Bevolkingsregistratie: Geboorteregister van Gouda over 1926. Het door een granaatinslag te Rotterdam beschadigde duplicaat is afkomstig uit de bewaarplaats van de arrondissementsrechtbank; Stukken bet...

Identifier
4.3
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1946
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Bevolkingsregistratie: Geboorteregister van Gouda over 1926. Het door een granaatinslag te Rotterdam beschadigde duplicaat is afkomstig uit de bewaarplaats van de arrondissementsrechtbank; Stukken betreffende identiteitsbewijzen, z.d. (1940 - 1945); Beroepenlijst; afschrift, z.d. (1940 - 1945); Registratie- en aanmeldingsformulieren voor overnachtingen, z.d. (1940 - 1945); Persoonsbewijzen van de onderduiker J.C. Langeraar uit Gouda, 1941; Krantenknipsel (uit de Goudsche Courant) betreffende de start van de uitreiking van persoonsbewijzen in Gouda, 3 mei 1941; Persoonsbewijzen, 1941 - 1944; één voorzien van een verklaring van politieke betrouwbaarheid en gedeeltelijk niet ingevuld; Stukken van de afdeling bevolking betreffende militairen, zeevarenden, gesneuvelden en bezettingsschade, 1941 - 1946; Voorschriften voor de bevolkingsboekhouding in buitengewone omstandigheden, met bijlagen, 1942; Oproep aan de bevolkingsambtenaren van Nederland om geen gegevens te verstrekken over mannen uit leeftijdsgroepen die in aanmerking komen voor de arbeidsinzet, (1943); Formulier gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand met het verzoek om informatie te verstrekken ten behoeve van afstammingsonderzoek, (1944);

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.