Archival Descriptions

Displaying items 1 to 4 of 4
Holding Institution: Centraal Bureau voor Genealogie
 1. Collectie Nijgh

  Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh was tijdens de Tweede Oorlog betrokken bij de zogenaamde Calmeyeractie. Tezamen met enige Amsterdamse advocaten heeft hij gepoogd bij dr. H.G. Calmeyer (hoofd Referat Innere Verwaltung van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz) niet-joodverklaringen te verkrijgen voor Nederlanders van Joodse afkomst. Hij was lid van de commissie, die met de zuivering van het Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde was belast. De collectie van Mr. IJ.H.M. Nijgh bevat kwartierstaten en aantekeningen betreffende Portugees-Israëlitische families.

 2. Collectie Calmeyer (1941-1945)

  De collectie is genoemd naar dr. Hans-Georg Calmeyer, een Duits jurist, die in Nederland in 1941 benoemd werd tot hoofd van de Abteilung Innere Verwaltung. Hij was belast met onderzoek naar die gevallen waarin twijfel bestond over iemands joodse afkomst. Ingevolge beslissing van de commissaris-generaal voor bestuur en justitie (Verordening 6/1941) werd een onderzoek ingesteld naar Nederlanders die geheel of gedeeltelijk van Joodse afkomst waren. De Joodse Nederlanders werden op de Calmeyer-lijst geplaatst. De collectie bevat stukken van de rijksinspectie voor de bevolkingsregisters. De coll...

 3. Centrale Dienst voor Sibbekunde (1941-1945)

  Instelling, die deel uitmaakte van het Departement van Opvoeding, Cultuurbescherming en Wetenschappen. De belangrijkste taken waren het afgeven van afstammingsbewijzen en het waarmerken van zgn. kwartierpassen ten behoeve van overheidsinstanties. De Centrale Dienst beschikte ook over sibbestaten, en kwartierstaten van politiepersoneel (zgn. politiekwartierstaten) (omvang 1 meter). Het CBG nam het archief van de Centrale Dienst over, waarna beide staten werden verspreid over talloze collecties. Ze zullen in de nabije toekomst uit de collecties worden gelicht, waarna er weer twee afzonderlijk...

 4. Gemachtigde voor Afstammingsbewijzen (1941-1945)

  De Gemachtigde voor Afstammingsbewijzen was onderdeel van de Centrale Dienst voor Sibbekunde, die na controle, zorgde voor de afgifte van afstammingsbewijzen (zgn. ariërverklaringen). Alfabetisch geordend op achternaam.