עדותו של ד"ר Grossbard על גורל יהודי Kulikow

Identifier
O.62/141
Language of Description
Hebrew
Dates
1 Jan 1945 - 31 Dec 1945
Level of Description
File
Languages
  • Polish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

pages

6

עדות

מכונת כתיבה

Creator(s)

Archival History

Borwicz Michal

החומרים נמסרו ליד ושם על ידי

Scope and Content

עדותו של ד"ר Grossbard על גורל יהודי Kulikow פרעות ביהודי Kulikow שביצעו אוקראינים מקומיים מיד לאחר הכיבוש הגרמני; שוד רכוש, עבודות כפייה, איסור יציאה לכפר, הקמת יודנרט ותשלום קונטריבוציה; הקמת מחנות עבודה במשקי האיכרים בנאמנות הס"ס ב-Wiesenberg ו-Zwertow במרחק 7 - 9 ק"מ מ- Kulikow בספטמבר 1941; העבדת גברים ונשים יהודים מ-Kulikow במחנות; העברת יהודים ממחנה Janowska ומערי הסביבה למחנות אלה; החיים במחנות ובכללם מנת אוכל של 150 גרם לחם מעופש ומרק ביום; עונשי מלקות על עבירות כגון מאכל תפוח עץ או תפוח אדמה; החרפת תנאי המחייה בחורף 1941 -1942 ובכללם הקטנת מנות האוכל היומיות, תמותה המונית מרעב ותשישות; פתיחת מטבח ציבורי ובית חולים קטן ב-Kulikow בעבור האסירים מהמחנות; העברת יהודים מדרום פולין ודרום מזרח פולין ברכבות ל-Belzec דרך Kulikow מחודש אפריל 1942; עלייה בתדירות הבריחות מהשילוחים בעת ההעברה ברכבת; רצח בירי בידי השומרים הגרמנים והאוקראינים; הגעת חלק מן הפצועים ל-Kulikow; טיפול בפצועים והעברת הנמלטים ל-Lwow ; פעילותם יוצאת הדופן של אנשי הכפר הפולני Kosciejow בהצלת הנמלטים ובטיפול בהם; העברת כל האסירים היהודים מ- Wiesenberg ו-Zwertow ל-Lwow ; העברתם ל-Belzec ב-25 בנובמבר 1942; גירוש כל יהודי Kulikow ל-Zolkiew ב-29 -30 בנובמבר 1942.

Subjects

Places

Testimony of Dr. Grossbard regarding the fate of the Jews of Kulikow

Identifier
O.62/141
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1945 - 31 Dec 1945
Level of Description
File
Languages
  • Polish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

pages

6

Testimony

Typewritten

Creator(s)

Archival History

The materials were transferred to Yad Vashem by Borwicz Michal

Scope and Content

Testimony of Dr. Grossbard regarding the fate of the Jews of Kulikow Riots against the Jews of Kulikow perpetrated by local Ukrainians after the German occupation; robbery of property; forced labor; ban on leaving [Kulikow] to go to the village; establishment of a Judenrat; forced contributions; establishment of labor camps on farms belonging to peasants, under the trusteeship of the SS, in Wiesenberg and Zwertow, a distance of 7-9 kilometers from Kulikow, September 1941; employment of Jewish men and women from Kulikow as forced laborers in the camps; transfer of Jews from the Janowska camp and from surrounding cities to these camps; camp life, including daily food portions of 150 grams of stale bread and soup; punishments of flogging for transgressions such as eating an apple or a potato; deterioration of living conditions, winter 1941-1942, including reduction of daily food portions; mass mortality from starvation and exhaustion; a soup kitchen and a small hospital opens in Kulikow for the female inmates of the camps; transfer of Jews from southern and south-eastern Poland by rail to Belzec via Kulikow, starting April 1942; increase in the frequency of escapes from the transports during the rail transfers; murder by shooting at the hands of the German and Ukrainian guards; arrival of some of the wounded to Kulikow; treatment of the wounded and transfer of the escapees to Lwow; exceptional activity of the residents of the Polish village of Kosciejow in rescuing escapees and caring for them; transfer of all the Jewish inmates from Wiesenberg and Zwertow to Lwow; their transfer to Belzec, 25 November 1942; deportation of all the Jews of Kulikow to Zolkiew, 29-30 November 1942.

Subjects

Places