Holding Institution: Gemeente Littenseradiel
  1. Archief van de gemeente Henaarderadeel

    De gemeente Henaarderadeel is in 1984 met de gemeente Baarderadeel opgegaan in de gemeente Littenseradiel.