ישיבות מליאה של המועצה הלאומית של הרפובליקה הפולנית בשנים 1940-1939

Identifier
M.2/1
Language of Description
Hebrew
Dates
1 Jan 1939 - 31 Dec 1940
Level of Description
File
Languages
  • Polish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

פרוטוקול

מקור

Scope and Content

ישיבות מליאה של המועצה הלאומית של הרפובליקה הפולנית בשנים 1940-1939 ישיבות מליאה של המועצה הלאומית של הרפובליקה הפולנית (Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej) וועדותיה כולל שאילתות, הצעות, דיונים, דוחות, החלטות ורשימות בנושאי פשעי הנאצים בפולין, מדיניות ברית המועצות כלפי הפליטים היהודים מפולין, מצבם של חיילים יהודים בצבא הפולני ויחס השלטונות כלפי ענייני היהודים;

Corporate Bodies

Subjects

Places

Plenary sessions of the National Council of the Republic of Poland, 1939 - 1940

Identifier
M.2/1
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1939 - 31 Dec 1940
Level of Description
File
Languages
  • Polish
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

Protocol

Original

Scope and Content

Plenary sessions of the National Council of the Republic of Poland, 1939 - 1940 Plenary sessions of the National Council of the Republic of Poland, Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej, its committees including parliamentary questions, proposals, discussions, reports, decisions and lists of Nazi crimes in Poland, policy of the Soviet Union towards the Jewish refugees from Poland, the situation of the Jewish soldiers in the Polish Army and the attitude of the authorities on Jewish issues.

Corporate Bodies

Subjects

Places