התכתבות עם יהודים בטייסות הפולניות של חיל האוויר הבריטי משנים 1945-1943

Identifier
M.2/114
Language of Description
Hebrew
Dates
1 Jan 1943 - 31 Dec 1945
Level of Description
File
Languages
  • Polish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

מכתב

מכונת כתיבה העתק

מקור

Scope and Content

התכתבות עם יהודים בטייסות הפולניות של חיל האוויר הבריטי משנים 1945-1943 התכתבות עם יהודים ששירתו בטייסות הפולניות של חיל האוויר הבריטי (Royal Air Force) ועם חניכים בבית הספר הטכני של חיל האוויר הבריטי (Air Technical School) משנים 1945-1943.

Corporate Bodies

Subjects

Places

Correspondence with Jews in Polish squadrons in the RAF, 1943 - 1945

Identifier
M.2/114
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1943 - 31 Dec 1945
Level of Description
File
Languages
  • Polish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

Letter

Typewritten copy

Original

Scope and Content

Correspondence with Jews in Polish squadrons in the RAF, 1943 - 1945 Correspondence with Jews who served in Polish squadrons in the RAF and cadets in the RAF Air Technical School, 1943 - 1945.

Corporate Bodies

Subjects

Places