Inventaris van het archief van de Nederlandse Gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees, 1945-1947; Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization (IRO) in Nederland 1947-1953

Identifier
Z21075
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1945 - 31 Dec 1958
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3.9 meter; 203 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief van de Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees bevat voor de periode 1947-1957 gegevens over diverse aspecten van migratie en opvang. Het betreft stukken over de status van Joodse, Hongaarse en andere vluchtelingen en displaced persons; de opvang van vluchtelingen in Nederland; hulpverlening; rechtsherstel en rechtspositie; emigratiefaciliteiten in Zuid-Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland; de regelingen t.a.v. vluchtelingen in de verschillende Duitse bezettingszones; richtlijnen voor de schadeloosstelling van Nazivervolgden; correspondentie en rapporten van charitatieve instellingen (o.a. het Rode Kruis, de Hebrew Immigrant Aid Society en de Palestina Pioniers). Tevens zijn er gegevens over de eigen organisatie: vergaderstukken, maandrapporten, informatie- en nieuwsbulletins, statistische rapporten betreffende de opvang van vluchtelingen en stukken m.b.t. scheepspassages (transporten). Het archief bevat tevens een manuscript studie over vijfentwintig jaar vluchtelingenwerk in Nederland.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

 • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

 • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Internationale Vluchtelingen Organisatie [International Refugee Organization IRO] Internationale Vluchtelingen Organisatie

Identifier
Z21075
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1945 - 31 Dec 1953
Level of Description
Fonds
Languages
 • Dutch
 • English
 • German
Source
EHRI Partner

Abstract

Het archief van de Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees bevat voor de periode 1947-1957 gegevens over diverse aspecten van migratie en opvang. Het betreft stukken over de status van Joodse, Hongaarse en andere vluchtelingen en displaced persons; de opvang van vluchtelingen in Nederland; hulpverlening; rechtsherstel en rechtspositie; emigratiefaciliteiten in Zuid-Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland; de regelingen t.a.v. vluchtelingen in de verschillende Duitse bezettingszones; richtlijnen voor de schadeloosstelling van Nazivervolgden; correspondentie en rapporten van charitatieve instellingen (o.a. het Rode Kruis, de Hebrew Immigrant Aid Society en de Palestina Pioniers). Tevens zijn er gegevens over de eigen organisatie: vergaderstukken, maandrapporten, informatie- en nieuwsbulletins, statistische rapporten betreffende de opvang van vluchtelingen en stukken m.b.t. scheepspassages (transporten). Het archief bevat tevens een manuscript studie over vijfentwintig jaar vluchtelingenwerk in Nederland.

Extent and Medium

3.90 meter;

203 inventarisnummers.

Creator(s)

Archival History

Het archief van vertegenwoordiging van de Internationale Vluchtelingen Organisatie I.R.O. werd in 1952 of kort daarna door de I.R.O. zelf geordend en gedeeltelijk van een dossierlijst voorzien. Hierin werd ook het archief van zijn voorganger, de Nederlandse gedelegeerde van het Intergovernmental Committee for Refugees verwerkt, zodat de stukken door elkaar raakten. De dossiers waren in enveloppedozen gedaan die naar de dossiers verwijzende opschriften hebben bevat.

Acquisition

Inbewaringgeving van een particulier archief, niet in eigendom verkregen

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

Appraisal

Enkele dossiers bevatten in hun geheel stukken die niet voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Deze stukken zijn vernietigd overeenkomstig een achterin opgenomen vernietigingslijst. Ook andere dossiers kunnen nog worden geschoond.

Conditions Governing Access

Volledig openbaar.

Conditions Governing Reproduction

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Separated Units of Description

 • De te vernietigen stukken betreffen de gehele periode 1945- 1953.

Note(s)

 • Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

Sources

 • Nationaal Archief, Den Haag

 • Citeerinstructie

 • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

 • VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Internationale Vluchtelingen Organisatie [International Refugee Organization IRO], nummer toegang 2.05.31, inventarisnummer ...

 • VERKORT: NL-HaNA, Internationale Vluchtelingen Organisatie, 2.05.31, inv.nr. ...

Rules and Conventions

Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ,geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; , Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983.

Process Info

 • De beschrijving van de archiefstukken volgt de dossiernummering van de I.R.O. en is hoofdzakelijk bedoeld als verduidelijking van door de I.R.O. gehanteerde dossierbenamingen.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.