Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 48
Holding Institution: Державний архів Кіровоградської області
 1. District Council of the Peoples' Delegates and its Executive Committee in Oleksandriia

  • Районна рада народних депутатів та її виконавчий комітет, м. Олександрія
  • Raionna rada ta ii vykonavchyi komitet, m. Oleksandriia

  Collection includes statement by the Soviet Extraordinary State Commission in the town of Oleksandriia about atrocities committed by the German occupiers against the population of the town and the district, particularly in regard to the Jewish population (inventory 3, file 3).

 2. Олександрівська районна управа; с. Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області

  Відомості про промислові підприємства, колгоспи, радгоспи, машинно-тракторні станції, медичні і культурні установи сільуправ Олександрівського району. Особові посвідчення жителів с. Бовтишка.

 3. Піщанобрідська районна управа; с. Піщаний Брід Піщанобрідського району Кіровоградської області. Кіровоградської області.

  Відомості про промислові підприємства, радгоспи, машинно-тракторні станції, медичні, культурні установи сільуправ Піщанобрідського району. Особові посвідчення жителів району.

 4. Новогеоргіївська районна управа; м. Новогеоргіївськ Новогеоргіївського району Кіровоградської області

  Постанови, накази, розпорядження гебітскомісаріату, райуправи про вербування молоді до Німеччини, про організацію служби молоді, про боротьбу з партизанським рухом, про проведення перепису та паспортизації населення, про постачання продуктів харчування для німецької армії, про оподаткування, про проведення сільськогосподарських робіт. Списки комуністів, комсомольців, що перебували на території райуправи. Листування з питань заготівлі лісу та заготівлі металобрухту

 5. Novoheorhiivsk town administration

  • Міська управа Новогеоргіївського району
  • Miska uprava Novoheorhiivskoho raionu

  Collection includes lists of the Jewish population of the town of Novoheorhiivsk as of 1941.

 6. Department of housing at Kirovohrad city administration

  • Житловий відділ Кіровоградської міської управи
  • Zhytlovyi viddil Kirovohradskoi miskoi upravy

  Collection includes numerous appeals from the non-Jewish local citizens to obtain apartments left from the Jews, as well as decisions by the administration to grant the apartments for them (file 4); decision of the Department of housing to form a group from 23 Jewish persons to clean the city streets (file 65).

 7. Kirovohrad Commandant's office of the Ukrainian Order Service

  • Комендатура української служби порядку м. Кіровоград
  • Komendatura ukrainskoi sluzhby poriadku m. Kirovohrad

  Collection contains decrees, orders from the Reichkommissar of Ukraine, Kirovohrad city commissar on wage regulation and food prices, on the placement of homeless children into an orphanage and in the home of invalids. Lists of personnel of the commandant's office. Statements, autobiographies, questionnaires, characteristics of dwellers who wished to work in the commandant's office. Correspondence with the Reichskommissar of Ukraine on administrative issues. Collection includes official instruction about arrests of the Jews (file 6, p. 4).

 8. Комендатура шутцманшафта м. Кіровограда; м. Кіровоград

  Накази і розпорядження по комендатурі шутцманшафта. Звіти і рапорти охоронних поліцейських загонів про проведену роботу. Довідки про видачу хліба арештованим. Відомості про розшук і арешт кримінальних та політичних злочинців, комсомольців та членів комуністичної партії. Відомості про виконання населенням трудової повинності. Заяви громадян про прийняття їх на службу до комендатури. Списки громадян вивезених до Німеччини.

 9. Gebietskommissariat of Kirovohrad

  • Кіровоградський гебітскомісаріат
  • Kirovohradskyi gebietskomisariat

  Collection contains circulars, orders from the Reich commissar of Ukraine, general commissar of the Mykolayiv district to introduce new agrarian order, on the creation of agricultural companies, export of livestock and agricultural products to Germany, on increasing working hours for workers. Lists of workers and employees of institutions, enterprises of the city. Individuals' applications for the issuance of night passes. Questionnaires and lists of German persons (folksdeutche). Correspondence with the General Commissioner of the Mykolaiv District on administrative and economic Issues. Co...

 10. Устинівська районна управа; с. Устинівка Устинівського району Кіровоградської області.

  Постанови, накази, розпорядження райуправи про вербування молоді до Німеччини, про організацію служби молоді, про проведення перепису і паспортизації населення, про поставки продуктів харчування для німецької армії, про оподаткування населення та проведення сільськогосподарських робіт на селі. Заяви розкуркулених та репресованих осіб на виділення землі. Особові посвідчення жителів району. Документи з особового складу. Листування з Кіровоградською міською управою з питань роботи установ освіти та діяльності церкви.

 11. Lypniazhka village administration in Dobrovelychkivskyi district

  • Липнязька сільська управа; с. Липняжка Добровеличківського району
  • Lypniazka silska uprava, s. Lypniazhka Dobrovelychkivskoho raionu

  Collection contains decrees, orders of the Dobrovelychkivskyi district administration on administrative and economic issues. Statements of the dispossessed and repressed persons on the allocation of land. Lists of officers of the Ukrainian Police in Lypniazhka village. Lists of members of public households of the village for the donation of money to orphans. Information and correspondence on the issues of accounting of the population, on agriculture, taxation, judicial proceedings, on cattle plague, on the registration of the Soviet prisoners of war, who stayed on the territory of the villa...

 12. Кіровоградський міський комісар; м. Кіровоград Кіровоградської області

  Розпорядження Кіровоградської міської управи з організаційних і господарських питань. Списки службовців міського комісаріату. Заяви громадян про надання їм нічних перепусток

 13. Кіровоградська обласна земельна управа; м. Кіровоград.

  Накази і розпорядження генерального комісара Миколаївського округу та Кіровоградської облземуправи з основної діяльності. Відомості про наявність в області різного виду худоби, баланси по її відкорму по районам і громадським дворам області. Акти перевірки якості зерна. Списки та документи (анкети, автобіографії, посвідчення) працівників управи. Листування з МТС з питань постачання палива і мастил.

 14. Кіровоградське обласне і міське архівне управління; м. Кіровоград.

  Накази архівного управління з кадрових питань. Плани роботи управління. Опис документальних матеріалів. Відомості про наявність книг і газет, що зберігаються в архіві. Описи облікових карток комуністів. Списки особових справ членів партії міста Кіровограда, партизанів. Акти про передачу партійних документів органам СД. Бухгалтерські документи. Штатні розклади. Табелі обліку робочого часу. Правила внутрішнього розпорядку архівного управління. Листування з міською управою з фінансових і кадрових питань.

 15. Kirovohrad city administration

  • Кіровоградська міська управа
  • Kirovohradska miska uprava

  Collection contains order of the German military commandant's office No. 679 on the establishment and organization of the Kirovohrad city administration. Orders of the German civilian commandant of the city of Kirovohrad. Orders of the city government on administrative and economic issues and orders on the personnel of the city council. Minutes of meetings of the city council. Information on the number of people and unemployed dwellers of Kirovohrad as of 14.09.1941. Directory of villages of Mykolaiv, Kherson and Kirovograd regions with data on the total number of their population and the n...

 16. Central Library of the city of Kirovohrad

  • Кіровоградська центральна бібліотека
  • Kirovohradska tsentralna biblioteka

  Collection includes lists of prohibited authors received by the Central Library from the Propaganda Staffel-Ukraine through the Stadtskommissariat, totally 266 Ukrainian and foreign authors including those of Jewish origin (file 3, pp. 1-4).

 17. Олександрійський гебітскомісаріат; м. Олександрія Кіровоградської області.

  Розпорядження гебітскомісаріата з господарських питань. Списки осіб, вивезених на роботу до Німеччини, німецьких підданих (фольксдойче) та робітників і службовців установ, підприємств м. Олександрії.

 18. Олександрійська міська управа; м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області.

  Накази, розпорядження міської управи з адміністративних питань. Акти перевірки санітарного стану будинків. Списки робітників і службовців підприємств і установ міста.