זיכרונותיה של פרידה בינשטוק ילידת Dubno פולין 1927 על קורותיה בגטו Dubno, במחנה Studinka ובמסתור

Identifier
O.39/128
Language of Description
Hebrew
Level of Description
File
Languages
  • ער
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

pages

51

זיכרונות

מקור

Scope and Content

זיכרונותיה של פרידה בינשטוק ילידת Dubno פולין 1927 על קורותיה בגטו Dubno, במחנה Studinka ובמסתור מצב היהודים ב-Dubno לאחר הכיבוש הגרמני של העיר; הקמת הגטו; החיים בגטו; גירוש למחנה עבודה ב-Studinka; חיסול המחנה ובריחה ליער; חיים במיסתור בקרב אוקראינים ופולנים; שחרור בידי הצבא האדום.

Subjects

Places

Memoirs of Frida Binstok, born in Dubno, Poland, 1927, regarding her experiences in the Dubno Ghetto, Studinka camp and in hiding

Identifier
O.39/128
Language of Description
English
Level of Description
File
Languages
  • ער
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

pages

51

Memoirs

Original

Scope and Content

Memoirs of Frida Binstok, born in Dubno, Poland, 1927, regarding her experiences in the Dubno Ghetto, Studinka camp and in hiding Situation of the Jews in Dubno after the German occupation of Dubno; establishment of the Dubno Ghetto; Dubno Ghetto life; deportation to a labor camp in Studinka; liquidation of the camp, and escape to a forest; life in hiding among Ukrainians and Poles; liberation by the Red Army.

Subjects

Places