P.18 - אוסף קצ'רגינסקי - תיעוד על גטו וילנה 1941-1954

Identifier
P.18
Language of Description
Hebrew
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1954
Level of Description
Record group
Languages
 • Russian
 • Yiddish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

נייר, 54 תיקים

שירים

תוים

מכתב

יומן

עדות

play(s), script(s)

מחקר-מאמר

Archival History

מרי קאטשערגינסקי

החומרים נמסרו ליד ושם על ידי

Scope and Content

אוסף קצ'רגינסקי - תיעוד על גטו וילנה 1941- 1954 שמריהו קצ'רגינסקי נולד ב-Wilno בשנת 1908 ומגיל צעיר החל לכתוב שירים וסיפורים ולפרסמם. קצ'רגינסקי הוא בין המייסדים והפעילים של חבורת משוררי היידיש הצעירים ב-Wilno "יונג וילנה" ("וילנה הצעירה") ופעיל במפלגה הקומוניסטית. כבר מצעירותו נתחבבו כמה משיריו על ההמונים היהודים ב-Wilno ופולין, שהפכו לשירי עם ששרו רבים מהיהודים. באביב 1942 חזר קצ'רגינסקי לגטו Wilno לאחר שהסתתר מהגרמנים במשך כשנה. בשהותו בגטו נטל חלק פעיל בחיי התרבות הענפים והאינטנסיביים. יחד עם המשורר אברהם סוצקבר ואנשי תרבות אחרים היה גם קצ'רגינסקי בין מצילי נכסי התרבות היהודיים הרבים ב-Wilno. באפריל 1943 החלו הנאצים לבזוז את ספריית ייווא כחלק מ"מבצע רוזנברג", וכפו על קצ'רגינסקי לסייע להם באיסוף מסמכים מספרייה זו כדי להעבירם ל-Berlin. ספריית ייווא שכנה מחוץ לגטו ובסיועו של סוצקבר, קצ'רגינסקי ואחרים הצליחו להציל ספרים, כתבי-יד ומסמכים. בספטמבר 1943 נמלט קצ'רגינסקי מהגטו והצטרף ליחידת פרטיזנים סובייטים ביערות הסמוכים. בקיץ 1944 היה בין ראשוני השבים ל-Wilno ולגטו החרב. קצ'רגינסקי התמסר לפעולות הצלה, שימור ואיסוף של יצירות התרבות היהודית שרובה הוכחדה. בשנת 1948 הוציא לאור אנתולוגיה גדולה של שירת יידיש שחוברה בגטאות ובמחנות. לשירים צורפו לחנים ואסופה זו הייתה לאבן פינה של יצירות ביידיש שחוברו בתקופת ההשמדה. בשנת 1950 היגר לארגנטינה. שמריהו קצ'רגינסקי פרסם עשרות ספרי שירה וסיפורת ביידיש. ב-28 באפריל 1954 נהרג בתאונת מטוס בארגנטינה. האוסף שלו נמסר ליד ושם ב-1976. בכלל האוסף תיעוד אישי, מכתבים, עבודות מחקר, סיפורים ושירים שכתב ואסף כמו גם עדויות שגבה מניצולי גטו Wilno ופרטיזנים שלחמו ביערות.

Accruals

אוסף זה הינו אוסף סגור ולא צפוי להתווסף אליו תיעוד נוסף בעתיד.

Process Info

 • ארכיון יד ושם

People

Subjects

Places

P.18 - Kaczerginski Collection: Documentation regarding the Vilna Ghetto, 1941-1954

Identifier
P.18
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1954
Level of Description
Record group
Languages
 • Russian
 • Yiddish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

Paper, 54 files

Poems/Songs

Musical notes

Letter

Diary

Testimony

Play(s), script(s)

Research article

Archival History

The materials were transferred to Yad Vashem by Mary Kaczerginski in

Scope and Content

P.18 - Kaczerginski Collection: Documentation regarding the Vilna Ghetto, 1941-1954 Shmaryahu Kaczerginski was born in Vilna in 1908. From a very young age, he started to write and publish poetry and stories. Kaczerginski was one of the founders and activists in "Young Vilna", a group of young Yiddish poets in Vilna, and he was also active in the Communist movement. Even when he was a young man, some of his poems were adopted by the Jews of Vilna and Poland, and these poems became the folk songs sung by many of the Jews. In 1942, after about a year of hiding from the Germans, Kaczerginski returned to the Vilna Ghetto. During this time in the ghetto, he took an active part in the diverse and intensive ghetto cultural life. Together with the poet Abraham Sutzkever and other cultural figures Kaczerginsk was among those who rescued the many Jewish cultural properties in Vilna. In April 1943 the Nazis began to loot the Yidisher Visnshaftlekher Institut (YIVO) library as part of "Operation Rosenberg", and they forced Kaczerginski to help them in the collection of documents from the library for transfer to Berlin. The YIVO library was located outside the ghetto and with help from Sutzkever, Kaczerginski and others managed to rescue books, manuscripts and documents. In September 1943 Kaczerginski escaped from the Vilna Ghetto and joined a Soviet partisan unit in the nearby forests. In the summer of 1944 he was among the first people to return to Vilna and the demolished ghetto. Kaczerginski dedicated himself to the rescue, preservation and collection of Yiddish cultural works, most of which had been destroyed. In 1948 Kaczerginski published a large anthology of Yiddish songs composed in the ghettos and camps. The music for the songs was attached and this anthology became the cornerstone of the Yiddish works composed during the period of annihilation. In 1950 Kaczerginski emigrated to Argentina. Shmaryahu Kaczerginski published scores of poetry and prose books in Yiddish. On 28 April 1954 he was killed in an airplane accident in Argentina. Kaczerginski's collection was submitted to Yad Vashem in 1976. The collection includes personal documentation, letters, research, stories and poems which he wrote and collected as well as testimonies he gathered from Vilna Ghetto survivors and partisans who fought in the forests.

Accruals

No additional accurals will be added to this collection

Process Info

 • Yad Vashem Archives

People

Subjects

Places

The Kaczerginski Collection: Documentation regarding the Vilna Ghetto, 1941-1954

Identifier
P.18
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1945
Level of Description
Record group
Languages
 • Russian
 • Yiddish
Scripts
 • Cyrillic
 • Hebrew
Source
EHRI

Extent and Medium

54 files

Biographical History

Shmaryahu Kaczerginski was born in Vilna in 1908. From a very young age, he started to write and publish poetry and stories. Kaczerginski was one of the founders and activists in "Young Vilna", a group of young Yiddish poets in Vilna, and he was also active in the Communist movement. Even when he was a young man, some of his poems were adopted by the Jews of Vilna and Poland, and these poems became the folk songs sung by many of the Jews.

In 1942, after about a year of hiding from the Germans, Kaczerginski returned to the Vilna Ghetto. During this time in the ghetto, he took an active part in the diverse and intensive ghetto cultural life. Together with the poet Abraham Sutzkever and other cultural figures Kaczerginsk was among those who rescued the many Jewish cultural properties in Vilna. In April 1943 the Nazis began to loot the Yidisher Visnshaftlekher Institut (YIVO) library as part of "Operation Rosenberg", and they forced Kaczerginski to help them in the collection of documents from the library for transfer to Berlin. The YIVO library was located outside the ghetto and with help from Sutzkever, Kaczerginski and others managed to rescue books, manuscripts and documents.

In September 1943 Kaczerginski escaped from the Vilna Ghetto and joined a Soviet partisan unit in the nearby forests. In the summer of 1944 he was among the first people to return to Vilna and the demolished ghetto. Kaczerginski dedicated himself to the rescue, preservation and collection of Yiddish cultural works, most of which had been destroyed.

In 1948 Kaczerginski published a large anthology of Yiddish songs composed in the ghettos and camps. The music for the songs was attached and this anthology became the cornerstone of the Yiddish works composed during the period of annihilation.

In 1950 Kaczerginski emigrated to Argentina. Shmaryahu Kaczerginski published scores of poetry and prose books in Yiddish. On 28 April 1954 he was killed in an airplane accident in Argentina.

Archival History

Kaczerginski's collection was submitted to Yad Vashem in 1976

Scope and Content

The collection includes personal documentation, letters, research, stories and poems which he wrote and collected as well as testimonies he gathered from Vilna Ghetto survivors and partisans who fought in the forests.

Finding Aids

 • Description of files available on Idea ALM computer system at Yad Vashem Archives reading room and on the YV website

Existence and Location of Originals

 • YV archives

Archivist Note

JL according to the RG description in the YV computerized catalogue

Dates of Descriptions

2012-05-31