אוסף קרל לוץ: התכתבות בדבר מינויו של Carl Lutz לקונסול כללי ב-Bregenz

Identifier
P.19/19
Language of Description
Hebrew
Level of Description
File
Languages
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

מכתב

מקור

Scope and Content

אוסף קרל לוץ: התכתבות בדבר מינויו של Carl Lutz לקונסול כללי ב-Bregenz בתיק גם: - העתקי מכתבים אל הבונדסראט Feldmann על פעולות ההצלה של Carl Lutz ב-Budapest ועל דרישתו לפיצויים על נזקים מממשלת שווייץ, פברואר-מארס 1957; - מכתב על הוצאתו לפנסיה של Carl Lutz ביולי 1961.

Subjects

Places

Carl Lutz Collection: Correspondence regarding the appointment of Carl Lutz as General Consul in Bregenz

Identifier
P.19/19
Language of Description
English
Level of Description
File
Languages
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

Letter

Original

Scope and Content

Carl Lutz Collection: Correspondence regarding the appointment of Carl Lutz as General Consul in Bregenz Also in the file: - Copies of letters to the Bundesrat Feldmann regarding the rescue activities of Carl Lutz in Budapest and regarding his demand for compensation for damages from the Swiss government, February-March 1957; - Letter regarding Carl Lutz's retirement, July 1961.

Subjects

Places