Schilderkundig genootschap onder de zinspreuk 'Pulchri Studio'

Show Item Details