ד"ר Lanzenberg Pierre יליד 1900 Colmar צרפת, פרטים על פעילותו במחתרת היהודית בצרפת בזמן מלחמת העולם השנייה

Identifier
O.89/161
Language of Description
Hebrew
Level of Description
File
Languages
  • French
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

pages

44

תעוד-אישי

תצלום

תעוד רשמי

excerpt/s

גלויה

קסרוקס

Archival History

Anciens de la Resistance Juive en France - ARJF

החומרים נמסרו ליד ושם על ידי

Scope and Content

ד"ר Lanzenberg Pierre יליד 1900 Colmar צרפת, פרטים על פעילותו במחתרת היהודית בצרפת בזמן מלחמת העולם השנייה החיים ב-Strasbourg כולל ניהול מרפאה; פיטורין בשל חקיקה אנטי יהודית בידי ממשלת Vichy ב-1940; התחלת עבודה בארגון OSE (אוזה); מינוי לתפקיד מנהל איגוד הרופאים של ארגון UGIF (האיגוד הכללי של היהודים בצרפת) ב-Bron ב-1942; מעצר בתחילת 1943; גירוש למחנה Drancy; העברה ל-Beaune la Rolande; העברה חזרה למחנה Drancy; גירוש למחנה Auschwitz במשלוח מס' 52 ב-23 במרס 1943; בתיק: תמונה של ד"ר Lanzenberg Pierre, עדויות, מסמכים ומכתבים שנכתבו במחנה.

Corporate Bodies

Subjects

Places

Dr. Pierre Lanzenberg, born in Colmar, France, 1900; details regarding his activities in the French Jewish underground during World War II

Identifier
O.89/161
Language of Description
English
Level of Description
File
Languages
  • French
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

pages

44

Personal documents

Photograph

Official documentation

Excerpt(s)

Post card

xerox

Archival History

The materials were transferred to Yad Vashem by Anciens de la Resistance Juive en France - ARJF

Scope and Content

Dr. Pierre Lanzenberg, born in Colmar, France, 1900; details regarding his activities in the French Jewish underground during World War II Life in Strasbourg including managing a clinic. Dismissal from his job due to anti-Jewish legislation by the Vichy government, 1940; starts to work for OSE (Children's Aid Society); appointment as director of the Physicians' Association of the UGIF (Union Generale des Israelites de France) in Bron, 1942; arrested, early 1943; deportation to Drancy; transfer to Beaune la Rolande; transfer back to Drancy; transfer to Auschwitz on Transport 52, 23 March 1943. In the file: - Photograph of Dr. Pierre Lanzenberg; - Testimonies; - Documents; - Letters written in the camp.

Corporate Bodies

Subjects

Places