P.20 - ארכיון זרח ורהפטיג, תיעוד על הצלה וסיוע לפליטים שברחו מפולין ומליטא ליפן, 1939 - 1990

Identifier
P.20
Language of Description
Hebrew
Level of Description
Record group
Languages
 • ער
 • Yiddish
 • English
 • Polish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

נייר, 70 תיקים

תעוד-אישי

מכתב

ספר

מאמר

פנקס

מברק

newspaper clippings

דוח-סקירה

סקירה

רשימות

תצלום

Scope and Content

ארכיון זרח ורהפטיג, תיעוד על הצלה וסיוע לפליטים שברחו מפולין ומליטא ליפן, 1939 - 1990 זרח רהפטיג נולד ב- Wolkowisk שברוסיה הלבנה. עוד מנעוריו היה ורהפטיג איש תנועת 'המזרחי'. רכש השכלה תורנית וכללית. את השכלתו המשפטית רכש באוניברסיטת ורשה.בין השנים 1936–1939 כיהן כסגן יו"ר המשרד הארצישראלי בוורשה וכציר בקונגרסים הציוניים ה-17 עד ה-21. בפרוץ מלחמת העולם השנייה נמלט לליטא, ושם סייע לבריחת אלפי פליטים יהודים מפולין ומליטא ליפן, תוך שיתוף פעולה פורה עם הקונסול היפני בליטא, חסיד אומות העולם צ'יאונה סוגיהארה, וכן עם קונסולים הולנדיים. במיוחד עזר לתלמידי ישיבות מיר וסלבודקה לצאת מאירופה ולהגיע דרך יפן לישראל ולארצות הברית. ב-1941 הוא הגיע לארה"ב ושימש כסגן נשיא הפועל המזרחי בארה"ב וחבר הוועד המנהל של הקונגרס היהודי העולמי. גם במסגרת תפקידיו אלה המשיך לנסות ולעזור לפליטים ולניצולים יהודים בדרכים שונות. עם תום המלחמה יצא מספר פעמים למחנות הפליטים בגרמניה ועסק באיתור ילדים יהודים במנזרים, בבתי-יתומים ובמשפחות נוצריות והחזירם לחיק היהדות. כחבר הועד הלאומי בארץ ישראל בשנים 1948-1947 היה לוורהפטיג תפקיד חשוב בייסוד והקמת יד ושם. הארכיון של זרח ורהפטיג כולל תיעוד רב הנוגע למצבם של יהודי פולין וליטא עם פרוץ מלחמת העולם השניה ובמיוחד תיעוד הנוגע לנושא הסיוע לפליטים בהשגת ויזות ליפן בשנים 1941-1939. בכלל התיעוד מכתבים, מברקים, דוחות ורשימות של מבקשי ויזה פליטים וניצולים. בחטיבה גם תעודות, מכתבים ותיעוד אחר הנוגעים לפעילותו של ורהפטיג בעזרה לפליטים ולניצולים אחרי השואה ולפעילותו הענפה בהנצחת השואה.

Accruals

אוסף זה הינו אוסף סגור ולא צפוי להתווסף אליו תיעוד נוסף בעתיד.

Process Info

 • ארכיון יד ושם

Places

P.20 - Zorach Warhaftig Archive: Documentation of rescue and aid extended to refugees who escaped from Poland and Lithuania to Japan, 1939-1990

Identifier
P.20
Language of Description
English
Level of Description
Record group
Languages
 • ער
 • Yiddish
 • English
 • Polish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

Paper, 70 files

Personal documents

Letter

Book

Article

Notepad

Telegram

Newspaper clippings

Survey report

Survey

Lists

Photograph

Scope and Content

P.20 - Zorach Warhaftig Archive: Documentation of rescue and aid extended to refugees who escaped from Poland and Lithuania to Japan, 1939-1990 Zorach Warhaftig was born in Wolkowisk, White Russia. While still a youth, he was an active member of the Hamizrachi movement. He acquired a traditional Jewish education and a general education, earning his Law degree at Warsaw University. From 1936-1939 he served as Chairman of the Eretz Israel office in Warsaw and a representative at the 17th through the 21st Zionist Congresses. When World War II broke out, he escaped to Lithuania, and there he aided in the escapes of thousands of Jewish refugees from Poland and Lithuania to Japan, as part of a fruitful collaboration with the Japanese Consul in Lithuania, Chiune Sugihara, later recognized as a Righteous Among the Nations, as well as with the Dutch Consuls. He specially helped the students of the Mir Yeshiva and the Slobodka Yeshiva in their escape from Europe and arrival in Eretz Israel and the United States via Japan. In 1941 he went to the United States and served as Vice President of Hapoel Hamizrachi in the United States, and a member of the Administrative Committee of the World Jewish Congress (WJC). As part of his duties, he also continued to try to help the Jewish refugees and survivors in various ways. At the end of the war, he went out to refugee camps in Germany on several occasions and concerned himself with locating Jewish children in monasteries, orphanages and Christian families and returning the children to Judaism. As a member of the Vaad Leumi in Eretz Israel in 1947-1948, Warhaftig played an important role in the founding and establishment of Yad Vashem. The Zorach Warhaftig Archive includes much documentation regarding the condition of the Jews of Poland and Lithuania at the outbreak of World War II, and especially documentation related to aid to refugees through the obtaining of visas to Japan, 1939-1941. The documentation includes letters, telegrams, reports and lists of those refugees and survivors who sought visas. The Record Group also includes documents, letters and other documentation regarding Warhaftig's activities in assisting the refugees and survivors after the Holocaust and his diverse activity in commemorating the Holocaust.

Accruals

No additional accurals will be added to this collection

Process Info

 • Yad Vashem Archives

Places

The Zorach Warhaftig Collection: Documentation of rescue and aid extended to refugees who escaped from Poland and Lithuania to Japan, 1939-1990

Identifier
P.20
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1936 - 31 Dec 1959
Level of Description
Record group
Languages
 • English
 • German
 • Polish
 • Yiddish
 • Hebrew
Source
EHRI

Extent and Medium

70 Files

Creator(s)

Biographical History

Zorach Warhaftig was born in Wolkowisk, White Russia. While still a youth, he was an active member of the Hamizrachi movement. He acquired a traditional Jewish education and a general education, earning his Law degree at Warsaw University. From 1936-1939 he served as Chairman of the Eretz Israel office in Warsaw and a representative at the 17th through the 21st Zionist Congresses.

When World War II broke out, he escaped to Lithuania, and there he aided in the escapes of thousands of Jewish refugees from Poland and Lithuania to Japan, as part of a fruitful collaboration with the Japanese Consul in Lithuania, Chiune Sugihara, later recognized as a Righteous Among the Nations, as well as with the Dutch Consuls. He specially helped the students of the Mir Yeshiva and the Slobodka Yeshiva in their escape from Europe and arrival in Eretz Israel and the United States via Japan.

In 1941 he went to the United States and served as Vice President of Hapoel Hamizrachi in the United States, and a member of the Administrative Committee of the World Jewish Congress (WJC). As part of his duties, he also continued to try to help the Jewish refugees and survivors in various ways.

At the end of the war, he went out to refugee camps in Germany on several occasions and concerned himself with locating Jewish children in monasteries, orphanages and Christian families and returning the children to Judaism.

As a member of the Vaad Leumi in Eretz Israel in 1947-1948, Warhaftig played an important role in the founding and establishment of Yad Vashem.

Archival History

The collection was donated by Zorach Warhaftig to Yad Vashem in the late eighties of the 20 century

Scope and Content

The Zorach Warhaftig Archive includes much documentation regarding the condition of the Jews of Poland and Lithuania at the outbreak of World War II, and especially documentation related to aid to refugees through the obtaining of visas to Japan, 1939-1941. The documentation includes letters, telegrams, reports and lists of those refugees and survivors who sought visas. The Record Group also includes documents, letters and other documentation regarding Warhaftig's activities in assisting the refugees and survivors after the Holocaust and his diverse activity in commemorating the Holocaust.

Finding Aids

 • Description of files available on Idea Alm computer System at Yad Vashem Archives reading room and on the YV website

Existence and Location of Originals

 • YV archives

Archivist Note

 • JL according to the RG description in the YV computerized catalogue

Dates of Descriptions

21-05-2012