Holding Institution: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie

  • akta śledztw dotyczących zbrodni niemieckich i komunistycznych - akta administracyjne (komunikaty, uchwały, zarządzenia, rejestry, protokoły, zestawienia, ksią żeczki czekowe)
 2. Więzienie w Zamościu

  • akta osobowe więźniów - materiały ewidencyjne (księgi główne więźniów, skorowidze)
 3. Więzienie w Lublinie

  • materiały ewidencyjne (księgi główne więźniów, skorowidze)
 4. Więzienie w Chełmie

  • akta osobowe więźniów - materiały ewidencyjne (księgi główne więźniów, skorowidze)