Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 47
Holding Institution: Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
 1. Ministère des Affaires économiques. Direction de l'organisation professionnelle

  • Ministry of Economic Affairs. Directorate of Professional Organisation

  The archives inventoried here constitute a mine of information for anyone interested in the organisation and operations of the Belgian economy under German occupation, economic collaboration, or the persecution of Jews.

 2. Nationale Bank van België. Monetaire sanering na WOII. Monetaire hervorming

  Het archief bevat stukken uit de periode 1944-1962. Het archief van de dienst Onttrekking der biljetten aan de circulatie omvat hoofdzakelijk archiefbescheiden met betrekking tot de ruil, aangifte en neerlegging van biljetten in binnen- en buitenland. Verder zijn er ook archiefbescheiden van deze dienst terug te vinden met betrekking tot het beheer van de bijzondere rekeningen, de inkoop van effecten van de muntsaneringslening en de verantwoording aan het Rekenhof. Het bevat ook de afzonderlijk bewaarde briefwisseling en de minuten van de uitgaande brieven, twee reeksen die interessante aan...

 3. Ministerie van Economische Zaken. Belgische Diamantsector tijdens de Tweede Wereldoorlog

  In deze inventaris zijn de archieven beschreven van verschillende archiefvormers (en hun rechtsvoorgangers) die actief waren in de Belgische diamantsector tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 4. Administration de la Sûreté Publique. Service de la Police des Étrangers. Dossiers individuels ouverts entre 1835 et 1912 (nos 1 – 999.999).)

  • Public Security Administration. Foreign Police Department. Individual files opened between 1835 and 1912 (no. 1 - 999.999.999).

  The Foreign Police opened an individual file on each foreigner who entered the country. The files are numbered in the order assigned to them when they were first opened. These files generally consisted of: a declaration of registration in a municipality, references to the family and professional situation and the period during which the foreigner wished to remain in Belgium; relocations and changes of residence; civil status records, including marriage, birth and death certificates; the files dating back to the 19th century contain few photos except for the files of so-called "dangerous" fo...

 5. Ministère de la Justice. Administration de la Sûreté publique. Police des étrangers. Dossiers généraux 2e série (Versement 2003)

  • Department of Justice. Public Security Administration. Foreign Police. General Files Series 2 (2003 Transfer)

  This fonds is, above all, a source of information on the role of the State in Belgian society, although its wealth goes far beyond this particular aspect of Belgium's political and social history. All the activities in which foreigners were involved on Belgian territory are mentioned. This ranges from religious orders to circuses and musicians, as well as (universal) exhibitions. The establishment of foreign companies was also the responsibility of the Foreign Police. Moreover, a multitude of subjects concerning foreigners such as the carrying of weapons, gambling, education, etc. were deal...

 6. Ministère des Affaires Economiques. Office belge de gestion et de liquidation)

  • Ministry of Economic Affairs. Belgian Administration and Liquidation Office

  This archival collection is of interest for three principle reasons. First, a study of the archives allows us to understand the establishment and operation of the Belgian Administration and Liquidation Office an organisation created by the State at the beginning of the Second World War for the management of Belgian property. Second, it also sheds light on the life of Belgians in London during the Second World War, through files other than those relating to the management of the Office, for example no. 114. Finally, a large number of the archives provides us with information on maritime tran...

 7. Ministère des Finances. Archives de Carl Requette, liquidateur du Commissariat belge au rapatriement

  • Ministry of Finance. Carl Requette Archives, liquidator of the Belgian Repatriation Commission

  The documents in this fonds are either the specific products of Carl Requette's activity as liquidator or copies and original documents collected by him to serve as debt instruments or documentation. They come from the archives of the Belgian Commission for Repatriation (C.B.R.) as well as files transmitted by the Ministry of Public Health concerning Minister Marteaux's "hospital re-equipment" operation. Within its limited volume, the fonds has a considerable documentary value. It shines a light on Carl Requette's work as liquidator, but also that of the C.B.R. By including the documents th...

 8. SPF Justice. Service des Cultes et de la Laïcité. Dossiers du Culte israélite

  • Federal Public Service Justice. Department of Worship and Secularism. Files on the Jewish Religion

  The files relating to the Jewish religion originating from the "Worship Department" of the Ministry of Justice naturally fall within the scope of the powers exercised by department: namely, recognition of the Jewish religion, synagogues and local communities, relations between the State and representatives of the religion, appointments and salaries of rabbis and cantors and management of religious buildings. In fact, the fonds contains vital archives on the creation and management of all the country's synagogues as well as on the State's relations with the Central Consistory and most of the...

 9. Papieren van Oscar Plisnier.

  Dit archief bevat stukken uit de ambtsperiode van Plisnier als lid en voorzitter van het Comité van Secretarissen-Generaal, en als Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, van Nationale Defensie en Buitenlandse zaken. Relevante stukken hebben betrekking op het protest van het Comité en/of Plisnier tegen de behandeling van Belgische Joden en/of Joodse ambtenaren (nrs. 32 en 274), stukken met betrekking tot de rekrutering en bezoldiging van Joodse ambtenaren (nrs. 256 en 260), en stukken over de anti-Joodse politiek van de bezetter (nr. 466). Daarnaast vinden we in het bestand ev...

 10. Ministère de l’Intérieur. Financement des provinces et communes.

  Ce fonds comprend notamment le dossier suivant : n°25 « Dossier relatif à la suppression des dépenses liées au culte israélite, 1942 (597 DG 1) ».

 11. Algemeen Geneesherenverbond.

  In dit bestand vinden we twee dossiers “Médecins emprisonnés, déportés et décédés des suites des faits de guerre” (nr. 2578) en “Médecins victimes de la guerre” (nr. 2579), resp. voor de periode 1945-1946, 1948, 1957 en 1940-1945. Beide dossiers hebben betrekking op artsen, aangesloten bij het Algemeen Geneesherenverbond, die omwille van de antisemitische politiek van de bezetter vervolgd, gedeporteerd en/of vermoord werden. Het gaat om naoorlogse briefwisseling met aangesloten federaties en verenigingen, met het oog op het bekomen van meer informatie over de artsen die tijdens de oorlog zi...

 12. Papieren van Marcel-Henri Jaspar.

  Het archief van Marcel-Henri Jaspar bevat een vrij omvangrijke serie correspondentie. Vooral de briefwisseling, handelend over de gebeurtenissen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (meer bepaald de oorlogsmisdaden), met personen uit de Belgische politieke en sociale wereld van belang – zie bijvoorbeeld de nrs. 1609-1611 (met Paul-Henri Spaak), 1615 (met Herbert Speyer). Hierbij vermelden we ook nog Jaspars briefwisseling met een aantal Joodse persoonlijkheden o.a. Georges Aronstein (nr. 52; voor de jaren 1940-1964), René Cassin (nr. 401; 1942-1943), Jacques Errera (nr. 661; 1947-1959...

 13. Jozef Cardijn.

  In dit bestand vinden we archiefstukken terug die getuigen van het verstoppen, door de Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), van tientallen Joodse kinderen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Zie de nrs. 40, 48, 432, 480, 495 en 496. Het gaat o.a. om dossiers inzake contact met de pers naar aanleiding van Cardijns overlijden (o.a. briefwisseling met het Belgisch Israëlitisch Weekblad), rapporten van de Cures pour Adolescents débiles (de centra waar de Joodse kinderen ondergedoken zaten), rapporten over de JOC-activiteit tijdens de oorlog, … uit de periode 1940-1967.

 14. Dienst van het Sekwester (Tweede Wereldoorlog). Hoofdbestuur.

  Enkele dossiers van dit archiefbestand hebben betrekking op de roof van Joodse goederen en vermogens door de Duitse overheden o.a. via de zgn. Verwalter. Nr. 198 bevat briefwisseling en andere stukken over het naoorlogse onderzoek van de plundering van Joods bezit, o.a. de zgn. Hüttemanrekeningen en de gedwongen verkoop van immobiliën en kunstwerken. Onder nr. 208 vinden we een dossier betreffende de Vereniging der Joden in België (met o.a. een gedetailleerd rapport over de VJB opgesteld door het Brussels parket). Daarnaast bevat het bestand een aantal reeksen (zoals de reeksen grootboeken,...

 15. Direction générale de la Législation civile et des Cultes. Direction de la Législation civile. Versement 2002-2003.

  La principale série nous concernant dans ce fonds est la « Série documentaire du service Droit de la Famille. Dossiers individuels des Changements de Nom ». Ces dossiers individuels, de taille variée, mentionnent l’ancien nom du demandeur, son nouveau nom lorsque accordé, ses motivations et la date de l’Arrêté Royal. Ces dossiers nous informent également sur le niveau d’intégration des demandeurs dans la société belge. Il s’agit de demandes faites entre 1938 et 1972. Parmi les demandeurs, on reconnaît aisément de nombreux noms et prénoms d’origine juive, demandant un changement de nom peu a...

 16. Collection des Acquisitions du Département III.

  Cette collection est riche et variée. On y trouve notamment les dossiers suivants : n° 458 « dossiers concernant le Mémorial National de Breendonk et le monument Ianchelevici » (1947-1964) ; n°776 « rapports de la mission du Commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés, Mission de Londres, Service d’action et de propagande, Rapport sur les camps de concentration en Allemagne, 30 juin 1944, Rapports du Jewish Central Information Office, mai 1945 » ; n° 892 « deux fiches tirées du Registre des Juifs ».

 17. Tweede Wereldoorlogfonds van het Belgische Rode Kruis.

  In dit bestand noteren we, naast de verwachte algemene stukken zoals activiteitenrapporten, notulen, briefwisseling, dienstnota’s, instructies, … eveneens een aantal dossiers in verband met de acties ondernomen door het BRK ten gunste van de vervolgde Joodse bevolking. Nr. 919 bevat een dossier over de repatriëring van gevluchte Joden uit Frankrijk (1940-1941). Het dossier onder nr. 923 handelt over de weigering van het Duitse Rode Kruis om nog informatie te geven over gedeporteerde Joden (1943). Onder de nrs. 917, 918 en 922 noteren we briefwisseling inzake de hulpverlening aan Joden (1941...

 18. Haut Commissariat à la Sécurité de l’État.

  Ce fonds est très riche. On notera notamment les séries et sous-fonds suivants : 1er inventaire : Commission du Rapatriement ; Instruction Publique ; Mouvements de résistance en Belgique occupée, dont le Front de l’Indépendance, les Réfractaires et le Parti Communiste ; 2ème inventaire : Divers, n°702 : Israélites – regroupement des déportés ; Dossiers individuels ; Situation à l’intérieur du pays, dont des pièces concernant les épurations, l’affichage, la collaboration, les activités clandestines, la collaboration économique, la mise sous séquestre, Internements, Centres d’internements ; R...

 19. Sûreté de l’État. Service d'étude Information et Action.

  Ce fonds comprend la documentation de la section économique du Service d’Étude du Renseignement et de l’Action (SERA), il est divisé en dix parties : finances, commerce, élevage-agriculture-ravitaillement, transport, prix, main-d’œuvre, industrie, situation économique, situation d’après-guerre et réquisitions forcées. On y notera notamment les dossiers suivants : n°5 Biens juifs ; n°25 travail forcé, déportations ; n°55 industrie diamant, cuirs-peaux-chaussures.

 20. Textielcentrale.

  In dit bestand, waarvoor op moment van schrijven nog geen toegang bestond, vinden we stukken terug in verband met de politiek van de bezetter tegenover ‘Joodse’ bedrijven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat o.a. om briefwisseling van dergelijke ondernemingen, die verplicht werden een overzicht te geven van hun stocks.