אוסף קרל לוץ: התכתבות בעניין משפט הדיבה של Carl Lutz נגד יעקב וינטלר

Identifier
P.19/14
Language of Description
Hebrew
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

מכתב

מקור

Scope and Content

התכתבות בעניין משפט הדיבה של Carl Lutz נגד יעקב וינטלר בתיק: - התכתבות בעניין משפט הדיבה נגד יעקב וינטלר על האשמתו את Carl Lutz בקשרים עם הנאצים - התכתבות בפני בית דין כבוד של ההסתדרות הציונית בשוויץ בעניין Carl Lutz נגד עורך הדין Veit Wyler על תמיכתו בוינטלר

Subjects

Places

Carl Lutz Collection: Correspondence regarding the slander trial of Carl Lutz versus Jakob Winteler

Identifier
P.19/14
Language of Description
English
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

Letter

Original

Scope and Content

Carl Lutz Collection: Correspondence regarding the slander trial of Carl Lutz versus Jakob Winteler In the file: - Correspondence regarding the slander trial of Jakob Winteler who accused Carl Lutz of collaborating with the Nazis; - Correspondence presented to the Honorary Court of the Zionist Agency in Switzerland regarding the matter of Carl Lutz versus Veit Wyler, the lawyer, regarding Veit's support for Winteler.

Subjects

Places