Registers van ingekomen personen, 1937-1947, met vestiging van joodse en andere niet-arische personen in het voormalige stationsgebouw Harlingerweg 45 te Franeker en herlocatie van verpleegden en personeel van de Psych. Inr. Vogelenzang 1943

Identifier
5943-5954
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1943 - 31 Dec 1947
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.