עדות של Samuel Weiler, יליד 1914 Wien, אוסטריה על קורותיו וקורות יהודי Brody מיוני 1941 עד דצמבר 1942

Identifier
O.62/473
Language of Description
Hebrew
Level of Description
File
Languages
  • Polish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

pages

20

עדות

מכונת כתיבה

Creator(s)

Archival History

Borwicz Michal

החומרים נמסרו ליד ושם על ידי

Scope and Content

עדות של Samuel Weiler, יליד 1914 Wien, אוסטריה על קורותיו וקורות יהודי Brody מיוני 1941 עד דצמבר 1942 הפצצת Brody מן האוויר בידי מטוסים גרמניים ב-22 ביוני 1941; רכישות מזון קדחתניות של התושבים עם ההודעה על פרוץ מלחמת גרמניה-ברית המועצות; גיוס לצבא האדום וחזרה הביתה לאחר מספר ימי לחימה וכיבוש ערי האזור בידי הגרמנים; שלטון הגסטפו ב-Brody ושוד הרכוש היהודי; אקציה נגד אנשי האינטליגנציה היהודית והוצאה להורג של 250 יהודים ביערות Leszniow; הטלת קונטריבוציות על הקהילה באמצעות היודנרט; עבודות כפייה; קשיי קיום; רישום 7,500 יהודים במיפקד אוכלוסין מטעם הגרמנים ופקודה לחובת עבודה מגיל 14 ועד גיל 60 לגברים ו-55 לנשים; תקופת שלטונו של Fretz Labdrat Weiss; התעללות שיטתית ביהודי העיר; איסור על גידול זקנים ועל ציון חגים; חטיפה לעבודה במכרות פחם במרחק כ-50 קמ' מ-Brody באוקטובר 1941; בריחה הביתה כעבור יומיים; אקציה בסוף דצמבר 1941, ובכללה חטיפת נערים וגברים צעירים יהודים בידי שוטרים אוקראינים למחנות עבודה באזור; תנאי הקיום במחנות העבודה; תמותה המונית מרעב, מחלות ומגיפת הטיפוס במהלך שנת 1942; כניסת יחידות ס"ס ושוטרים אוקראינים למחנות ב-19 בספטמבר 1942; רצח חולים, הוצאת קשישים וילדים מבית היתומים עם הסגל וגירוש כ-2,500 מיהודי העיר ליעד לא ידוע; הגעת פליטים יהודים מ-Radziwillow, שם לא נותרו כמעט יהודים; אקציה נוספת ב-1 בנובמבר 1942, לכידה וגירוש של 2,500 יהודים נוספים, בהם חברי היודנרט והשוטרים היהודים; שהות במסתור עם בני המשפחה בזמן האקציה; הכרזה על הקמת גטו מוקף בגדר תיל על שטח כמה רחובות צפופים ב-1 בדצמבר 1942; גירוש יהודים מן הסביבה לגטו; צפיפות, העדר תנאים סניטריים בסיסיים, רעב ומגיפת הטיפוס; ניסיונות להברחת מזון תוך סיכון חיים.

Corporate Bodies

Subjects

Places

Testimony of Samuel Weiler, born in Vienna, Austria, 1914, regarding his experiences and those of the Jews of Brody, June 1941-December 1942

Identifier
O.62/473
Language of Description
English
Level of Description
File
Languages
  • Polish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

pages

20

Testimony

Typewritten

Creator(s)

Archival History

The materials were transferred to Yad Vashem by Borwicz Michal

Scope and Content

Testimony of Samuel Weiler, born in Vienna, Austria, 1914, regarding his experiences and those of the Jews of Brody, June 1941-December 1942 Air-raids on Brody by German aircraft, 22 June 1941; residents franticly buy food upon receiving news of the outbreak of the German-Soviet war; drafted into the Red Army; returns home after several days of combat and the occupation of surrounding towns by the Germans; Gestapo rule of Brody, and the robbery of Jewish property; "Aktion" against members of the Jewish intelligentsia and execution of 250 Jews in the Leszniow forests; forced contributions levied on the Jewish community by means of the Judenrat; forced labor; harsh living conditions; listing of 7,500 Jews in a population census conducted by the Germans; order requiring employment in forced labor for men aged 14-60 and women aged 14-55; period of rule by Fretz Labdrat Weiss; systematic abuse of the Jews of Brody; ban against men growing beards and against the observance of holidays; kidnapped to labor in coal mines about 50 kilometers from Brody, October 1941; escape home two days later; "Aktion", including kidnapping of Jewish youths and young men by Ukrainian police officers, for deportation to labor camps in the area, late December 1941; living conditions in the labor camps; mass mortality from starvation, illnesses and a typhus epidemic, 1942; entry of SS units and Ukrainian police officers into the camps, 19 September 1942: murder of sick people, eviction of elderly people and the children from the orphanage, together with the staff, and the deportation of about 2,500 Jews of Brody to an unknown destination; arrival of Jewish refugees from Radziwillow, where almost no Jews are left; additional "Aktion", 01 November 1942: capture and deportation of an additional 2,500 Jews, including members of the Judenrat and the Jüdischer Ordnungsdienst (OD - Jewish Police); stays in a hiding place with his family during the "Aktion"; announcement regarding the establishment of a ghetto surrounded by barbed wire on the area of several crowded streets, 01 December 1942; deportation of Jews to the ghetto, from the surrounding area; overcrowding, lack of basic sanitary conditions, starvation and a typhus epidemic; attempts to smuggle in food while risking his life.

Corporate Bodies

Subjects

Places