Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 94
Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
 1. Burmistrz Miasta Grodzisk [Bürgermeister Grätz]

  • akta administracyjne (materiały dotyczące volksdeutschów)
 2. Niemieckie Listy Narodowe w Rejencji Poznańskiej [Regierung Posen Bezirksstelle Deutsche Volksliste]

  • akta administracyjne (wykazy, akta w sprawie list volksdeutschów)
 3. Oddział Policji w Jarocinie [Schutzpolizei Dienstabteilung Jarotschin]

  • akta administracyjne (książka czynności)
 4. Rejencja Bydgoszcz [Regierung Bromberg]

  • akta administracyjne (wykazy volksdeutschów, akta normatywne)
 5. Rejencja Inowrocław [Regierung Hohensalza]

  • akta administracyjne (raporty sytuacyjne prezydenta rejencji w Inowrocławiu, pamiętnik Hermanna Vossa)
 6. Sąd Powiatowy w Jutrosinie [Amtsgericht Orlahöh]

  • akta sądowe dotyczące spraw karnych
 7. Sąd Powiatowy w Kaliszu [Amtsgericht Kalisch]

  • akta sądowe dotyczące sprawy karnej
 8. Sąd Powiatowy w Łodzi [Amstgericht Litzmannstadt]

  • akta sądowe dotyczące spraw cywilnych
 9. Sąd Specjalny w Kaliszu [Sondergericht Kalisch]

  • akta sądowe dotyczące sprawy karnej
 10. Sąd Specjalny w Łodzi [Sondergericht Litzmannstadt]

  • akta sądowe dotyczące sprawy karnej
 11. Sąd Specjalny we Włocławku [Sondergericht Leslau]

  • akta sądowe dotyczące sprawy karnej
 12. Służba Bezpieczeństwa - Służba Zagraniczna Kalisz [Sicherheitsdienst - Aussenstelle Kalisch]

  • akta administracyjne (sprawozdanie dotyczące zaopatrzenia ludności w żywność i środki pierwszej pomocy)
 13. Starostwo w Ostrowie Wielkopolskim [Landrat in Ostrowo]

  • akta administracyjne (wykazy, zestawienia, listy volksdeutschów)
 14. Urząd Informacyjny Niemieckiego Frontu Pracy [Informationsamt der Deutschen Arbeitsfront]

  • akta administracyjne (opracowanie dotyczące polityki wobec Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Niemiec)
 15. Urząd Komisarza Miasta i Powiatu Buk [Amtskommissar Buk Stadt und Land]

  • akta sądowe dotyczące sprawy karnej
 16. Urząd Namiestnika Okręgu Kraju Warty [Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland]

  • akta administracyjne (akta w sprawie wpisania na niemiecką listę narodową, listy volksdeutschów, zarządzenia dotyczące polityki narodowościowej, przeznaczenie zamkniętych polskich kościołów)