רשימת אסירים שהובאו למחנה Kaufering III בין 11/07/1944 ל- 16/04/1945

Identifier
O.41/1248.1
Language of Description
Hebrew
Level of Description
Item
Languages
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

pages

124

רשימת אסירים במחנה

Scope and Content

רשימת אסירים שהובאו למחנה Kaufering III בין 11/07/1944 ל- 16/04/1945

הרשימה/ות מכילה/ות כ-3478 שמות

Places

List of inmates who were transferred to Kaufering III camp, 11/07/1944-16/04/1945

Identifier
O.41/1248.1
Language of Description
English
Level of Description
Item
Languages
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

pages

124

List of camp inmates

Scope and Content

List of inmates who were transferred to Kaufering III camp, 11/07/1944-16/04/1945

The list/s contain approximately 3478 names

Places