Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas

Identifier
1986
Language of Description
Latvian
Dates
1919 - 2007
Level of Description
Fonds
Languages
 • English
 • Estonian
 • French
 • German
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Polish
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Neaprakstīts / 52653 lietas, 26 reģistrācijas žurnāli, un 93608 uzskaites kartītes

Biographical History

Latvijas PSR Valsts drošības Tautas komisariāts (VDTK) izveidots 1941.gada 31.martā sadalot Latvijas PSR Iekšlietu Tautas komisariātu (IeTK). VDTK bija republikāniska, vissavienības pakļautības iestāde, kuras galvenais uzdevums bija valsts interešu aizsardzība. Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā komisariāts darbojās evakuācijā PSRS. 1946.gada 24.martā VDTK tika pārveidots par Latvijas PSR Valsts drošības ministriju (VDM). 1953.gada 13.aprīlī Latvijas PSR VDM tika apvienota ar Latvijas PSR Iekšlietu ministriju, izveidojot Latvijas PSR Iekšlietu ministriju. 1954.gada 10.aprīlī tika izveidota Latvijas PSR Ministru Padomes (MP) Valsts drošības komiteja (VDK), kura bija republikāniska, vissavienības pakļautības iestāde. 1978.gada 7.septembrī LPSR MP VDK mainīts nosaukums - Latvijas PSR Valsts drošības komiteja. Ar 1991.gada 24.augusta Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu “Par PSRS valsts drošības iestāžu darbības izbeigšanu Latvijas Republikā" - Latvijas PSR Valsts drošības komiteja tika likvidēta.

Archival History

Nav drošu ziņu vai 1940. – 1941.gadā ir pastāvējis Latvijas PSR IeTK/ VDTK arhīvs. Sākoties PSRS - Nacistiskās Vācijas karam, uz PSRS iekšieni tika evakuētas Latvijas PSR IeTK/VDTK 1940. - 1941.gadā izveidotās krimināllietas un masu akcijās arestēto un izsūtīto personu lietas. Pēc kara, pamatā pēc 1956.gada lielākā daļa krimināllietu tika atsūtītas no PSRS republiku, novadu un apgabalu pārvalžu arhīviem uz Latvijas PSR VDK arhīvu. Kopš 1947.gada VDK krimināllietas arhīvā nodeva Latvijas PSR VDM Izmeklēšanas daļa, Latvijas PSR VDK apriņķu daļas, IeM Daļa cīņai pret bandītismu, Baltijas Jūras baseina, PSRS Kara apgabalu, Baltijas Kara apgabala, Dzelzceļa daļas, un VDM attiecīgās struktūras. Latvijas PSR VDK arhīvā nonāca Latvijas PSR politiski tiesāto personu krimināllietas, kuras tika saņemtas no dažādiem PSRS kara tribunāliem, PSRS IeTK Sevišķās apspriedes, Kara pretizlūkošanas organizācijas SMERŠ, citām tiesu un izmeklēšanas iestādēm. Turpmākajos gados Latvijas PSR VDK arhīvā tika uzkrātas arhīva krimināllietas, kas atbilstoši PSRS likumdošanai bija attiecināmas uz Latvijas PSR teritoriju un tās iedzīvotājiem. Pēc Latvijas PSR VDK likvidācijas 1991.gada augustā Latvijas PSR VDK arhīva krimināllietu fondu pārņēma Latvijas PSR Ģenerālprokuratūra. 1996.gada 31.maijā ar dokumentu pieņemšanas - nodošanas aktu Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra nodeva VDK arhīva krimināllietu fondu Latvijas Valsts arhīvam. 1992.gada 6.augustā daļa no krimināllietām tika pārvestas no Krievijas Uļjanovskas apgabala VDK arhīva uz Latvijas Valsts arhīvu un nodotas glabāšanā.

Acquisition

Šis fonds ir liela daļa no Latvijas PSR VDK arhīva dokumentiem, kas pārvietoti no VDK uz Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvu.

Scope and Content

Fondā iekļautas krimināllietas par personām, kuras apsūdzētas par sevišķi bīstamiem noziegumiem pret padomju valsti un sauktas pie atbildības pēc KPFSR Kriminālkodeksa ( 1926.g.) 58.panta un Latvijas PSR Kriminālkodeksa ( 1961.g.) 59.-68., 43., 74., un 84.panta, un, kuras dzīvojušas un izdarījušas noziegumus Latvijas PSR teritorijā vai dzimušas Latvijā un noziegumus izdarījušas citās PSRS teritorijās, un, kuru krimināllietas savulaik nodotas glabāšanā Latvijas PSR VDK arhīvā: lēmums par apcietināšanu, lēmums par drošības līdzekļa izvēli, aresta orderis, apcietinātās personas anketa, fotogrāfijas, daktilokarte, kratīšanas protokols, konfiscēto mantu protokols, kvītis par vērtslietu, naudas vai ieroču nodošanu valsts iestādēm, pratināšanas protokols, lēmums par izmeklēšanas pabeigšanu un slēdzieni par lietas nodošanu tiesai, prokuratūrai, sevišķajai apspriedei, kara tribunālam u.c., apsūdzības slēdziens, dažāda sarakste ar cietuma vadību par ieslodzītās personas uzturēšanos ieslodzījuma vietā, tiesas sēžu protokoli, tiesas spriedums vai sevišķās apspriedes lēmuma izraksts, kasācijas sūdzības, akti par ieslodzītās personas izslēgšanu no nometnes, cietuma, akti par nāvessoda izpildi, miršanu vai ieslodzītā atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas, sarakste reabilitācijas jautājumos, reabilitācijas slēdziens, citi dokumenti. Krimināllietu pielikumi: uzskaites lietas, ieslodzīto personas lietas, specnometinājumā izsūtīto personas lietas, meklēšanā esošo personu lietas, mantas konfiskācijas lietas, pārbaudes materiāli, sevišķās inspekcijas materiāli, uzraudzības lietas krimināllietās, krimināllietu reģistrācijas žurnāli. Fondā ietverti dokumenti par laika posmu no 1919.gada Krievijas pilsoņu kara laika, frontes robežu, vēlāk Latvijas - PSRS robežas pārbēdzējiem; Dokumenti par 1940.-1941.gada padomju okupācijas laiku Latvijā un padomju represijām pret Latvijas iedzīvotājiem; dokumenti par noziegumiem pret cilvēci (tajā skaitā holokausta noziegumi) saskaņā ar tajā laikā PSRS spēkā esošo likumdošanu tika klasificēti kā kriminālnoziegumi: krimināllieta pret apsūdzēto personu tika ierosināta par dzimtenes nodevību. Holokaustā iesaistītās personas par pastrādātajiem noziegumiem nacistiskās Vācijas okupācijas laikā vairumā gadījumu tika notiesātas 20.gadsimta 1945.-1946.gados, kā arī vēlāk, 40.-50.gados. Politiskās prāvas par pastrādātajiem noziegumiem pret ebrejiem tika organizētas arī 60.gadu beigās 70.gadu sākumā ( piemēram, 18.un 20.vācu policijas bataljonu dalībnieki). Fondā tāpat atrodas dokumenti par otro padomju okupāciju Latvijā no 1944.-1990.gadam, represētajiem nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, disidentiem un citām personām, kas pastrādājušas "politiskos noziegumus" pret padomju valsti.

Appraisal

Ņemot vērā dokumentu īpašo izcelsmi, slepenības pakāpi, unikalitāti,- tiem noteikts pastāvīgi glabājamo dokumentu statuss.

Accruals

Kopš fonda dokumentu saņemšanas LVA, fonda lietas nemitīgi tiek papildinātas ar no Krievijas Federācijas (citām valstīm - bijušajām PSRS republikām) saņemtajiem dokumentiem par politiski represēto personu nāves, bojāejas apstākļiem PSRS koncentrācijas nometnēs, apbedīšanu, kā arī pēcnāves reabilitāciju.

System of Arrangement

Fonda lietām aprakstu nav. Par lietu aprakstiem daļēji kalpo Latvijas PSR VDK krimināllietu reģistrācijas žurnāli un alfabētiskā uzskaites kartotēka. Lietu numuri ir veidojušies pieaugošā hronoloģiskā secībā, atkarībā no to reģistrācijas datumiem Latvijas PSR VDK arhīvā.

Conditions Governing Access

Latvijas Republikas Ministru Kabineta 1995.gada 13.jūnija noteikumi Nr.151 "Noteikumi par Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanas kārtību"; Fizisko personu datu aizsardzības likums ( 2000); Arhīvu likums (2010).

Conditions Governing Reproduction

Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likums (sensitīvie dati: personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi), ( 2000).

Physical Characteristics and Technical Requirements

Dokumentu fiziskais stāvoklis ir apmierinošs, sastopami arī slikti salasāmi dziestošie teksti.

Finding Aids

 • Iekšējai lietošanai arhīvā kalpo Fonda lietu reģistrācijas žurnāli, alfabētiskā kartotēka.

Existence and Location of Originals

 • Šo dokumentu oriģināli atrodas Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Latvijas Valsts arhīvā (LVA).

Existence and Location of Copies

Publication Note

Ezergailis, Andrievs, 1930 -: The holocaust in Latvia 1941 - 1944 : the missing center / by Andrew Ezergailis. Riga : History Institute of Latvia ; Washington, DC : US Holocaust Memorial Museum, c1996. xxi, 465 lpp. : il., diagr., kartes, sh., tab. ; 25 cm. ISBN: 9984905438 Ezergailis, Andrievs, 1930-: Nazi / Soviet disinformation about the Holocaust in Nazi-occupied Latvia :Daugavas Vanagi - who are they? [E. Avotiņš, J. Dzirkalis, V. Pētersons] - Revisited / A. Ezergailis. Rīga : Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2005. xxiii, 215 lpp. : il. ; 24 cm. ISBN: 9984961362 The German occupation of Latvia, 1941-1945 :what did America know? : Stockholm documents / editor: Andrew Ezergailis ; the Commission of the Historians of Latvia, the Historical Institute of Latvia of the University of Latvia. Rīga : Historical Institute of Latvia Publ., 2007. xx, 506 lpp. ; 25 cm. ISBN: 9984601056

Note(s)

 • Reģistrācijas žurnālos ir sekojoša informācija: personas vārds, uzvārds, tēva vārds, dzimšanas gads, lietvedības gadi, krimināllietas numurs un pielikumu skaits. Uzskaites kartītē: personas vārds, uzvārds, tēva vārds, dzimšanas datums, vieta, adrese, nacionalitāte, kartītes sastādīšanas datums, krimināllietas numurs, cietumā, nometnē, izsūtījumā pavadītais laiks, citas piezīmes.

Archivist Note

Informāciju EHRI sagatavoja Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva darbinieki Anita Zandmane, Gatis Liepiņš un Ainārs Bambals.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas

 • The Latvian SSR Committee of State Security (KGB) Criminal Case Files of Persons Accused of Particularly Dangerous Anti-Government Crimes
Identifier
1986
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1919 - 31 Dec 2007
Level of Description
Fonds
Languages
 • English
 • Estonian
 • French
 • German
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Polish
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Not Described / 52,653 files, 26 files registration books and 93,608 cards

Biographical History

The Latvian Soviet Socialist Republic (LSSR) People’s Commissariat of State Security (PCSS; Russian: NKGB) was established on 31 March 1941 by the separation of the LSSR People’s Commissariat of Interior (PCI; Russian: NKVD). PCSS was a republic-wide institution accountable to the USSR’s NKGB; its main task was state security interests. During the period of Nazi Germany occupation of Latvia, the PCSS was evacuated and worked in the unoccupied USSR. On 24 March 1946 PCSS was reorganized as the LSSR Ministry of State Security (MSS). On 13 April 1953 the Latvian SSR MSS was united with the Latvian SSR Ministry of Interior (MI), and the Ministry of Interior ( MI) was established. On 10 April 1954 the Latvian SSR Committee for State Security (CSS; Russian: Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti (KGB)) was established, which was attached to the Latvian SSR Council of Ministers (CM). CSS was republic-wide institution accountable to the USSR. On 7 September 1978 the Latvian SSR CM CSS changed its name to the Latvian SSR CSS. The Latvian Soviet Socialist Republic Committee for State Security was terminated according to the decision of the Republic of Latvia Supreme Council of 24 August 1991, “On the Termination of Activities of the USSR State security institutions in the Republic of Latvia”.

Archival History

There is no proof evidence that Latvian SSR PCI / PCSS (Russian: NKVD/NKGB) archives existed during 1940–1941. When war between the USSR and Nazi Germany began, the criminal records created in the period 1940–1941 were evacuated to inner regions of the USSR (including records about people who had been apprehended in mass arrests and deported). After World War II, and mostly after 1956, a major part of the criminal records were sent from administration archives of the USSR Republics, regions and districts. Since 1947 CSS (Russian: KGB) criminal records were delivered to the archive from Investigation Office of Latvian SSR Ministry of State Security, regional Offices of Latvian SSR Committee for State Security, Office for Fight against Banditry of LSSR Ministry of Interior, Baltic Military District, USSR Military Districts, Railway Office and accorded structures of Latvian SSR Ministry of State Security. Information delivered to CSS (Russian: KGB) Archive included criminal records of people who had been politically judged; these records were delivered from various USSR War Tribunals, Special Council of the PCI (Russian: Osoboye Soveshchaniye pri NKVD), the counter- intelligence agency SMERSH and from various other courts and institutions of investigation. In subsequent years criminal records of politically judged were collected in Latvian SSR CSS (Russian: KGB) Archive; these records applied to territory of Latvian SSR and its residents, according to legislation of USSR. After termination of Latvian SSR CSS (Russian: KGB) in August 1991, the collection of Latvian SSR CSS criminal records were taken by the Office of the Prosecutor General. On May 31, 1996 the Office of the Prosecutor General delivered the Latvian SSR CSS (Russian: KGB) collection of criminal records to the State Archive of Latvia. On August 6, 1992 a part of the criminal records were transferred from Russia’s CSS (Russian: KGB) Archive of Ulyanovsk District to the State Archive of Latvia.

Acquisition

This fonds is a part of a large collection of documents of the previous Latvian SSR KGB archive, which has been transferred to the National Archives of Latvia, Latvian State Archives.

Scope and Content

Fonds includes criminal cases concerning persons accused of particularly dangerous anti-government crimes against the Soviet state and who received criminal liability according to article Nr. 58 of the RSFSR Criminal Code (1926) and articles Nr. 59–68, 43, 74, and 84 of the Latvian SSR Criminal Code (1961), and persons who lived and had committed crimes in the territory of the Latvian SSR or who had been born in Latvia and committed crimes in the territory of another republic of the USSR; these Criminal cases were delivered for storage in Latvian SSR CSS Archive. Criminal cases include information about: decision of arrest; decision of option for security measures; warrant of arrest; questionnaire of arrested person; photos; fingerprints; search report; report of confiscated items; receipt for delivering of valuables, money, or weapons to the state institutions; questioning report; decision about finishing investigation and conclusions about submitting case to the court, Prosecution, Special Council of the PCI (Russian: Osoboye Soveshchaniye pri NKVD), war tribunal courts, etc.; conclusion of accusation; correspondence with prison administration about residence in place of imprisonment; reports from court sessions; sentence of court or extract from decision of Special Council of the PCI; cassation appeal; statements about excluding imprisoned person from camp or prison; statements about implementation of capital punishment; statements about death or release from place of imprisonment; correspondence about rehabilitation; conclusion of rehabilitation and other documents. Attachments of criminal cases: accountancy cases; personal cases of imprisoned persons; personal cases of persons in deportation settlement; searching cases of persons; cases of confiscation belongings; materials of verification; materials of special inspection; cases of supervision in criminal records; registration journals of criminal records. Fonds includes documents about period from the civil war in Russia (1919-1920); deserters of the Front Borders and Latvian/USSR border later; documents about Soviet occupation period in Latvia (1940–1941) and Soviet repressions against inhabitants of Latvia. Crimes against humanity (including crimes related to the Holocaust) according to legislation of the USSR were classified as criminal offenses: criminal case and investigations against accused person were initiated in terms of betrayal of the Motherland. Persons involved in Holocaust-related crimes committed during the period of Nazi Germany’s occupation (1941-1945) were convicted late in World War II and after the war, mostly during 1945–1946 or later in the 1940s and 1950s. Political lawsuits about crimes against Jews were filed in early 1960s-1970s (for example, against members of 18th and 20th German Police Battalions). Fonds also includes documents about the second Soviet occupation of Latvia (1944–1990), repressed members of national resistance movement, dissidents and other persons who had committed “political crimes” against the Soviet state.

Appraisal

These are permanent records at disposal of authorities, according to special ancestry, secret status, uniqueness of documents.

Accruals

Further accruals are expected. Since this fonds is deposited in SAL, records of the fonds are supplemented with documents about deaths in GULAG camps, burials and rehabilitation of politically repressed persons which haven been received from the Russian Federation and other former Soviet republics.

System of Arrangement

Cases of fonds have no descriptions: inventories from Latvian SSR CSS Registration journals of criminal records and alphabetical card index are used. Numeration has been developed in increasingly chronological order based on dates of registration in Latvian SSR CSS Archive.

Conditions Governing Access

The Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia Regulations Nr. 151 (June 13, 1995) ''Regulations about using order of LSSR CSS documents from The Totalitarian Consequences Documentation Centre''; ''Protection law of physical person data'' (2000); ''Law of Archives'' (2010).

Conditions Governing Reproduction

''Protection law of physical person data ( 2000), (Sensitive data: Personal data which indicates someone’s race, ethnic ancestry, religious, philosophical, or political convictions, membership in labour unions, or information about health and sexual life of person).

Physical Characteristics and Technical Requirements

Physical condition of documents is satisfactory. Some documents are difficult to read because of text decay.

Finding Aids

 • For internal use - Registration journals of fonds cases and alphabetic card index

Existence and Location of Originals

 • Original documents are in custody of The National Archives of Latvia The State Archives of Latvia

Existence and Location of Copies

Publication Note

Ezergailis, Andrievs, 1930 -: The holocaust in Latvia 1941 - 1944: the missing center / by Andrew Ezergailis. Riga : History Institute of Latvia ; Washington, DC : US Holocaust Memorial Museum, c1996. xxi, 465 lpp. : il., diagr., kartes, sh., tab. ; 25 cm. ISBN: 9984905438 Ezergailis, Andrievs, 1930-: Nazi / Soviet disinformation about the Holocaust in Nazi-occupied Latvia: Daugavas Vanagi - who are they? [E. Avotiņš, J. Dzirkalis, V. Pētersons] - Revisited / A. Ezergailis. Rīga : Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2005. xxiii, 215 lpp. : il. ; 24 cm. ISBN: 9984961362 The German occupation of Latvia, 1941-1945: what did America know?: Stockholm documents / editor: Andrew Ezergailis ; the Commission of the Historians of Latvia, the Historical Institute of Latvia of the University of Latvia. Rīga : Historical Institute of Latvia Publ., 2007. xx, 506 lpp. ; 25 cm. ISBN: 9984601056

Note(s)

 • Registration books include the following information: person’s name, surname, father’s name, date of birth, recordkeeping time, number of criminal case. Card index includes following information: person’s name, surname, father’s name, date of birth, place, address, nationality, recordkeeping time, number of criminal case, time in prison, Gulag camp, place of deportation, other marks.

Archivist Note

Information provided to EHRI by Anita Zandmane, Gatis Liepiņš, Ainārs Bambals, officiers of Department Document Description of State Archives of Latvia, The National Archives of Latvia.

Rules and Conventions

ISAD(G)

EHRI Guidelines for Description / Deliverable v.17.3

Dates of Descriptions

2014-04-01 - 2014-06-30

Subjects

Places