Archief van School 'Doelesteyn', voorheen de huishoud- en industrieschool geheten, 1901-1998

Show Item Details