Brieven ingekomen bij de kerkenraad, houdende verzoeken om uittreksels uit de doopregisters van voorouders ten behoeve van het bewijs van niet-Joodse afkomst, 1937, 1941, 1943

Identifier
52
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1937 - 31 Dec 1943
Level of Description
File
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.