Visschershaven, Haven- en Marktwezen

Identifier
0620-01
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1904 - 31 Dec 1990
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

21,75 meter; 1025 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Vanouds bestond in Den Haag het ambt van marktmeester. Deze had tot taak de marktgelden te innen en toe te zien op een ordelijk verloop van de verdeling van de plaatsen op de markt. De havenmeester deed zijn intrede in 1850, toen de Raad besloot haven-, kade- en liggeld te gaan heffen. Zijn belangrijkste taak was de controle over de inning van de havengelden. De functies van haven- en marktmeester waren vaak verenigd in één persoon. De taken en verantwoordelijkheden van de gemeentelijke overheid namen toe met de economische groei van de stad: in 1901 werd de eerste Laakhaven geopend, in 1904 de eerste Scheveningse binnenhaven en in 1931 de tweede Scheveningse binnenhaven. In 1938 was de warenmarkt verplaatst van de binnenstad aan de Herman Costerstraat. In 1932 was al de nieuwe groente- en fruitmarkt (sinds 1973 groothandelsmarkt) aan de Marktweg in gebruik genomen. Bij besluit van de burgemeester werd met ingang 18 september1942 de Gemeentelijke Dienst voor de Vischvoorziening opgericht, met als taak de verdeling van vis over de stad en het beheer van de visafslag. Na de bevrijding kregen de reders voorlopig de afslag terug maar per 1 november 1945 werd het beheer overgedragen aan de Dienst van Haven- en marktwezen.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Haags Gemeentearchief

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.