liggen. Reden hiervan was de toenemende schaarste van bouwmaterialen, alsmede het tekort aan personeel. Men beperkte zich tijdens deze periode voornamelijk tot het uitvoeren van de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Ook werd de dienst tijdens deze periode belast met een aantal bijzondere taken, waarbij de directeur van de dienst tevens werd aangewezen als hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. Hiertoe behoorden taken zoals ...

 7. Gemeentepolitie Breda (1927) 1937 - 1974 (1978)

  • Stadsarchief Breda
  • ARC0043/TOEG0043.2
  • Dutch
  • 1937-1974
  • 46 meter; 1138 inventarisnummers

  Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren maandrapporten, week- en dagverslagen (o.a. aan de Sicherheitspolizei), correspondentie, stukken betreffende inlichtingen aan en verhouding tot Duitse instellingen, dienstmededelingen, stukken betreffende personeelsaangelegenheden, dag- en nachtrapporten, processen-verbaal en diverse andere stukken.

 8. Collectie A. Hallema, (1679) 1918-1972

  Anne Hallema werd op 8 september 1893 geboren in het Friese dorp Tsjom. Reeds op 23-jarige leeftijd moet Hallema met zijn historische nasporingen en studies zijn begonnen, eerst met name inzake Friese onderwerpen. Na zijn verhuizing naar Ginneken/Breda ging zijn historische interesse naast Friese en algemeen Nederlandse ook uit naar (West-)Brabantse onderwerpen. Tot 1968 publiceerde hij 31 boeken, en schreef honderden artikelen in tijdschriften en dagbladen over o.a. kerkgeschiedenis, typografie, Oranjevorsten, het gevangenisen ziekenhuiswezen, de politie.

 9. Archief van de gemeente-secretarie over de periode 1926-1944

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 10. Archief van de gemeente (Prinsen)beek, 1942-1962

  In 1942 ontstond de gemeente Beek uit een gedeelte van de gmeente Princenhage. Vanaf 1951 heette de gemeente Prinsenbeek, in 1997 is de gemeente opgegaan in Breda. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 3.4.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 11. Gemeentebestuur Nieuw-Ginneken (1900) 1942 - 1969 (1993)

  • Stadsarchief Breda
  • ARC0006.1
  • Dutch
  • 1942-1969
  • 24,5 meter; 1034 inventarisnummers

  Nieuw-Ginneken is in 1942 ontstaan uit een gedeelte van de gemeente Ginneken en Bavel. De Tweede Wereldoorlog was voor de gemeente ook een donkere tijd. Het verenigingsleven lag grotendeels stil. Vervelende zaken voor Nieuw-Ginneken waren bijvoorbeeld de paardenvorderingen, inlevering van radiotoestellen, koper, dekens, het weghalen van (kerk) klokken, inkwartiering van Duitse soldaten en legering van Duitse soldaten in openbare gebouwen en patronaatszalen. Op 28 en 29 oktober 1944 werden Bavel, UIvenhout, Galder en Ginneken-dorp bevrijd. Het archief bevat de neerslag van de taken en activi...