אוסף קרל לוץ: התכתבות וקטעי עיתונים בנושא משפט אייכמן

Identifier
P.19/23
Language of Description
Hebrew
Dates
1 Jan 1960 - 31 Dec 1962
Level of Description
File
Languages
  • ער
  • German
  • English
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

מכתב

מחקר-מאמר

מקור

Scope and Content

אוסף קרל לוץ: התכתבות וקטעי עיתונים בנושא משפט אייכמן בתיק : "Eichmann in the World Press" קטעי עיתונים מן העולם על משפט אייכמן, הוצאת משרד החוץ, ירושלים, יולי 1960; - התכתבות עם הסניגור של אייכמן, Servatius, בדבר מתן עדות מטעם ההגנה במשפט.

Subjects

Carl Lutz Collection: Correspondence and newspaper clippings regarding the Eichmann Trial

Identifier
P.19/23
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1960 - 31 Dec 1962
Level of Description
File
Languages
  • ער
  • German
  • English
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

Letter

Research article

Original

Scope and Content

Carl Lutz Collection: Correspondence and newspaper clippings regarding the Eichmann Trial Also in the file: - "Eichmann in the World Press", newspaper clippings from around the world regarding the Eichmann Trial, published by the Foreign Ministry, Jerusalem, July 1960; - Correspondence with Eichmann's lawyer, Dr. Servatius, regarding testifying for the defense at the trial.

Subjects