Archival Descriptions

Displaying items 1 to 9 of 9
Country: Poland
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Kielcach - Oddział w Sandomierzu
 1. Sąd Grodzki w Rozwadowie

  • Court of the first instance in Rozwadów

  Sygn.1-214, 385-598, 775-1001, 1167-1322, 1396-1491, 1716- akta spraw spadkowych z lat 1940-1944;sygn.215-383, 599-774, 1002-1166, 1323-1395, 1492-1701, 1707-1715- akty zejść bezmajątkowych z lat 1940-1944; sygn.1702, 1717, 1718, 1720- akta spraw opiekuńczych z lat 1940, 1942; sygn.1703- akta sprawy o uznanie własności z lat [1938] 1940-1944; sygn.1704-1705- akta spraw o uznanie ojcostwa z lat 1944; sygn.1721-1798-testamenty z roku 1940.

 2. Sąd Grodzki w Staszowie

  • Court of the first instance in Staszów

  W zdecydowanej większości zespół składa się z akt spraw cywilnych, takich jak: sprawy o długi pieniężne, sprawy działowe majątków, o przywrócenie zakłóconego posiadania, eksmisję z gruntów, alimentacyjne itp., 2 j.a dotyczą licytacji nieruchomości. Akta karne to 1 jednostka akt spraw o drobne wykroczenie.

 3. Akta miasta Opatowa

  • Files of the town of Opatów

  I.Magistrat Miasta Opatowa 1890-1914 sygn.110 księgi ludności stałej II. Zarząd Miesjki powiatowego miasta Opatowa a/wydział Finansowo-Budżetowy 1938-1939 sygn.11,141 księga wymiaru podatku gruntowego b/Dział Administracyjny 1921-1939, sygn.12-27 Rejestry ludności i osób karanych III. Zarząd Miejski miasta Opatowa /Stadtvervatung der Stadt Opatow/ Dział Finansowo -Budżetowy 1939-1944 sygn.28-48 Budżety, księgi biercze podatku gruntowego Dział administracji społecznej 1940-1942, sygn,.49 sprawy grobów niemieckich. Dział Administracyjny 1939-1943, sygn. 50-65 spisy ludności polskiej i żydowsk...

 4. Akta miasta Stalowej Woli

  • Files of the town of Stalowa Wola

  Akta z okresu 1918-1939 sygn. 1-6: Zarząd Osiedlowy w Stalowej Woli, Administracja Osiedli Zakładów Południowych w Stalowej Woli: Sprawy zatrudnienia, przydział mieszkań dla pracowników, protokoły zdawczo-odbiorcze budynków mieszkalnych z 1939, książka meldunkowa, podania o zezwolenie na założenie przedsiębiorstw handlowych; Akta z okresu 1939-1943, Zarząd Osiedlowy w Stalowej Woli, sygn. 7-31: zarządzenia, podania o zezwolenie na zamieszkanie w Stalowej Woli przydział mieszkań 1939-41, budżety 1939-43, ewidencja ruchu ludności 1942, ewidencja Żydów znajdujących się w obozie pracy z 1943 r....

 5. Akta gminy Szydłów

  • Files of the commune of Szydłów

  Akta z okresu okupacji niemieckiej: Dział Finansowo-budżetowy: 1939 sygn.1 Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego; Akta z okresu Polski Ludowej: Dział Ogólno-administracyjny: 1948-1949 sygn.2-3: Sprawy organizacyjne /sprawozdania sytuacyjne, statystyczne/;plany pracy i protokoły, 1951 sygn.4; sprawozdania z działalności GRN 1944,1948-1953 sygn.5-12; protokoły z posiedzeń Prezydium 1945-1954 sygn.13-24, plany pracy, protokoły z zebrań kontroli komisji 1951-1954 sygn.25-29; protokoły z zebrań gromadzkich 1948-1954 sygn.30-33; Protokoły z zebrań aktywu kobiecego 1951 sygn. 34, protokoły...

 6. Więzienie w Sandomierzu

  • Prison in Sandomierz

  Akta administracyjne i personalne pracowników więzienia, sprawy gospodarcze i finansowe, warsztaty pracy więźniów, akta osobowe, księgi główne i skorowidze więźniów

 7. Żydowska Rada Starszych w Sandomierzu

  • Jüdischen Ältestenrat in Sandomierz
  • Jewish Council of Elders in Sandomierz

  ściąganie kosztów kuracyjnych, chowanie zmarłych z terenu powiatu sandomierskiego

 8. Akta miasta Rozwadowa

  • Files of the town of Rozwadów

  The collection contains i.a. the breakdown of the assets belonging to Jews (1941), rent and apartment ledgers, a register of abandoned real estate, and a ledger in which are recorded expropriations of former Jewish assets.

 9. Sąd Grodzki w Opatowie

  • Court of the first instance in Opatów

  W zdecydowanej większości zespół składa się z akt spraw cywilnych, takich jak: sprawy o długi pieniężne, sprawy działowe majątków, o przywrócenie zakłóconego posiadania, eksmisję z gruntów, alimentacyjne itp., akta opiekuńcze zawierają informację o pobycie na robotach przymusowych w Niemczech (uwzględniono to w rubrykach Uwagi)