רשימה של 2004 יהודים שגורשו בטרנספורט Br מגטו Theresienstadt למחנה Maly Trostinec (למזרח) ב- 26 בספטמבר 1942 Br Osten 26.IX.42

Identifier
O.64.2/WSZ.3/304
Language of Description
Hebrew
Dates
1942
Level of Description
File
Languages
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

pages

88

רשימת גירוש

מקור

Scope and Content

רשימה של 2004 יהודים שגורשו בטרנספורט Br מגטו Theresienstadt למחנה Maly Trostinec (למזרח) ב- 26 בספטמבר 1942

Subjects

Places

List of 2,004 Jews deported from the Theresienstadt Ghetto to Maly Trostinec camp (to the East) on Transport Br, 26/09/1942 Br Osten 26.IX.42

Identifier
O.64.2/WSZ.3/304
Language of Description
English
Dates
1942
Level of Description
File
Languages
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

88

Scope and Content

List of 2,004 Jews deported from the Theresienstadt Ghetto to Maly Trostinec camp (to the East) on Transport Br, 26/09/1942

Corporate Bodies

Subjects

Places