Digitale kopie van het archief van de International Tracing Service te Bad Arolsen.

Identifier
BE / ARA-AGR / Digitale kopie van het archief van de International Tracing Service te Bad Arolsen
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Digitale kopie van het archief van de International Tracing Service te Bad Arolsen
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

Meer dan 150 miljoen beelden (ca. 6 TB).

Creator(s)

Scope and Content

Dit indrukwekkende geheel is in feite een conglomeraat van archieven van heel wat verschillende organisaties en instellingen, samengebracht en/of gekopieerd door de ITS om opzoekingen naar personen mogelijk te maken. De focus van dit complexe archief ligt dan ook op de voornaamste groepen slachtoffers – vervolgde personen, dwangarbeiders en displaced persons. De Centrale Naamindex is met meer dan 42 miljoen digitale beelden de meest uitgebreide reeks. Dit steekkaartensysteem fungeert als het globale zoekinstrument voor de identificatie van personen. De verschillende types steekkaarten dekken echter niet alle reeksen in het ITS archief. Het kan dus nodig zijn om ook in enkele andere reeksen te zoeken – zoals de naoorlogse index van displaced persons, de naoorlogse registratie van buitenlanders in Duitsland, … Het archief valt verder uiteen in drie grote deelbestanden. Het eerste deelbestand (“Opsluitingsdocumenten”) bevat voornamelijk documenten van kampen en getto’s, maar ook diverse andere archieven betreffende transporten, gevangenissen, Gestapo-registratie, organisaties (vb. het fichesysteem van de Joodse Raad voor Amsterdam), enz. In de afdelingen inzake kampen en getto’s werden stukken rond eenzelfde persoon samengebracht in een afzonderlijke enveloppe. Het tweede deelbestand heeft betrekking op de registratie van buitenlanders en vervolgde Duitsers door openbare instellingen, verzekeringsinstellingen en bedrijven (ca. 1939-1947). Het gaat vooral om lijsten en andere documenten (vb. geboorte- en overlijdensakten), opgemaakt naar aanleiding van geallieerde richtlijnen in verband met het inzamelen van gegevens over buitenlanders en vervolgde Duitsers in de bezettingszones. Daarnaast vinden we ook collecties documenten in verband met dwangarbeid (vb. van de Organisaton Todt en andere bedrijven en instellingen), inzake de naoorlogse zoektocht naar vermiste personen en overlevenden, betreffende de registratie van slachtoffers, enz. Het derde deelbestand ten slotte bestaat uit naoorlogse documenten en heeft vooral betrekking op het lot van displaced persons. Het gaat om zowel archieven van de ITS zelf (gebruikt om de Europese migratiestromingen onmiddellijk na de oorlog in kaart te brengen), als van internationale organisaties die zich om displaced persons bekommerden (vb. de International Refugee Organisation, de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, het Intergouvernementeel Comité voor Europese Migratie) en de Dienst Kindertracing van de ITS. Alles samen vormt dit archief een formidabele bron van informatie over het lot van personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van het nazi-regime.

Finding Aids

  • Het archief zelf wordt ontsloten door een complexe databank en verschillende nadere toegangen, die echter niet vrij toegankelijk zijn. Het Algemeen Rijksarchief publiceerde een zoekwijzer over dit archief – cfr. F. STRUBBE, P.-A. TALLIER, P. FALEK & G. DESMET, Digitale kopie van het archief van de International Tracing Service te Bad Arolsen, Jalons de Recherche/Zoekwijzers nr. 29, Brussel, ARA-AGR, 2011 en F. STRUBBE, P.-A. TALLIER, P. FALEK & G. DESMET, Copie numérique des archives du Service international de Recherches à Bad Arolsen, Jalons de Recherche/Zoekwijzers nr. 30, Bruxelles, ARA-AGR, 2011. Deze zoekwijzer is te downloaden via de website van het Algemeen Rijksarchief.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.